باتری 4 سلولی AC16A8N لپ تاپ ایسر Aspire Nitro VN7

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ Acer اسپیر - مدل AC16A8N - سازگار با Aspire Nitro VN7
3,435,000
افزودن به سبد

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Acer Aspire Nitro VN7 

         

شماره قطعه : AC16A8N 
تعداد سلول : 4 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion )
ولتاژ باتری : 15.2 ولت
توان باتری : 69 وات ساعت
ظرفیت باتری : 4606 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : Acer Aspire Nitro VN7 

        

باطری لپ تاپ ایسر مدل AC16A8N ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Acer Aspire VN7-593G-75HE ، Acer Aspire Nitro V17 VN7-793G ، Acer Aspire Nitro VN7-593G ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-50SB ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-53H9 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-53V4 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-53W5 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-53ZE ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-54L3 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-54TG ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-54ZB ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-57J0 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-57NE ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-58N7 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-59F9 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-59HP ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-70MF ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71D0 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71D3 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71G6 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71JC ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71LV ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71UZ ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-71WN ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-72KU ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-72RP ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73CP ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73CW ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73CZ ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73E7 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73F5 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73HP ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73KV ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73R2 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-73X4 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-74CR ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-74FW ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-74J4 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-75FP ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-75GS ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-75JF ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-75Y3 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-76SS ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-76Y4 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-77GB ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-77KA ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-77SK ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-78MW ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-78V8 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-79L1 ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-508Q ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-559V ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-595R ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-702E ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-712W ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-738J ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-738X ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-742C ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-771J ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-771R ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-772Y ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-786F ، Acer Aspire Nitro VN7-593G-5671 ، Acer Aspire Nitro VN7-793-738J ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-5J0 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-51P0 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-52XN ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-53K5 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-55TM ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-57J0 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-59PH ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-70WK ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-71AG ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-73HP ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-73UU ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-74M5 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-75U0 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-77K8 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-77RA ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-79MN ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-510Q ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-553N ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-567R ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-719P ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-722D ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-738J ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-741P ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-5811 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-7177 ، Acer Aspire Nitro VN7-793G-7868 ، Acer Aspire V 15 Nitro BE ، Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-593G ، Acer Aspire V15 Nitro VN7-593G-52FD ، Acer Aspire V15 Nitro VN7-593G-771J ، Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G ، Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-52XN ، Acer Aspire V17 Nitro BE VN7-793G-706L ، Acer Aspire V 17 Nitro Black Edition ، Acer Aspire V17 Nitro VN7-793G ، Acer Aspire V17 Nitro VN7-793G-709A ، Acer Aspire V17 Nitro VN7-793G-7846 ، Acer Aspire V17 Nitro VN7-793G ، Acer Aspire VN7-593G-52FD ، Acer Aspire VN7-593G-53W5 ، Acer Aspire VN7-593G-54L3 ، Acer Aspire VN7-593G-57AV ، Acer Aspire VN7-593G-57NE ، Acer Aspire VN7-593G-70JS ، Acer Aspire VN7-593G-70MF ، Acer Aspire VN7-593G-70U4 ، Acer Aspire VN7-593G-71D0 ، Acer Aspire VN7-593G-72G9 ، Acer Aspire VN7-593G-72Z7 ، Acer Aspire VN7-593G-73CZ ، Acer Aspire VN7-593G-73E7 ، Acer Aspire VN7-593G-73HP ، Acer Aspire VN7-593G-73KV ، Acer Aspire VN7-593G-73YP ، Acer Aspire VN7-593G-74FW ، Acer Aspire VN7-593G-74J4 ، Acer Aspire VN7-593G-76JG ، Acer Aspire VN7-593G-76SS ، Acer Aspire VN7-593G-76Y4 ، Acer Aspire VN7-593G-77GB ، Acer Aspire VN7-593G-77UP ، Acer Aspire VN7-593G-78JT ، Acer Aspire VN7-593G-78KU ، Acer Aspire VN7-593G-712W ، Acer Aspire VN7-593G-738X ، Acer Aspire VN7-593G-771J ، Acer Aspire VN7-593G-771R ، Acer Aspire VN7-593G-772Y ، Acer Aspire VN7-593G-7212 ، Acer Aspire VN7-593G-7260 ، Acer Aspire VN7-793 ، Acer Aspire VN7-793G ، Acer Aspire VN7-793G-50JL ، Acer Aspire VN7-793G-52XN ، Acer Aspire VN7-793G-53K5 ، Acer Aspire VN7-793G-54N5 ، Acer Aspire VN7-793G-54VS ، Acer Aspire VN7-793G-57KH ، Acer Aspire VN7-793G-57TT ، Acer Aspire VN7-793G-58C9 ، Acer Aspire VN7-793G-58CW ، Acer Aspire VN7-793G-59EQ ، Acer Aspire VN7-793G-70WK ، Acer Aspire VN7-793G-71UV ، Acer Aspire VN7-793G-73GX ، Acer Aspire VN7-793G-74M5 ، Acer Aspire VN7-793G-74NP ، Acer Aspire VN7-793G-75U0 ، Acer Aspire VN7-793G-76G8 ، Acer Aspire VN7-793G-76GNL ، Acer Aspire VN7-793G-76J4 ، Acer Aspire VN7-793G-77RA ، Acer Aspire VN7-793G-78E3 ، Acer Aspire VN7-793G-78NK ، Acer Aspire VN7-793G-78Y4 ، Acer Aspire VN7-793G-79MN ، Acer Aspire VN7-793G-553N ، Acer Aspire VN7-793G-567R ، Acer Aspire VN7-793G-594N ، Acer Aspire VN7-793G-706L ، Acer Aspire VN7-793G-709A ، Acer Aspire VN7-793G-714Z ، Acer Aspire VN7-793G-717L ، Acer Aspire VN7-793G-719P ، Acer Aspire VN7-793G-734A ، Acer Aspire VN7-793G-738J ، Acer Aspire VN7-793G-758J ، Acer Aspire VN7-793G-782H ، Acer Aspire VN7-793G-5811 ، Acer Aspire VN7-793G-7895 ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-54ZB ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-57AV ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-57NE ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-59F9 ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-70JQ ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-70MF ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-70U4 ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-70Y7 ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-71UZ ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-72G9 ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-72RP ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-73E7 ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-73HP ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-73KV ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-74FW ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-75Y3 ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-76SS ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-79L1 ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-738X ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-742C ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-772Y ، Acer Aspire V Nitro VN7-593G-786F ، Acer Aspire v Nitro VN7-593G-7260 ، Acer Aspire V Nitro VN7-791G-792A ، Acer Aspire V Nitro VN7-792G-74Q4 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793-738J ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-5J00 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-51AH ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-51P0 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-52XN ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-53K5 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-55TM ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-55TZ ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-57J0 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-58C9 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-59PH ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-70F0 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-70WK ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-70ZQ ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-71AG ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-71UV ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-73GX ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-73HP ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-73M2 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-73UU ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-74JG ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-74M5 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-74NP ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-75U0 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-76GN ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-76J4 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-76UJ ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-77K8 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-77RA ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-78EQ ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-79EG ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-79MN ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-510Q ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-553N ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-567R ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-706L ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-709A ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-710E ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-714Z ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-717L ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-719P ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-722D ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-726A ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-738J ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-741P ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-754A ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-758J ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-767M ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-782H ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-5811 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-7101 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-7177 ، Acer Aspire V Nitro VN7-793G-7868 ، Acer VN7-593G ، Acer VN7-593G-54L3 ، Acer VN7-593G-57NE ، Acer VN7-593G-76N4 ، Acer VN7-593G-76SS ، Acer VN7-593G-772Y ، Acer VN7-793G


:: پارت نامبرهای سازگار

AC16A8N ، KT.0040G.009 ، 4ICP7/61/80 ، 714012AEBI00


 

شماره قطعه AC16A8N
تعداد سلول 4 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion )
ولتاژ باتری 15.2 ولت
توان باتری 69 وات ساعت
ظرفیت باتری 4606 میلی آمپر ساعت
سازگار با Acer Aspire VERO AV15-51
پارت نامبرهای سازگار
  • AC16A8N
  • KT.0040G.009
  • 4ICP7/61/80
  • 714012AEBI00
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید