باتری 6 سلولی PA5162U لپ تاپ توشیبا Portege R30-A

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ Toshiba پورتگ - مدل PA5162U - سازگار با Portege R30-A

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Toshiba Portege R30-A     

         

شماره قطعه : PA5162U
تعداد سلول : 6 سلول 
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 10.8 ولت
توان باتری : 66 وات ساعت
ظرفیت باتری : 5200 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : Toshiba Portege R30-A    

        

باطری لپ تاپ توشیبا مدل PA5162U ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Toshiba Portege R30 A X3301 ، Toshiba Portege R30-A ، Toshiba Portege R30-A1040 ، Toshiba Portege R030A X 3301 ، Toshiba Portege R30 ، Toshiba Portege R30 Series ، Toshiba Portege R30-A ، Toshiba Portege R30-A-1C0 ، Toshiba Portege R30-A-1C4 ، Toshiba Portege R30-A-1C5 ، Toshiba Portege R30-A-1C7 ، Toshiba Portege R30-A-1C9 ، Toshiba Portege R30-A-1CD ، Toshiba Portege R30-A-1CE ، Toshiba Portege R30-A-1CK ، Toshiba Portege R30-A-1CL ، Toshiba Portege R30-A-1CM ، Toshiba Portege R30-A-1CN ، Toshiba Portege R30-A-1CP ، Toshiba Portege R30-A-1CQ ، Toshiba Portege R30-A-1CW ، Toshiba Portege R30-A-1CZ ، Toshiba Portege R30-A-1CZ(PT343E-0UH05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-1D1 ، Toshiba Portege R30-A-1D3 ، Toshiba Portege R30-A-1D5 ، Toshiba Portege R30-A-1D9 ، Toshiba Portege R30-A-1DC ، Toshiba Portege R30-A-1DC(PT343E-0UJ05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-1DJ ، Toshiba Portege R30-A-1DK ، Toshiba Portege R30-A-1DL ، Toshiba Portege R30-A-1DM ، Toshiba Portege R30-A-1DP ، Toshiba Portege R30-A-1DR ، Toshiba Portege R30-A-1E8 ، Toshiba Portege R30-A-1E9 ، Toshiba Portege R30-A-1EC ، Toshiba Portege R30-A-1ER ، Toshiba Portege R30-A-1ET ، Toshiba Portege R30-A-1EZ ، Toshiba Portege R30-A-1F7 ، Toshiba Portege R30-A-1FH ، Toshiba Portege R30-A-1FL ، Toshiba Portege R30-A-1FM ، Toshiba Portege R30-A-1GJ ، Toshiba Portege R30-A-1GP ، Toshiba Portege R30-A-1HE ، Toshiba Portege R30-A-1HE(PT343E-1XL05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-1HJ ، Toshiba Portege R30-A-1HQ ، Toshiba Portege R30-A-1J1 ، Toshiba Portege R30-A-1J3 ، Toshiba Portege R30-A-6 ، Toshiba Portege R30-A-10H ، Toshiba Portege R30-A-10R ، Toshiba Portege R30-A-10R(PT343E-00301YGR) ، Toshiba Portege R30-A-11J ، Toshiba Portege R30-A-11J(PT341E-006014GR) ، Toshiba Portege R30-A-11K ، Toshiba Portege R30-A-11M ، Toshiba Portege R30-A-11N ، Toshiba Portege R30-A-11P ، Toshiba Portege R30-A-11Q ، Toshiba Portege R30-A-12J ، Toshiba Portege R30-A-12V ، Toshiba Portege R30-A-13C ، Toshiba Portege R30-A-13D ، Toshiba Portege R30-A-13E ، Toshiba Portege R30-A-13T ، Toshiba Portege R30-A-13V ، Toshiba Portege R30-A-13W ، Toshiba Portege R30-A-13W(PT341E-02T014GR) ، Toshiba Portege R30-A-13X ، Toshiba Portege R30-A-13X(PT343E-04801YGR) ، Toshiba Portege R30-A-14C ، Toshiba Portege R30-A-14C(PT341E-02U014GR) ، Toshiba Portege R30-A-14D ، Toshiba Portege R30-A-14D(PT343E-06X05VGR) ، Toshiba Portege R30-A-14G ، Toshiba Portege R30-A-14G(PT341E-02X014GR) ، Toshiba Portege R30-A-14K ، Toshiba Portege R30-A-14V ، Toshiba Portege R30-A-14X ، Toshiba Portege R30-A-15C ، Toshiba Portege R30-A-15C(PT341E-03T014GR) ، Toshiba Portege R30-A-15D ، Toshiba Portege R30-A-15E ، Toshiba Portege R30-A-15M ، Toshiba Portege R30-A-15N ، Toshiba Portege R30-A-15P ، Toshiba Portege R30-A-15T ، Toshiba Portege R30-A-16G ، Toshiba Portege R30-A-16K ، Toshiba Portege R30-A-16K(PT343E-0K901YGR) ، Toshiba Portege R30-A-16T ، Toshiba Portege R30-A-16U ، Toshiba Portege R30-A-16W ، Toshiba Portege R30-A-17C ، Toshiba Portege R30-A-17D ، Toshiba Portege R30-A-17E ، Toshiba Portege R30-A-17G ، Toshiba Portege R30-A-17G(PT343E-0NC05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-17H ، Toshiba Portege R30-A-17H(PT343E-0ND05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-17J ، Toshiba Portege R30-A-17J(PT343E-0NE05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-17K ، Toshiba Portege R30-A-17K(PT343E-0NF05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-17P ، Toshiba Portege R30-A-17R ، Toshiba Portege R30-A-17R(PT343E-0NM05GGR) ، Toshiba Portege R30-A-17T ، Toshiba Portege R30-A-18G ، Toshiba Portege R30-A-18P ، Toshiba Portege R30-A-19D ، Toshiba Portege R30-A-19E ، Toshiba Portege R30-A-19E(PT343E-0P705GGR) ، Toshiba Portege R30-A-19G ، Toshiba Portege R30-A-19G(PT341E-07E060GR) ، Toshiba Portege R30-A-19H ، Toshiba Portege R30-A-19J ، Toshiba Portege R30-A-19K ، Toshiba Portege R30-A-19L ، Toshiba Portege R30-A-19M ، Toshiba Portege R30-A-19P ، Toshiba Portege R30-A-19Q ، Toshiba Portege R30-A-19R ، Toshiba Portege R30-A-19V ، Toshiba Portege R30-A-111 ، Toshiba Portege R30-A-111(PT343E-00405VGR) ، Toshiba Portege R30-A-112 ، Toshiba Portege R30-A-114 ، Toshiba Portege R30-A-121 ، Toshiba Portege R30-A-129 ، Toshiba Portege R30-A-130 ، Toshiba Portege R30-A-130(PT343E-02N01YGR) ، Toshiba Portege R30-A-131 ، Toshiba Portege R30-A-134 ، Toshiba Portege R30-A-134(PT341E-01S02DGR) ، Toshiba Portege R30-A-137 ، Toshiba Portege R30-A-138 ، Toshiba Portege R30-A-139 ، Toshiba Portege R30-A-140 ، Toshiba Portege R30-A-140(PT343E-04C01YGR) ، Toshiba Portege R30-A-145 ، Toshiba Portege R30-A-146 ، Toshiba Portege R30-A-147 ، Toshiba Portege R30-A-149 ، Toshiba Portege R30-A-152 ، Toshiba Portege R30-A-152(PT343E-00403GGR) ، Toshiba Portege R30-A-154 ، Toshiba Portege R30-A-154(PT343E-06X03GGR) ، Toshiba Portege R30-A-155 ، Toshiba Portege R30-A-156 ، Toshiba Portege R30-A-157 ، Toshiba Portege R30-A-157(PT343E-07C01YGR) ، Toshiba Portege R30-A-159 ، Toshiba Portege R30-A-173 ، Toshiba Portege R30-A-174 ، Toshiba Portege R30-A-175 ، Toshiba Portege R30-A-175(PT344E-001001GR) ، Toshiba Portege R30-A-176 ، Toshiba Portege R30-A-189 ، Toshiba Portege R30-A-191 ، Toshiba Portege R30-A-191(PT341E-06703XGR) ، Toshiba Portege R30-A-196 ، Toshiba Portege R30-A-197 ، Toshiba Portege R30-A200SMB ، Toshiba Portege R30-A1040 ، Toshiba Portege R30-A1301 ، Toshiba Portege R30-A1302 ، Toshiba Portege R30-A1310 ، Toshiba Portege R30-A1320 ، Toshiba Portege R30-A3101L ، Toshiba Portege R30-A3102L ، Toshiba Portege R30-A3311K ، Toshiba Portege R30-A3312K ، Toshiba Portege R30-AK01B ، Toshiba Portege R30-AK03B ، Toshiba Portege R30-AK40B ، Toshiba Portege R30-A PT341C-0CX00T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-0D100T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-0D200T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-00W00T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-00X00T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-00Y00T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-01000T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-02Q00T ، Toshiba Portege R30-A PT341C-05C03R ، Toshiba Portege R30-A PT343C-0YP08W ، Toshiba Portege R30-A PT343C-0YQ01J ، Toshiba Portege R30-A PT343C-01M01J ، Toshiba Portege R30-A PT343C-01N01J ، Toshiba Portege R30-A Series ، Toshiba Portege R30-ASMBN22 ، Toshiba Portege R30-BT1300 ، Toshiba Portege R30A ، Toshiba PROTEGE R30-AR30 ، Toshiba Portege R30-A3210K


:: پارت نامبرهای سازگار

PA5162U-1BRS ، PA5163U-1BRS ، PA5161U-1BRS ، PA5174U-1BRS ، 3INR19/66-2 ، PABAS277 ، PABAS278 ، PABAS280


 

شماره قطعه PA5162U
تعداد سلول 6 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 10.8 ولت
توان باتری 66 وات ساعت
ظرفیت باتری 5200 میلی آمپر ساعت
سازگار با Toshiba Portege R30-A
پارت نامبرهای سازگار
  • PA5162U-1BRS
  • PA5163U-1BRS
  • PA5161U-1BRS
  • PA5174U-1BRS
  • 3INR19/66-2
  • PABAS277
  • PABAS278
  • PABAS280
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید