باتری 4 سلولی AP16M5J لپ تاپ ایسر Aspire 3 A315 ، 1 A114

بررسی، خرید و قیمت روز باطری نوت بوک Acer اسپایر - مدل AP16M5J - سازگار با Aspire 3 A315 ، Aspire 1 A114

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Acer Aspire 3 A315 ، 1 A114 

       
شماره قطعه : AP16M5J
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-Ion)
تعداد سلول : 4 سلول
ولتاژ باتری :  7.7 ولت
ظرفیت باتری : 4810 میلی آمپر ساعت
توان باتری: 37 وات ساعت
سازگار با : Acer Aspire 3 A314 ، Acer Aspire 3 A315 ، Acer Aspire 1 A114-31
       

باطری لپ تاپ ایسر مدل AP16M5J ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Acer A311-31-C8TG ، Acer A314-32-C00A ، Acer A314-32-C1GE ، Acer A314-32-C2VP ، Acer A314-32-C9E0 ، Acer A314-32-C24Q ، Acer A314-32-C52Q ، Acer A315-21 ، Acer A315-21-44YR ، Acer A315-21-289H ، Acer A315-32-C5VP ، Acer A315-32-P4EF ، Acer A315-33-C1JA ، Acer A315-33-C2C7 ، Acer A315-33-C9EB ، Acer A315-41 ، Acer A315-41-R1A5 ، Acer A315-41-R1PK ، Acer A315-41-R2GU ، Acer A315-41-R2KC ، Acer A315-41-R2Y5 ، Acer A315-41-R3AZ ، Acer A315-41-R3FH ، Acer A315-41-R5XG ، Acer A315-41-R6TV ، Acer A315-41-R6X5 ، Acer A315-41-R7BM ، Acer A315-41-R7QX ، Acer A315-41-R7V9 ، Acer A315-41-R8NF ، Acer A315-41-R9V0 ، Acer A315-41-R23T ، Acer A315-41-R40X ، Acer A315-41-R75E ، Acer A315-41-R295 ، Acer A315-41G ، Acer A315-41G-R0ZU ، Acer A315-41G-R1A5 ، Acer A315-41G-R7QX ، Acer A315-41G-R40X ، Acer A315-41G-R700 ، Acer Aspire 1 A111-31 ، Acer Aspire 1 A111-31-C06Y ، Acer Aspire 1 A111-31-C1GR ، Acer Aspire 1 A111-31-C1XB ، Acer Aspire 1 A111-31-C4G3 ، Acer Aspire 1 A111-31-C4T0 ، Acer Aspire 1 A111-31-C5HH ، Acer Aspire 1 A111-31-C6H0 ، Acer Aspire 1 A111-31-C6RT ، Acer Aspire 1 A111-31-C7DP ، Acer Aspire 1 A111-31-C8TB ، Acer Aspire 1 A111-31-C8X3 ، Acer Aspire 1 A111-31-C16R ، Acer Aspire 1 A111-31-C82A ، Acer Aspire 1 A111-31-C82K ، Acer Aspire 1 A111-31-C390 ، Acer Aspire 1 A111-31-C522 ، Acer Aspire 1 A114-31 ، Acer Aspire 1 A114-31-C014 ، Acer Aspire 1 A114-31-C02W ، Acer Aspire 1 A114-31-C1H5 ، Acer Aspire 1 A114-31-C2CM ، Acer Aspire 1 A114-31-C2SD ، Acer Aspire 1 A114-31-C2YV ، Acer Aspire 1 A114-31-C3BY ، Acer Aspire 1 A114-31-C3MM ، Acer Aspire 1 A114-31-C3RS ، Acer Aspire 1 A114-31-C4HH ، Acer Aspire 1 A114-31-C4TQ ، Acer Aspire 1 A114-31-C4TY ، Acer Aspire 1 A114-31-C4WR ، Acer Aspire 1 A114-31-C4ZV ، Acer Aspire 1 A114-31-C5DF ، Acer Aspire 1 A114-31-C5GM ، Acer Aspire 1 A114-31-C5Z2 ، Acer Aspire 1 A114-31-C6VC ، Acer Aspire 1 A114-31-C7L8 ، Acer Aspire 1 A114-31-C8LA ، Acer Aspire 1 A114-31-C8PT ، Acer Aspire 1 A114-31-C9GV ، Acer Aspire 1 A114-31-C26A ، Acer Aspire 1 A114-31-C47S ، Acer Aspire 1 A114-31-C50S ، Acer Aspire 1 A114-31-C61F ، Acer Aspire 1 A114-31-C98L ، Acer Aspire 1 A114-31-C472 ، Acer Aspire 1 A114-31-C837 ، Acer Aspire 1 A114-31-P0K1 ، Acer Aspire 1 A114-31-P3GK ، Acer Aspire 1 A114-31-P4J2 ، Acer Aspire 1 A114-31-P5RV ، Acer Aspire 1 A114-31-P9W7 ، Acer Aspire 1 A114-31-P9Y1 ، Acer Aspire 1 A114-31-P47C ، Acer Aspire 1 A114-31-P438 ، Acer Aspire 1 A114-31-P908 ، Acer Aspire 1 A114-32 ، Acer Aspire 1 A114-32-C0TU ، Acer Aspire 1 A114-32-C07V ، Acer Aspire 1 A114-32-C07Z ، Acer Aspire 1 A114-32-C1LH ، Acer Aspire 1 A114-32-C1SS ، Acer Aspire 1 A114-32-C1YA ، Acer Aspire 1 A114-32-C2D6 ، Acer Aspire 1 A114-32-C2VZ ، Acer Aspire 1 A114-32-C2W8 ، Acer Aspire 1 A114-32-C3LZ ، Acer Aspire 1 A114-32-C3N0 ، Acer Aspire 1 A114-32-C3XN ، Acer Aspire 1 A114-32-C4HP ، Acer Aspire 1 A114-32-C6PD ، Acer Aspire 1 A114-32-C6U9 ، Acer Aspire 1 A114-32-C7BX ، Acer Aspire 1 A114-32-C7UQ ، Acer Aspire 1 A114-32-C7Y2 ، Acer Aspire 1 A114-32-C8FY ، Acer Aspire 1 A114-32-C8N6 ، Acer Aspire 1 A114-32-C8W6 ، Acer Aspire 1 A114-32-C9MJ ، Acer Aspire 1 A114-32-C9VN ، Acer Aspire 1 A114-32-C11U ، Acer Aspire 1 A114-32-C57A ، Acer Aspire 1 A114-32-C58P ، Acer Aspire 1 A114-32-C75D ، Acer Aspire 1 A114-32-C79Z ، Acer Aspire 1 A114-32-C641 ، Acer Aspire 1 A114-32-C717 ، Acer Aspire 1 A114-32-C740 ، Acer Aspire 1 A114-32-P0K1 ، Acer Aspire 1 A114-32-P6PF ، Acer Aspire 1 A114-32-P7E5 ، Acer Aspire 1 A114-32-P34S ، Acer Aspire 1 A114-32-P84R ، Acer Aspire 3 A311-31 ، Acer Aspire 3 A311-31-C0LZ ، Acer Aspire 3 A311-31-C09G ، Acer Aspire 3 A311-31-C1VB ، Acer Aspire 3 A311-31-C2WP ، Acer Aspire 3 A311-31-C3V3 ، Acer Aspire 3 A311-31-C5XE ، Acer Aspire 3 A311-31-C8FN ، Acer Aspire 3 A311-31-C8TG ، Acer Aspire 3 A311-31-C9S8 ، Acer Aspire 3 A311-31-C9TW ، Acer Aspire 3 A311-31-C23K ، Acer Aspire 3 A311-31-C26C ، Acer Aspire 3 A311-31-C37W ، Acer Aspire 3 A311-31-C64M ، Acer Aspire 3 A311-31-c463 ، Acer Aspire 3 A311-31-P4JH ، Acer Aspire 3 A311-31-P7Q9 ، Acer Aspire 3 A314-21 ، Acer Aspire 3 A314-21-40XW ، Acer Aspire 3 A314-21-43SJ ، Acer Aspire 3 A314-21-46VY ، Acer Aspire 3 A314-21-46ZX ، Acer Aspire 3 A314-21-47HE ، Acer Aspire 3 A314-21-62TC ، Acer Aspire 3 A314-21-65M7 ، Acer Aspire 3 A314-21-91V1 ، Acer Aspire 3 A314-21-93TJ ، Acer Aspire 3 A314-21-96CU ، Acer Aspire 3 A314-21-98AA ، Acer Aspire 3 A314-21-98MH ، Acer Aspire 3 A314-21-609J ، Acer Aspire 3 A314-21-677H ، Acer Aspire 3 A314-21-684V ، Acer Aspire 3 A314-21-900Z ، Acer Aspire 3 A314-21-4391 ، Acer Aspire 3 A314-21-6445 ، Acer Aspire 3 A314-31 ، Acer Aspire 3 A314-31-C0AV ، Acer Aspire 3 A314-31-C0JE ، Acer Aspire 3 A314-31-C0SG ، Acer Aspire 3 A314-31-C0T4 ، Acer Aspire 3 A314-31-C01Y ، Acer Aspire 3 A314-31-C2L1 ، Acer Aspire 3 A314-31-C2NM ، Acer Aspire 3 A314-31-C2PU ، Acer Aspire 3 A314-31-C2TV ، Acer Aspire 3 A314-31-C2UD ، Acer Aspire 3 A314-31-C2XP ، Acer Aspire 3 A314-31-C4XU ، Acer Aspire 3 A314-31-C5HW ، Acer Aspire 3 A314-31-C6CE ، Acer Aspire 3 A314-31-C6VG ، Acer Aspire 3 A314-31-C7CY ، Acer Aspire 3 A314-31-C7GM ، Acer Aspire 3 A314-31-C9B6 ، Acer Aspire 3 A314-31-C9FR ، Acer Aspire 3 A314-31-C9LU ، Acer Aspire 3 A314-31-C9PA ، Acer Aspire 3 A314-31-C9R9 ، Acer Aspire 3 A314-31-C12Q ، Acer Aspire 3 A314-31-C22K ، Acer Aspire 3 A314-31-C26M ، Acer Aspire 3 A314-31-C29P ، Acer Aspire 3 A314-31-C34Q ، Acer Aspire 3 A314-31-C91T ، Acer Aspire 3 A314-31-C652 ، Acer Aspire 3 A314-31-P1BU ، Acer Aspire 3 A314-31-P2HJ ، Acer Aspire 3 A314-31-P2PJ ، Acer Aspire 3 A314-31-P2X0 ، Acer Aspire 3 A314-31-P2ZB ، Acer Aspire 3 A314-31-P3FZ ، Acer Aspire 3 A314-31-P4YK ، Acer Aspire 3 A314-31-P6AB ، Acer Aspire 3 A314-31-P8VG ، Acer Aspire 3 A314-31-P9B4 ، Acer Aspire 3 A314-31-P9KD ، Acer Aspire 3 A314-31-P9V3 ، Acer Aspire 3 A314-31-P25A ، Acer Aspire 3 A314-31-P54P ، Acer Aspire 3 A314-31-P79Y ، Acer Aspire 3 A314-31-T011 ، Acer Aspire 3 A314-32 ، Acer Aspire 3 A314-32 P8ZN ، Acer Aspire 3 A314-32-C00A ، Acer Aspire 3 A314-32-C09W ، Acer Aspire 3 A314-32-C1GE ، Acer Aspire 3 A314-32-C2TE ، Acer Aspire 3 A314-32-C2VP ، Acer Aspire 3 A314-32-C3D3 ، Acer Aspire 3 A314-32-C3HA ، Acer Aspire 3 A314-32-C3X0 ، Acer Aspire 3 A314-32-C8AP ، Acer Aspire 3 A314-32-C9E0 ، Acer Aspire 3 A314-32-C9HR ، Acer Aspire 3 A314-32-C9MC ، Acer Aspire 3 A314-32-C24Q ، Acer Aspire 3 A314-32-C52Q ، Acer Aspire 3 A314-32-C83Q ، Acer Aspire 3 A314-32-C129 ، Acer Aspire 3 A314-32-P02S ، Acer Aspire 3 A314-32-P05T ، Acer Aspire 3 A314-32-P2MA ، Acer Aspire 3 A314-32-P2QG ، Acer Aspire 3 A314-32-P2TC ، Acer Aspire 3 A314-32-P3SL ، Acer Aspire 3 A314-32-P4AS ، Acer Aspire 3 A314-32-P9JN ، Acer Aspire 3 A314-32-P53G ، Acer Aspire 3 A314-32-P79Y ، Acer Aspire 3 A314-32-P182 ، Acer Aspire 3 A314-33-C06J ، Acer Aspire 3 A314-33-C1V8 ، Acer Aspire 3 A314-33-C3A1 ، Acer Aspire 3 A314-33-C8UB ، Acer Aspire 3 A314-33-C17J ، Acer Aspire 3 A314-33-P3LF ، Acer Aspire 3 A314-33-P6AZ ، Acer Aspire 3 A314-33-P6JT ، Acer Aspire 3 A314-33-P7NL ، Acer Aspire 3 A314-33-P8J8 ، Acer Aspire 3 A314-33-P9QL ، Acer Aspire 3 A314-33-P64X ، Acer Aspire 3 A314-33-P65Q ، Acer Aspire 3 A314-33-P918 ، Acer Aspire 3 A314-41 ، Acer Aspire 3 A314-41-46R7 ، Acer Aspire 3 A314-41-48ZP ، Acer Aspire 3 A314-41-62TR ، Acer Aspire 3 A314-41-63TQ ، Acer Aspire 3 A314-41-94GC ، Acer Aspire 3 A314-41-96NQ ، Acer Aspire 3 A314-41-98RQ ، Acer Aspire 3 A314-41-443X ، Acer Aspire 3 A314-41-649B ، Acer Aspire 3 A314-41-945Z ، Acer Aspire 3 A314-41-983D ، Acer Aspire 3 A314-41-9556 ، Acer Aspire 3 A314-41-9649 ، Acer Aspire 3 A315 21G-93ME ، Acer Aspire 3 A315-21 ، Acer Aspire 3 A315-21-21A3 ، Acer Aspire 3 A315-21-22RE ، Acer Aspire 3 A315-21-23LG ، Acer Aspire 3 A315-21-24DH ، Acer Aspire 3 A315-21-24JZ ، Acer Aspire 3 A315-21-26A9 ، Acer Aspire 3 A315-21-26KY ، Acer Aspire 3 A315-21-27XS ، Acer Aspire 3 A315-21-40AL ، Acer Aspire 3 A315-21-41ZL ، Acer Aspire 3 A315-21-43TK ، Acer Aspire 3 A315-21-43WX ، Acer Aspire 3 A315-21-44YR ، Acer Aspire 3 A315-21-45K8 ، Acer Aspire 3 A315-21-47B4 ، Acer Aspire 3 A315-21-49LF ، Acer Aspire 3 A315-21-60AH ، Acer Aspire 3 A315-21-62T0 ، Acer Aspire 3 A315-21-62YQ ، Acer Aspire 3 A315-21-66HG ، Acer Aspire 3 A315-21-66N1 ، Acer Aspire 3 A315-21-67U4 ، Acer Aspire 3 A315-21-68G4 ، Acer Aspire 3 A315-21-69N7 ، Acer Aspire 3 A315-21-69Z0 ، Acer Aspire 3 A315-21-91CJ ، Acer Aspire 3 A315-21-91ZB ، Acer Aspire 3 A315-21-92FK ، Acer Aspire 3 A315-21-92FX ، Acer Aspire 3 A315-21-92ZK ، Acer Aspire 3 A315-21-93EY ، Acer Aspire 3 A315-21-93FJ ، Acer Aspire 3 A315-21-94CH ، Acer Aspire 3 A315-21-94HK ، Acer Aspire 3 A315-21-94MK ، Acer Aspire 3 A315-21-94XR ، Acer Aspire 3 A315-21-95KF ، Acer Aspire 3 A315-21-96P2 ، Acer Aspire 3 A315-21-96U1 ، Acer Aspire 3 A315-21-97HC ، Acer Aspire 3 A315-21-97YE ، Acer Aspire 3 A315-21-99E5 ، Acer Aspire 3 A315-21-99M2 ، Acer Aspire 3 A315-21-215Q ، Acer Aspire 3 A315-21-277F ، Acer Aspire 3 a315-21-281v ، Acer Aspire 3 A315-21-289H ، Acer Aspire 3 A315-21-494A ، Acer Aspire 3 A315-21-651Y ، Acer Aspire 3 A315-21-656R ، Acer Aspire 3 A315-21-907M ، Acer Aspire 3 A315-21-927W ، Acer Aspire 3 A315-21-958T ، Acer Aspire 3 A315-21-969V ، Acer Aspire 3 A315-21-998S ، Acer Aspire 3 A315-21-4098 ، Acer Aspire 3 A315-21-4411 ، Acer Aspire 3 A315-21-4923 ، Acer Aspire 3 A315-21-6351 ، Acer Aspire 3 A315-21-9188 ، Acer Aspire 3 A315-21-P79Y ، Acer Aspire 3 A315-21G ، Acer Aspire 3 A315-21G-27G4 ، Acer Aspire 3 A315-21G-41XV ، Acer Aspire 3 A315-21G-42EZ ، Acer Aspire 3 A315-21G-44FZ ، Acer Aspire 3 A315-21G-44SU ، Acer Aspire 3 A315-21G-45AA ، Acer Aspire 3 A315-21G-45D9 ، Acer Aspire 3 A315-21G-47V3 ، Acer Aspire 3 A315-21G-48ER ، Acer Aspire 3 A315-21G-49C4 ، Acer Aspire 3 A315-21G-49KY ، Acer Aspire 3 A315-21G-61UW ، Acer Aspire 3 A315-21G-62MB ، Acer Aspire 3 A315-21G-65G1 ، Acer Aspire 3 A315-21G-65UM ، Acer Aspire 3 A315-21G-67SY ، Acer Aspire 3 A315-21G-69WG ، Acer Aspire 3 A315-21G-91FC ، Acer Aspire 3 A315-21G-91JL ، Acer Aspire 3 A315-21G-92JR ، Acer Aspire 3 A315-21G-92T8 ، Acer Aspire 3 A315-21G-92TX ، Acer Aspire 3 A315-21G-93L5 ، Acer Aspire 3 A315-21G-94DC ، Acer Aspire 3 A315-21G-94VY ، Acer Aspire 3 A315-21G-95YF ، Acer Aspire 3 A315-21G-96HU ، Acer Aspire 3 A315-21G-96MI ، Acer Aspire 3 A315-21G-96MJ ، Acer Aspire 3 A315-21G-96NH ، Acer Aspire 3 A315-21G-96T2 ، Acer Aspire 3 A315-21G-96VB ، Acer Aspire 3 A315-21G-96X6 ، Acer Aspire 3 A315-21G-97M8 ، Acer Aspire 3 A315-21G-97RD ، Acer Aspire 3 A315-21G-97ZG ، Acer Aspire 3 A315-21G-99BM ، Acer Aspire 3 A315-21G-99XE ، Acer Aspire 3 A315-21G-472E ، Acer Aspire 3 A315-21G-485N ، Acer Aspire 3 A315-21G-668V ، Acer Aspire 3 A315-21G-929R ، Acer Aspire 3 A315-21G-947N ، Acer Aspire 3 A315-21G-973W ، Acer Aspire 3 A315-21G-979M ، Acer Aspire 3 A315-21G-997Z ، Acer Aspire 3 A315-31 ، Acer Aspire 3 A315-31-94VY ، Acer Aspire 3 A315-31-C0A7 ، Acer Aspire 3 A315-31-C0DT ، Acer Aspire 3 A315-31-C2GA ، Acer Aspire 3 A315-31-C2LW ، Acer Aspire 3 A315-31-C3W4 ، Acer Aspire 3 A315-31-C5B8 ، Acer Aspire 3 A315-31-C5QM ، Acer Aspire 3 A315-31-C6D4 ، Acer Aspire 3 A315-31-C6EB ، Acer Aspire 3 A315-31-C6MJ ، Acer Aspire 3 A315-31-C7CF ، Acer Aspire 3 A315-31-C7NZ ، Acer Aspire 3 A315-31-C8R1 ، Acer Aspire 3 A315-31-C8WK ، Acer Aspire 3 A315-31-C8XR ، Acer Aspire 3 A315-31-C9M0 ، Acer Aspire 3 A315-31-C9MN ، Acer Aspire 3 A315-31-C9QA ، Acer Aspire 3 A315-31-C58L ، Acer Aspire 3 A315-31-C76T ، Acer Aspire 3 A315-31-C389 ، Acer Aspire 3 A315-31-C425 ، Acer Aspire 3 A315-31-C514 ، Acer Aspire 3 A315-31-C873 ، Acer Aspire 3 A315-31-P0EJ ، Acer Aspire 3 A315-31-P0EQ ، Acer Aspire 3 A315-31-P0N9 ، Acer Aspire 3 A315-31-P0SY ، Acer Aspire 3 A315-31-P1AM ، Acer Aspire 3 A315-31-P1R9 ، Acer Aspire 3 A315-31-P1RK ، Acer Aspire 3 A315-31-P3SX ، Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM ، Acer Aspire 3 A315-31-P4CR ، Acer Aspire 3 A315-31-P4ML ، Acer Aspire 3 A315-31-P5CC ، Acer Aspire 3 A315-31-P5M0 ، Acer Aspire 3 A315-31-P6NS ، Acer Aspire 3 A315-31-P6Q3 ، Acer Aspire 3 A315-31-P7VB ، Acer Aspire 3 A315-31-P8FN ، Acer Aspire 3 A315-31-P8VL ، Acer Aspire 3 A315-31-P17E ، Acer Aspire 3 A315-31-P26U ، Acer Aspire 3 A315-31-P72U ، Acer Aspire 3 A315-31-P91Z ، Acer Aspire 3 A315-31-P169 ، Acer Aspire 3 A315-31-P818 ، Acer Aspire 3 A315-32 ، Acer Aspire 3 A315-32 N17Q2 ، Acer Aspire 3 A315-32-C0BE ، Acer Aspire 3 A315-32-C0S5 ، Acer Aspire 3 A315-32-C0WK ، Acer Aspire 3 A315-32-C1SY ، Acer Aspire 3 A315-32-C2L6 ، Acer Aspire 3 A315-32-C3AG ، Acer Aspire 3 A315-32-C3KK ، Acer Aspire 3 A315-32-C3WY ، Acer Aspire 3 A315-32-C5VP ، Acer Aspire 3 A315-32-C6SE ، Acer Aspire 3 A315-32-C6UN ، Acer Aspire 3 A315-32-C7FG ، Acer Aspire 3 A315-32-C7Q5 ، Acer Aspire 3 A315-32-C9CQ ، Acer Aspire 3 A315-32-C9Y4 ، Acer Aspire 3 A315-32-C9ZC ، Acer Aspire 3 A315-32-C9ZY ، Acer Aspire 3 A315-32-C19F ، Acer Aspire 3 A315-32-C63L ، Acer Aspire 3 A315-32-C67Y ، Acer Aspire 3 A315-32-C78M ، Acer Aspire 3 A315-32-C434 ، Acer Aspire 3 A315-32-N14U ، Acer Aspire 3 A315-32-P0G9 ، Acer Aspire 3 A315-32-P1EZ ، Acer Aspire 3 A315-32-P1JY ، Acer Aspire 3 A315-32-P1SG ، Acer Aspire 3 A315-32-P1YC ، Acer Aspire 3 A315-32-P2JM ، Acer Aspire 3 A315-32-P2LE ، Acer Aspire 3 A315-32-P2TD ، Acer Aspire 3 A315-32-P2WW ، Acer Aspire 3 A315-32-P3BJ ، Acer Aspire 3 A315-32-P3BP ، Acer Aspire 3 A315-32-P3C2 ، Acer Aspire 3 A315-32-P3EA ، Acer Aspire 3 A315-32-P3P7 ، Acer Aspire 3 A315-32-P3Q5 ، Acer Aspire 3 A315-32-P3QC ، Acer Aspire 3 A315-32-P3U1 ، Acer Aspire 3 A315-32-P3US ، Acer Aspire 3 A315-32-P3Y8 ، Acer Aspire 3 A315-32-P4HZ ، Acer Aspire 3 A315-32-P5PA ، Acer Aspire 3 A315-32-P5UJ ، Acer Aspire 3 A315-32-P5V9 ، Acer Aspire 3 A315-32-P6AP ، Acer Aspire 3 A315-32-P7QD ، Acer Aspire 3 A315-32-P17C ، Acer Aspire 3 A315-32-P80G ، Acer Aspire 3 A315-32-P80W ، Acer Aspire 3 A315-32-P85R ، Acer Aspire 3 A315-32-P101 ، Acer Aspire 3 A315-33 ، Acer Aspire 3 A315-33-C0JP ، Acer Aspire 3 A315-33-C0ZA ، Acer Aspire 3 A315-33-C1JA ، Acer Aspire 3 A315-33-C1TQ ، Acer Aspire 3 A315-33-C1VK ، Acer Aspire 3 A315-33-C1VL ، Acer Aspire 3 A315-33-C2DX ، Acer Aspire 3 A315-33-C2F6 ، Acer Aspire 3 A315-33-C2KG ، Acer Aspire 3 A315-33-C2ML ، Acer Aspire 3 A315-33-C2mq ، Acer Aspire 3 A315-33-C2XF ، Acer Aspire 3 A315-33-C3JA ، Acer Aspire 3 A315-33-C3TJ ، Acer Aspire 3 A315-33-C3UU ، Acer Aspire 3 A315-33-C3Z7 ، Acer Aspire 3 A315-33-C5UD ، Acer Aspire 3 A315-33-C5WK ، Acer Aspire 3 A315-33-C6DV ، Acer Aspire 3 A315-33-C6MN ، Acer Aspire 3 A315-33-C6MV ، Acer Aspire 3 A315-33-C6S9 ، Acer Aspire 3 A315-33-C7HB ، Acer Aspire 3 A315-33-C8GV ، Acer Aspire 3 A315-33-C8KZ ، Acer Aspire 3 A315-33-C8M1 ، Acer Aspire 3 A315-33-C9B2 ، Acer Aspire 3 A315-33-C9EB ، Acer Aspire 3 A315-33-C9RA ، Acer Aspire 3 A315-33-C39F ، Acer Aspire 3 A315-33-C54B ، Acer Aspire 3 A315-33-C70Q ، Acer Aspire 3 A315-33-C89K ، Acer Aspire 3 A315-33-C91C ، Acer Aspire 3 A315-33-C94F ، Acer Aspire 3 A315-33-C992 ، Acer Aspire 3 A315-33-N14U ، Acer Aspire 3 A315-33-P0KX ، Acer Aspire 3 A315-33-P1ZE ، Acer Aspire 3 A315-33-P2DK ، Acer Aspire 3 A315-33-P3X0 ، Acer Aspire 3 A315-33-P3XS ، Acer Aspire 3 A315-33-P4ED ، Acer Aspire 3 A315-33-P6HG ، Acer Aspire 3 A315-33-P6M9 ، Acer Aspire 3 A315-33-P7TH ، Acer Aspire 3 A315-33-P8HD ، Acer Aspire 3 A315-33-P40P ، Acer Aspire 3 A315-33-P182 ، Acer Aspire 3 A315-34 ، Acer Aspire 3 A315-34-C0V3 ، Acer Aspire 3 A315-34-C2G5 ، Acer Aspire 3 A315-34-C2H9 ، Acer Aspire 3 A315-34-C2LN ، Acer Aspire 3 A315-34-C2NL ، Acer Aspire 3 A315-34-C4FM ، Acer Aspire 3 A315-34-C5UA ، Acer Aspire 3 A315-34-C6KM ، Acer Aspire 3 A315-34-C6MU ، Acer Aspire 3 A315-34-C7GV ، Acer Aspire 3 A315-34-C7JR ، Acer Aspire 3 A315-34-C9TG ، Acer Aspire 3 A315-34-C55B ، Acer Aspire 3 A315-34-C342 ، Acer Aspire 3 A315-34-C405 ، Acer Aspire 3 A315-34-C604 ، Acer Aspire 3 A315-34-C863 ، Acer Aspire 3 A315-34-F14U ، Acer Aspire 3 A315-34-P1W0 ، Acer Aspire 3 A315-34-P3LC ، Acer Aspire 3 A315-34-P4Q6 ، Acer Aspire 3 A315-34-P4SG ، Acer Aspire 3 A315-34-P4ZH ، Acer Aspire 3 A315-34-P7EG ، Acer Aspire 3 A315-34-P8YW ، Acer Aspire 3 A315-34-P859 ، Acer Aspire 3 A315-39 ، Acer Aspire 3 A315-41 ، Acer Aspire 3 A315-41-R0GH ، Acer Aspire 3 A315-41-R001 ، Acer Aspire 3 A315-41-R05D ، Acer Aspire 3 A315-41-R1A5 ، Acer Aspire 3 A315-41-R1PK ، Acer Aspire 3 A315-41-R1YZ ، Acer Aspire 3 A315-41-R2C9 ، Acer Aspire 3 A315-41-R2GU ، Acer Aspire 3 A315-41-R2KC ، Acer Aspire 3 A315-41-R2Y5 ، Acer Aspire 3 A315-41-R3AZ ، Acer Aspire 3 A315-41-R3EB ، Acer Aspire 3 A315-41-R3FH ، Acer Aspire 3 A315-41-R3LC ، Acer Aspire 3 A315-41-R3RF ، Acer Aspire 3 A315-41-R3U6 ، Acer Aspire 3 A315-41-R4FG ، Acer Aspire 3 A315-41-R5KU ، Acer Aspire 3 A315-41-R5MD ، Acer Aspire 3 A315-41-R5XG ، Acer Aspire 3 A315-41-R6R0 ، Acer Aspire 3 A315-41-R6TV ، Acer Aspire 3 A315-41-R6X5 ، Acer Aspire 3 A315-41-R7BM ، Acer Aspire 3 A315-41-R7QX ، Acer Aspire 3 A315-41-R7V9 ، Acer Aspire 3 A315-41-R8AV ، Acer Aspire 3 A315-41-R8NF ، Acer Aspire 3 A315-41-R8TH ، Acer Aspire 3 A315-41-R8UU ، Acer Aspire 3 A315-41-R8ZC ، Acer Aspire 3 A315-41-R9CA ، Acer Aspire 3 A315-41-R9FP ، Acer Aspire 3 A315-41-R9G9 ، Acer Aspire 3 A315-41-R9J1 ، Acer Aspire 3 A315-41-R9RF ، Acer Aspire 3 A315-41-R9V0 ، Acer Aspire 3 A315-41-R14F ، Acer Aspire 3 A315-41-R23T ، Acer Aspire 3 A315-41-R40X ، Acer Aspire 3 A315-41-R59E ، Acer Aspire 3 A315-41-R70P ، Acer Aspire 3 A315-41-R75E ، Acer Aspire 3 A315-41-R97J ، Acer Aspire 3 A315-41-R98U ، Acer Aspire 3 A315-41-R132 ، Acer Aspire 3 A315-41-R287 ، Acer Aspire 3 A315-41-R295 ، Acer Aspire 3 A315-41-R740 ، Acer Aspire 3 A315-41G ، Acer Aspire 3 A315-41G-R0AN ، Acer Aspire 3 A315-41G-R0B2 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R0ZU ، Acer Aspire 3 A315-41G-R0ZZ ، Acer Aspire 3 A315-41G-R08D ، Acer Aspire 3 A315-41G-R1A5 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R1GR ، Acer Aspire 3 A315-41G-R1WB ، Acer Aspire 3 A315-41G-R2L1 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R2U6 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R2UC ، Acer Aspire 3 A315-41G-R4BT ، Acer Aspire 3 A315-41G-R4BW ، Acer Aspire 3 A315-41G-R4GZ ، Acer Aspire 3 A315-41G-R4PC ، Acer Aspire 3 A315-41G-R5H7 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R5J4 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R5RJ ، Acer Aspire 3 A315-41G-R5U3 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R6CS ، Acer Aspire 3 A315-41G-R6KL ، Acer Aspire 3 A315-41G-R6YR ، Acer Aspire 3 A315-41G-R7HY ، Acer Aspire 3 A315-41G-R7QX ، Acer Aspire 3 A315-41G-R7R0 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R7VY ، Acer Aspire 3 A315-41G-R9GR ، Acer Aspire 3 A315-41G-R9PA ، Acer Aspire 3 A315-41G-R28L ، Acer Aspire 3 A315-41G-R40X ، Acer Aspire 3 A315-41G-R61H ، Acer Aspire 3 A315-41G-R97S ، Acer Aspire 3 A315-41G-R218 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R330 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R696 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R700 ، Acer Aspire 3 A315-41G-R932 ، Acer Aspire 3 A315-41S ، Acer Aspire 3 A315-42 ، Acer Aspire 3 A315-42-R0K6 ، Acer Aspire 3 A315-42-R1H5 ، Acer Aspire 3 A315-42-R2G4 ، Acer Aspire 3 A315-42-R2L3 ، Acer Aspire 3 A315-42-R2QX ، Acer Aspire 3 A315-42-R3F7 ، Acer Aspire 3 A315-42-R3SE ، Acer Aspire 3 A315-42-R3ZH ، Acer Aspire 3 A315-42-R4BX ، Acer Aspire 3 A315-42-R5BK ، Acer Aspire 3 A315-42-R5LM ، Acer Aspire 3 A315-42-R5P7 ، Acer Aspire 3 A315-42-R5RW ، Acer Aspire 3 A315-42-R5Y2 ، Acer Aspire 3 A315-42-R6HA ، Acer Aspire 3 A315-42-R6PT ، Acer Aspire 3 A315-42-R7CM ، Acer Aspire 3 A315-42-R8BW ، Acer Aspire 3 A315-42-R8CD ، Acer Aspire 3 A315-42-R9BR ، Acer Aspire 3 A315-42-R9T1 ، Acer Aspire 3 A315-42-R18E ، Acer Aspire 3 A315-42-R36P ، Acer Aspire 3 A315-42-R39T ، Acer Aspire 3 A315-42-R41H ، Acer Aspire 3 A315-42-R131 ، Acer Aspire 3 A315-42-R198 ، Acer Aspire 3 A315-42-R455 ، Acer Aspire 3 A315-51 ، Acer Aspire 3 A315-51-30LN ، Acer Aspire 3 A315-51-30SG ، Acer Aspire 3 A315-51-30V4 ، Acer Aspire 3 A315-51-30VF ، Acer Aspire 3 A315-51-30YA ، Acer Aspire 3 A315-51-31FY ، Acer Aspire 3 A315-51-31QC ، Acer Aspire 3 A315-51-31RD ، Acer Aspire 3 A315-51-31X0 ، Acer Aspire 3 A315-51-32AY ، Acer Aspire 3 A315-51-32TV ، Acer Aspire 3 A315-51-32YG ، Acer Aspire 3 A315-51-33NB ، Acer Aspire 3 A315-51-33QL ، Acer Aspire 3 A315-51-33TS ، Acer Aspire 3 A315-51-33ZH ، Acer Aspire 3 A315-51-34HU ، Acer Aspire 3 A315-51-34Y6 ، Acer Aspire 3 A315-51-35AE ، Acer Aspire 3 A315-51-35LM ، Acer Aspire 3 A315-51-35SE ، Acer Aspire 3 A315-51-36R1 ، Acer Aspire 3 A315-51-36YU ، Acer Aspire 3 A315-51-37N3 ، Acer Aspire 3 A315-51-37QQ ، Acer Aspire 3 A315-51-38M0 ، Acer Aspire 3 A315-51-39KQ ، Acer Aspire 3 A315-51-39N0 ، Acer Aspire 3 A315-51-39US ، Acer Aspire 3 A315-51-39WQ ، Acer Aspire 3 A315-51-39X3 ، Acer Aspire 3 A315-51-50FS ، Acer Aspire 3 A315-51-51AY ، Acer Aspire 3 A315-51-51E2 ، Acer Aspire 3 A315-51-51SL ، Acer Aspire 3 A315-51-52TW ، Acer Aspire 3 A315-51-54AP ، Acer Aspire 3 A315-51-54R5 ، Acer Aspire 3 A315-51-55E4 ، Acer Aspire 3 A315-51-57F0 ، Acer Aspire 3 A315-51-58KP ، Acer Aspire 3 A315-51-59AP ، Acer Aspire 3 A315-51-59VZ ، Acer Aspire 3 A315-51-59ZD ، Acer Aspire 3 A315-51-306R ، Acer Aspire 3 A315-51-310J ، Acer Aspire 3 A315-51-314M ، Acer Aspire 3 A315-51-327M ، Acer Aspire 3 A315-51-331E ، Acer Aspire 3 A315-51-336X ، Acer Aspire 3 A315-51-342G ، Acer Aspire 3 A315-51-356P ، Acer Aspire 3 A315-51-356Q ، Acer Aspire 3 A315-51-373T ، Acer Aspire 3 A315-51-380T ، Acer Aspire 3 A315-51-381S ، Acer Aspire 3 A315-51-388S ، Acer Aspire 3 A315-51-388U ، Acer Aspire 3 A315-51-524S ، Acer Aspire 3 A315-51-576E ، Acer Aspire 3 A315-51-590U ، Acer Aspire 3 A315-51-3140 ، Acer Aspire 3 A315-51-3286 ، Acer Aspire 3 A315-51-3388 ، Acer Aspire 3 A315-53 ، Acer Aspire 3 A315-53-30N0 ، Acer Aspire 3 A315-53-32TF ، Acer Aspire 3 A315-53-33P6 ، Acer Aspire 3 A315-53-34CE ، Acer Aspire 3 A315-53-34Y4 ، Acer Aspire 3 A315-53-35FQ ، Acer Aspire 3 A315-53-35VF ، Acer Aspire 3 A315-53-36DP ، Acer Aspire 3 A315-53-36L1 ، Acer Aspire 3 A315-53-38F1 ، Acer Aspire 3 A315-53-38GM ، Acer Aspire 3 A315-53-50Y7 ، Acer Aspire 3 A315-53-51GS ، Acer Aspire 3 A315-53-52CF ، Acer Aspire 3 A315-53-52VB ، Acer Aspire 3 A315-53-54BX ، Acer Aspire 3 A315-53-54R3 ، Acer Aspire 3 A315-53-55Y1 ، Acer Aspire 3 A315-53-57NX ، Acer Aspire 3 A315-53-57WF ، Acer Aspire 3 A315-53-58EJ ، Acer Aspire 3 A315-53-59PF ، Acer Aspire 3 A315-53-325R ، Acer Aspire 3 A315-53-366J ، Acer Aspire 3 A315-53-373B ، Acer Aspire 3 A315-53-378H ، Acer Aspire 3 A315-53-537W ، Acer Aspire 3 A315-53-578V ، Acer Aspire 3 A315-53-3410 ، Acer Aspire 3 A315-53-5248 ، Acer Aspire 3 A317-32 ، Acer Aspire 3 A317-32-C3CR ، Acer Aspire 3 A317-32-c3hw ، Acer Aspire 3 A317-32-C4KJ ، Acer Aspire 3 A317-32-C6J0 ، Acer Aspire 3 A317-32-C6QW ، Acer Aspire 3 A317-32-C6XD ، Acer Aspire 3 A317-32-C6Z1 ، Acer Aspire 3 A317-32-C7E2 ، Acer Aspire 3 A317-32-C8E6 ، Acer Aspire 3 A317-32-C8W9 ، Acer Aspire 3 A317-32-C9F8 ، Acer Aspire 3 A317-32-C25K ، Acer Aspire 3 A317-32-C60Z ، Acer Aspire 3 A317-32-P04T ، Acer Aspire 3 A317-32-P09J ، Acer Aspire 3 A317-32-P1BK ، Acer Aspire 3 A317-32-P2NC ، Acer Aspire 3 A317-32-P2WQ ، Acer Aspire 3 A317-32-P4CR ، Acer Aspire 3 A317-32-P4UQ ، Acer Aspire 3 A317-32-P5KF ، Acer Aspire 3 A317-32-P5RM ، Acer Aspire 3 A317-32-P6F0 ، Acer Aspire 3 A317-32-P7SD ، Acer Aspire 3 A317-32-P8RC ، Acer Aspire 3 A317-32-P9XB ، Acer Aspire 3 A317-32-P12S ، Acer Aspire 3 A317-32-P38H ، Acer Aspire 3 A317-32-P41Z ، Acer Aspire 3 A317-32-P42D ، Acer Aspire 3 A317-32-P43T ، Acer Aspire 3 A317-32-P62H ، Acer Aspire 3 A317-32-P85A ، Acer Aspire 3 A317-32-P303 ، Acer Aspire 3 A317-32-P863 ، Acer Aspire 3(A315-34) ، Acer Aspire A114-31 ، Acer Aspire A314-31 ، Acer Aspire A314-31-P8VG ، Acer Aspire A314-32 ، Acer Aspire A314-32-C1GE ، Acer Aspire A314-32-C2TE ، Acer Aspire A314-32-C52Q ، Acer Aspire A314-32-C129 ، Acer Aspire A314-32-P02S ، Acer Aspire A314-32-P4AS ، Acer Aspire A314-32-P79Y ، Acer Aspire A314-33 ، Acer Aspire A315-21-49UK ، Acer Aspire A315-21-656 ، Acer Aspire A315-21G ، Acer Aspire A315-31 ، Acer Aspire A315-31-P72U ، Acer Aspire A315-51 ، Acer EX215-51G ، Acer EX215-51G-56GA ، Acer EX215-51G-59WK ، Acer EX215-51G-519V ، Acer EX215-51G-550A ، Acer EX215-51G-557S ، Acer Extensa 15 EX215-21 ، Acer Extensa 15 EX215-21-43WA ، Acer Extensa 15 EX215-21-46SC ، Acer Extensa 15 EX215-21-46VY ، Acer Extensa 15 EX215-21-47E8 ، Acer Extensa 15 EX215-21-47NN ، Acer Extensa 15 EX215-21-62N3 ، Acer Extensa 15 EX215-21-64CR ، Acer Extensa 15 EX215-21-90H3 ، Acer Extensa 15 EX215-21-94ZY ، Acer Extensa 15 EX215-21-95ZV ، Acer Extensa 15 EX215-21-99AW ، Acer Extensa 15 EX215-21-426D ، Acer Extensa 15 EX215-21-625G ، Acer Extensa 15 EX215-21-667U ، Acer Extensa 15 EX215-21-4958 ، Acer Extensa 15 EX215-31 ، Acer Extensa 15 EX215-31-C1LQ ، Acer Extensa 15 EX215-31-C2BY ، Acer Extensa 15 EX215-31-C5FQ ، Acer Extensa 15 EX215-31-C7LF ، Acer Extensa 15 EX215-31-C9SB ، Acer Extensa 15 EX215-31-C44N ، Acer Extensa 15 EX215-31-C84E ، Acer Extensa 15 EX215-31-C898 ، Acer Extensa 15 EX215-31-P0DB ، Acer Extensa 15 EX215-31-P035 ، Acer Extensa 15 EX215-31-P3TW ، Acer Extensa 15 EX215-31-P5UP ، Acer Extensa 15 EX215-31-P6MV ، Acer Extensa 15 EX215-31-P9EA ، Acer Extensa 15 EX215-31-P9I3 ، Acer Extensa 15 EX215-31-P9VJ ، Acer Extensa 15 EX215-31-P81M ، Acer Extensa 15 EX215-51 ، Acer Extensa 15 EX215-51-30MP ، Acer Extensa 15 EX215-51-30TN ، Acer Extensa 15 EX215-51-32EM ، Acer Extensa 15 EX215-51-32WX ، Acer Extensa 15 EX215-51-33PF ، Acer Extensa 15 EX215-51-34S4 ، Acer Extensa 15 EX215-51-50YZ ، Acer Extensa 15 EX215-51-52AW ، Acer Extensa 15 EX215-51-54L4 ، Acer Extensa 15 EX215-51-54Y0 ، Acer Extensa 15 EX215-51-55QK ، Acer Extensa 15 EX215-51-56GH ، Acer Extensa 15 EX215-51-56R5 ، Acer Extensa 15 EX215-51-56UX ، Acer Extensa 15 EX215-51-57DE ، Acer Extensa 15 EX215-51-57DG ، Acer Extensa 15 EX215-51-57E6 ، Acer Extensa 15 EX215-51-57XB ، Acer Extensa 15 EX215-51-59Z5 ، Acer Extensa 15 EX215-51-306Z ، Acer Extensa 15 EX215-51-503E ، Acer Extensa 15 EX215-51-503P ، Acer Extensa 15 EX215-51-564F ، Acer Extensa 15 EX215-51-577U ، Acer Extensa 15 EX215-51-5014 ، Acer Extensa 15 EX215-51-5826 ، Acer Extensa 15 EX215-51G ، Acer Extensa 15 EX215-51G-33EP ، Acer Extensa 15 EX215-51G-52ZL ، Acer Extensa 15 EX215-51G-53X2 ، Acer Extensa 15 EX215-51G-54TP ، Acer Extensa 15 EX215-51G-58RW ، Acer Extensa 15 EX215-51G-59AL ، Acer Extensa 15 EX215-51G-513M ، Acer Extensa 15 EX215-51G-524W ، Acer Extensa 15 EX215-51G-550A ، Acer Extensa 15 EX215-51G-5007 ، Acer Extensa 15 EX215-51G-5732 ، Acer Extensa 15 EX215-51K ، Acer Extensa 15 EX215-51K-30ZJ ، Acer Extensa 15 EX215-51K-31DQ ، Acer Extensa 15 EX215-51K-31VH ، Acer Extensa 15 EX215-51K-34K9 ، Acer Extensa 15 EX215-51K-35RZ ، Acer Extensa 15 EX215-51K-36XS ، Acer Extensa 15 EX215-51K-36YY ، Acer Extensa 15 EX215-51K-37D4 ، Acer Extensa 15 EX215-51K-37EB ، Acer Extensa 15 EX215-51K-37GY ، Acer Extensa 15 EX215-51K-38NW ، Acer Extensa 15 EX215-51K-39EL ، Acer Extensa 15 EX215-51K-390F ، Acer Extensa 15 EX215-51K-3331 ، Acer Extensa 15 EX215-51K-3985


:: پارت نامبرهای سازگار

AP16M5J ، KT.00205.004 ، KT.00205.005 ، NX.GNSSA.003 ، NX.GNTSA.007 ، NX.GNVSA.013 ، NX.GNVSA.022 ، NX.GQ4SA.002 ، NX.GQ4SA.003 ، NX.GTHEU.001 ، NX.GTHEU.003 ، NX.GVWSA.002 ، NX.GVYSG.011 ، NX.GY9SA.005 ، NX.GY9SA.007 ، NX.H38SA.002


شماره قطعه AP16M5J
نوع باتری لیتیوم یون (Li-Ion)
تعداد سلول 4 سلول
ولتاژ باتری 7.7 ولت
ظرفیت باتری 4810 میلی آمپر ساعت
توان باتری 37 وات ساعت
سازگار با
 • Acer Aspire 3 A315
 • Acer Aspire 1 A114
پارت نامبرهای سازگار
 • AP16M5J
 • KT.00205.004
 • KT.00205.005
 • NX.GNSSA.003
 • NX.GNTSA.007
 • NX.GNVSA.013
 • NX.GNVSA.022
 • NX.GQ4SA.002
 • NX.GQ4SA.003
 • NX.GTHEU.001
 • NX.GTHEU.003
 • NX.GVWSA.002
 • NX.GVYSG.011
 • NX.GY9SA.005
 • NX.GY9SA.007
 • NX.H38SA.002
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید