باتری 3 سلولی AP13J4K لپ تاپ ایسر Chromebook 14

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ Acer کروم بوک - مدل AP13J4K - سازگار با Chromebook 14
1,400,000
افزودن به سبد

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Acer Chromebook 14 

         

شماره قطعه : AP13J4K
تعداد سلول : 3 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 11.25 ولت
توان باتری : 45 وات ساعت
ظرفیت باتری : 3990 میلی آمپر ساعت
سازگار با : Acer Chromebook 14 

        

باطری لپ تاپ ایسر مدل AP13J4K ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Acer AC720 ، Acer AC720-2800Chromebook ، Acer AC720-2832Chromebook ، Acer AC720P-2666Chromebook ، Acer AC720PChromebook ، Acer Chromebook 11 C720 ، Acer Chromebook 11 C720P ، Acer Chromebook 11 C732 ، Acer Chromebook 11 C732-C0XX ، Acer Chromebook 11 C732-C073 ، Acer Chromebook 11 C732-C1VV ، Acer Chromebook 11 C732-C1ZF ، Acer Chromebook 11 C732-C2FB ، Acer Chromebook 11 C732-C2RX ، Acer Chromebook 11 C732-C3K9 ، Acer Chromebook 11 C732-C5D9 ، Acer Chromebook 11 C732-C6WU ، Acer Chromebook 11 C732-C6Y5 ، Acer Chromebook 11 C732-C7JH ، Acer Chromebook 11 C732-C7YB ، Acer Chromebook 11 C732-C8YT ، Acer Chromebook 11 C732-C143 ، Acer Chromebook 11 C732-F14N ، Acer Chromebook 11 C732L ، Acer Chromebook 11 C732L-C8QH ، Acer Chromebook 11 C732T ، Acer Chromebook 11 C732T-C0BL ، Acer Chromebook 11 C732T-C2CU ، Acer Chromebook 11 C732T-C2NH ، Acer Chromebook 11 C732T-C3LM ، Acer Chromebook 11 C732T-C5D9 ، Acer Chromebook 11 C732T-C6GD ، Acer Chromebook 11 C732T-C7AP ، Acer Chromebook 11 C732T-C8EU ، Acer Chromebook 11 C732T-C8VY ، Acer Chromebook 11 C732T-C9HM ، Acer Chromebook 11 C732T-C18E ، Acer Chromebook 11 C732T-C22P ، Acer Chromebook 11 C732T-C742 ، Acer Chromebook 11 C732T-F14N ، Acer Chromebook 11 C740 ، Acer Chromebook 11 C740-31J9 ، Acer Chromebook 11 C740-C1VL ، Acer Chromebook 11 C740-C3DY ، Acer Chromebook 11 C740-C3P1 ، Acer Chromebook 11 C740-C4PE ، Acer Chromebook 11 C740-C5U9 ، Acer Chromebook 11 C740-C8F6 ، Acer Chromebook 11 C740-C9QX ، Acer Chromebook 11 C740-C32M ، Acer Chromebook 11 C771 ، Acer Chromebook 11 C771-C4TM ، Acer Chromebook 11 C771-C7CA ، Acer Chromebook 11 C771T ، Acer Chromebook 11 C771T-32GW ، Acer Chromebook 14 CB3-431 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-12K1 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C0AK ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C0mz ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C1rs ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C2GR ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C4RC ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C4SF ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C4VM ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C5BU ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C5CQ ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C5EX ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C5FM ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C5K7 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C5XK ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6E4 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6H3 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6QQ ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6UD ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6V9 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6W5 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6WH ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C6ZB ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C7M1 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C7VZ ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C7WJ ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C7ZT ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C8AL ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C8CE ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C8RC ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C8RH ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C8YS ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C8Z1 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C9vm ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C9W7 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C9WH ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C31R ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C64E ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C69V ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C73M ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C78X ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C82Q ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C99D ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C345 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C351 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C488 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C531 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C539 ، Acer Chromebook 14 CB3-431-C705 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-C07F ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-C5YX ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-C7AZ ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-C45D ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P0U1 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P1BM ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P1S7 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P1TH ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P2D1 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P3x9 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P9HP ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P18T ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P46Q ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P571 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P605 ، Acer Chromebook 14 CB514-1HT-P795 ، Acer Chromebook 14 CP5-471 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-35T4 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-53B9 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-53QV ، Acer Chromebook 14 CP5-471-312N ، Acer Chromebook 14 CP5-471-352R ، Acer Chromebook 14 CP5-471-581N ، Acer Chromebook 14 CP5-471-5612 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C0EX ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C2SU ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C7I8 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C7L8 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C8KZ ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C20 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C30 ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C67N ، Acer Chromebook 14 CP5-471-C146 ، Acer Chromebook 15 CB3-532 ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C1ZK ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C3F7 ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C4ZZ ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C7AR ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C8DF ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C8E0 ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C42P ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C47C ، Acer Chromebook 15 CB3-532-C968 ، Acer Chromebook 15 CB3-532-F14N ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C0LM ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C0UJ ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C1MK ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C2X4 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C4CM ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C4W1 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C5K0 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C6GP ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C6SU ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C6TC ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C6XM ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C7C0 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C7GS ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C8DM ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C9VY ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C21U ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C32B ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C344 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C443 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C934 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C948 ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-P9VG ، Acer Chromebook 314 CB314-1HT-P85H ، Acer Chromebook C720 ، Acer Chromebook C720-2103 ، Acer Chromebook C720-2420 ، Acer Chromebook C720-2482 ، Acer Chromebook C720-2653 ، Acer Chromebook C720-2697 ، Acer Chromebook C720-2800 ، Acer Chromebook C720-2802 ، Acer Chromebook C720-2827 ، Acer Chromebook C720-2832 ، Acer Chromebook C720-2843 ، Acer Chromebook C720-2844 ، Acer Chromebook C720-2848 ، Acer Chromebook C720-3404 ، Acer Chromebook C720-3445 ، Acer Chromebook C720-3605 ، Acer Chromebook C720-3871 ، Acer Chromebook C720-29552G01aii ، Acer Chromebook C720P ، Acer Chromebook C720P-2457 ، Acer Chromebook C720P-2485 ، Acer Chromebook C720P-2600 ، Acer Chromebook C720P-2625 ، Acer Chromebook C720P-2657 ، Acer Chromebook C720P-2661 ، Acer Chromebook C720P-2664 ، Acer Chromebook C720P-2666 ، Acer Chromebook C720P-2677 ، Acer Chromebook C720P-2834 ، Acer Chromebook C720P-2848 ، Acer Chromebook C720P-29552G01AWW ، Acer Chromebook C720P-29554G01aii ، Acer Chromebook C720P-29554G03aii ، Acer Chromebook C740-31J9 ، Acer Chromebook C740-C1VL ، Acer Chromebook C740-C3DY ، Acer Chromebook C740-C3P1 ، Acer Chromebook C740-C4PE ، Acer Chromebook C740-C4XK ، Acer Chromebook C740-C5U9 ، Acer Chromebook C740-C8F6-CA ، Acer Chromebook C740-C9QX-US ، Acer Chromebook C740-C9SG ، Acer Chromebook C740-C9UD ، Acer Chromebook C740-C32M ، Acer Chromebook C740-C32M-CA ، Acer Chromebook C740-C66N-CA ، Acer Chromebook CB3-431-C0AK ، Acer Chromebook CB3-431-C5EX ، Acer Chromebook CB3-431-C5FM ، Acer Chromebook CB3-431-C5XK ، Acer Chromebook CB3-431-C7M1 ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN ، Acer Chromebook Spin512 R851TN-A14N ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-C2X3 ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-C3T8 ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-C9DD ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-C9FY ، Acer Chromebook SPIN 512 R851TN-C9UH ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-C91J ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P0YJ ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P0ZQ ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P1DU ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P4VW ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P5FV ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P6KA ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P7J0 ، Acer Chromebook Spin 512 R851TN-P9C7


:: پارت نامبرهای سازگار

AP13J4K ، 31CP5/65/88 ، 31CP5/67/90 ، AP13J3K ، KT.00303.001 ، KT00304001


 

شماره قطعه AP13J4K
تعداد سلول 3 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 11.25 ولت
توان باتری 45 وات ساعت
ظرفیت باتری 3990 میلی آمپر ساعت
سازگار با Acer Chromebook 14
پارت نامبرهای سازگار
  • AP13J4K
  • 31CP5/65/88
  • 31CP5/67/90
  • AP13J3K
  • KT.00303.001
  • KT00304001
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید