باتری 6 سلولی PA3819U-1BAS لپ تاپ توشیبا Satellite A660 ، A665

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ Toshiba ستلایت - مدل PA3819U-1BAS - سازگار با Satellite A660 ، A665

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Toshiba Satellite A660 ، A665     

         

شماره قطعه : PA3819U-1BAS
تعداد سلول : 6 سلول 
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 10.8 ولت
توان باتری : 48 وات ساعت
ظرفیت باتری : 4400 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : Toshiba Satellite A660 ، Toshiba Satellite A665    

        

باطری لپ تاپ توشیبا مدل PA3819U-1BAS ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Toshiba Satellite U405D Seriessatelite L650-10E ، Toshiba Satellite A660 Series ، Toshiba Satellite A660-0QE ، Toshiba Satellite A660-0T4 ، Toshiba Satellite A660-01S ، Toshiba Satellite A660-042 ، Toshiba Satellite A660-07R ، Toshiba Satellite A660-1DW ، Toshiba Satellite A660-1DZ ، Toshiba Satellite A660-1EG ، Toshiba Satellite A660-11M ، Toshiba Satellite A660-12D ، Toshiba Satellite A660-12E ، Toshiba Satellite A660-12Q ، Toshiba Satellite A660-12T ، Toshiba Satellite A660-13T ، Toshiba Satellite A660-14C ، Toshiba Satellite A660-14L ، Toshiba Satellite A660-15P ، Toshiba Satellite A660-15T ، Toshiba Satellite A660-17E ، Toshiba Satellite A660-17T ، Toshiba Satellite A660-18N ، Toshiba Satellite A660-148 ، Toshiba Satellite A660-149 ، Toshiba Satellite A660-151 ، Toshiba Satellite A660-155 ، Toshiba Satellite A660-160 ، Toshiba Satellite A660-166 ، Toshiba Satellite A660-BT2G22 ، Toshiba Satellite A660-BT2N01 ، Toshiba Satellite A660-BT2N22 ، Toshiba Satellite A660-BT3G25X ، Toshiba Satellite A660-BT3N25X ، Toshiba Satellite A660-SERIES ، Toshiba Satellite A660-ST2N01 ، Toshiba Satellite A660-ST2N03 ، Toshiba Satellite A660-ST3N01X ، Toshiba Satellite A660-ST3NX2X ، Toshiba Satellite A660D-BT2G01 ، Toshiba Satellite A660D-BT2N22 ، Toshiba Satellite A660D-BT2NX2 ، Toshiba Satellite A660D-ST2G01 ، Toshiba Satellite A660D-ST2NX2 ، Toshiba Satellite A665 Series ، Toshiba Satellite A665-3DV ، Toshiba Satellite A665-3DV1 ، Toshiba Satellite A665-3DV12X ، Toshiba Satellite A665-11Z ، Toshiba Satellite A665-S6050 ، Toshiba Satellite A665-S6054 ، Toshiba Satellite A665-S6055 ، Toshiba Satellite A665-S6056 ، Toshiba Satellite A665-S6057 ، Toshiba Satellite A665-S6058 ، Toshiba Satellite A665-S6065 ، Toshiba Satellite A665-S6067 ، Toshiba Satellite A665-S6070 ، Toshiba Satellite A665D-S6051 ، Toshiba Satellite A665D-S6059 ، Toshiba Satellite C640 ، Toshiba Satellite C640D ، Toshiba Satellite C645D ، Toshiba Satellite C645D-S4024 ، Toshiba Satellite C650 ، Toshiba Satellite C650-01T ، Toshiba Satellite C650-1CC ، Toshiba Satellite C650-1CN ، Toshiba Satellite C650-1CP ، Toshiba Satellite C650-1CQ ، Toshiba Satellite C650-1CR ، Toshiba Satellite C650-1CT ، Toshiba Satellite C650-1E1 ، Toshiba Satellite C650-10W ، Toshiba Satellite C650-13G ، Toshiba Satellite C650-14U ، Toshiba Satellite C650-14X ، Toshiba Satellite C650-15C ، Toshiba Satellite C650-15U ، Toshiba Satellite C650-15V ، Toshiba Satellite C650-15W ، Toshiba Satellite C650-15X ، Toshiba Satellite C650-15Z ، Toshiba Satellite C650-17N ، Toshiba Satellite C650-17Z ، Toshiba Satellite C650-19J ، Toshiba Satellite C650-19T ، Toshiba Satellite C650-101 ، Toshiba Satellite C650-110 ، Toshiba Satellite C650-124 ، Toshiba Satellite C650-144 ، Toshiba Satellite C650-149 ، Toshiba Satellite C650-152 ، Toshiba Satellite C650-154 ، Toshiba Satellite C650-160 ، Toshiba Satellite C650-166 ، Toshiba Satellite C650-182 ، Toshiba Satellite C650-191 ، Toshiba Satellite C650-194 ، Toshiba Satellite C650-BT2N11 ، Toshiba Satellite C650-BT2N15 ، Toshiba Satellite C650-ST2N01 ، Toshiba Satellite C650D ، Toshiba Satellite C650D-10D ، Toshiba Satellite C650D-10K ، Toshiba Satellite C650D-11E ، Toshiba Satellite C650D-11K ، Toshiba Satellite C650D-11R ، Toshiba Satellite C650D-12C ، Toshiba Satellite C650D-12J ، Toshiba Satellite C650D-108 ، Toshiba Satellite C650D-109 ، Toshiba Satellite C650D-112 ، Toshiba Satellite C650D-114 ، Toshiba Satellite C650D-115 ، Toshiba Satellite C650D-126 ، Toshiba Satellite C650D -BT2N11 ، Toshiba Satellite C650D-BT2N11 ، Toshiba Satellite C650D-BT2N15 ، Toshiba Satellite C650D-ST2N01 ، Toshiba Satellite C650D-ST2N03 ، Toshiba Satellite C650D-ST3NX2 ، Toshiba Satellite C655 ، Toshiba Satellite C655-S5047 ، Toshiba Satellite C655-S5049 ، Toshiba Satellite C655-S5052 ، Toshiba Satellite C655-S5053 ، Toshiba Satellite C655-S5056 ، Toshiba Satellite C655-S5503 ، Toshiba Satellite C655-S50521 ، Toshiba Satellite C655D ، Toshiba Satellite C655D-S5041 ، Toshiba Satellite C655D-S5042 ، Toshiba Satellite C655D-S5043 ، Toshiba Satellite C655D-S5044 ، Toshiba Satellite C655D-S5046 ، Toshiba Satellite C655D-S5048 ، Toshiba Satellite C655D-S5051 ، Toshiba Satellite C655D-S5057 ، Toshiba Satellite C655D-S5064 ، Toshiba Satellite C655D-S5236 ، Toshiba Satellite C660 ، Toshiba Satellite C660-1D7 ، Toshiba Satellite C660-1E2 ، Toshiba Satellite C660-1F1 ، Toshiba Satellite C660-1G3 ، Toshiba Satellite C660-1J2 ، Toshiba Satellite C660-1J6 ، Toshiba Satellite C660-1JG ، Toshiba Satellite C660-1JH ، Toshiba Satellite C660-1K9 ، Toshiba Satellite C660-1KT ، Toshiba Satellite C660-1RK ، Toshiba Satellite C660-10D ، Toshiba Satellite C660-10H ، Toshiba Satellite C660-10T ، Toshiba Satellite C660-11H ، Toshiba Satellite C660-11K ، Toshiba Satellite C660-14X ، Toshiba Satellite C660-15R ، Toshiba Satellite C660-15T ، Toshiba Satellite C660-17E ، Toshiba Satellite C660-17J ، Toshiba Satellite C660-17W ، Toshiba Satellite C660-18C ، Toshiba Satellite C660-19G ، Toshiba Satellite C660-106 ، Toshiba Satellite C660-108 ، Toshiba Satellite C660-115 ، Toshiba Satellite C660-116 ، Toshiba Satellite C660-117 ، Toshiba Satellite C660-118 ، Toshiba Satellite C660-119 ، Toshiba Satellite C660-120 ، Toshiba Satellite C660-155 ، Toshiba Satellite C660-172 ، Toshiba Satellite C660-173 ، Toshiba Satellite C660-174 ، Toshiba Satellite C660-184 ، Toshiba Satellite C660-187 ، Toshiba Satellite C660-195 ، Toshiba Satellite C660-226 ، Toshiba Satellite C660D ، Toshiba Satellite C660D-1FN ، Toshiba Satellite C660D-10D ، Toshiba Satellite C660D-10F ، Toshiba Satellite C660D-10P ، Toshiba Satellite C660D-10W ، Toshiba Satellite C660D-14W ، Toshiba Satellite C660D-14X ، Toshiba Satellite C660D-15D ، Toshiba Satellite C660D-15H ، Toshiba Satellite C660D-15K ، Toshiba Satellite C660D-19X ، Toshiba Satellite C660D-102 ، Toshiba Satellite C660D-103 ، Toshiba Satellite C660D-124 ، Toshiba Satellite C660D-140 ، Toshiba Satellite C660D-150 ، Toshiba Satellite C660D-151 ، Toshiba Satellite C660D-152 ، Toshiba Satellite C660D-153 ، Toshiba Satellite C660D-155 ، Toshiba Satellite C670D-11K ، Toshiba Satellite L500 ، Toshiba Satellite L510 ، Toshiba Satellite L515 ، Toshiba Satellite L515-S4007 ، Toshiba Satellite L515-S4008 ، Toshiba Satellite L515-S4010 ، Toshiba Satellite L515-S4962 ، Toshiba Satellite L517 ، Toshiba Satellite L525 ، Toshiba Satellite L526 ، Toshiba Satellite L537 ، Toshiba Satellite L600 Series ، Toshiba Satellite L600(02W) ، Toshiba Satellite L600(03R) ، Toshiba Satellite L600(05S) ، Toshiba Satellite L600(10B) ، Toshiba Satellite L600(11W) ، Toshiba Satellite L600(12R) ، Toshiba Satellite L600-01B ، Toshiba Satellite L600-05S ، Toshiba Satellite L600-15S ، Toshiba Satellite L600-20L ، Toshiba Satellite L600-21L ، Toshiba Satellite L600-22B ، Toshiba Satellite L600-25R ، Toshiba Satellite L600-26S ، Toshiba Satellite L600-53B ، Toshiba Satellite L600-55W ، Toshiba Satellite L600-56R ، Toshiba Satellite L600-57B ، Toshiba Satellite L600-58W ، Toshiba Satellite L600-61B ، Toshiba Satellite L600-62R ، Toshiba Satellite L600-71B ، Toshiba Satellite L600-72R ، Toshiba Satellite L600-88R ، Toshiba Satellite L600-K01 ، Toshiba Satellite L600-K02 ، Toshiba Satellite L600-K05B ، Toshiba Satellite L600-K06B ، Toshiba Satellite L600D ، Toshiba Satellite L600D-015S ، Toshiba Satellite L600D-07B ، Toshiba Satellite L600D-08W ، Toshiba Satellite L600D-09B ، Toshiba Satellite L630 Series ، Toshiba Satellite L630(09S) ، Toshiba Satellite L630-01S ، Toshiba Satellite L630-02S ، Toshiba Satellite L630-03W ، Toshiba Satellite L630-05R ، Toshiba Satellite L630-06S ، Toshiba Satellite L630-07W ، Toshiba Satellite L630-08R ، Toshiba Satellite L630-09S ، Toshiba Satellite L630-11K ، Toshiba Satellite L630-12U ، Toshiba Satellite L630-13M ، Toshiba Satellite L630-13Q ، Toshiba Satellite L630-15M ، Toshiba Satellite L630-101 ، Toshiba Satellite L630-130 ، Toshiba Satellite L630-BT2G01 ، Toshiba Satellite L630-BT2N01 ، Toshiba Satellite L630-BT2N22 ، Toshiba Satellite L630D ، Toshiba Satellite L635-0HY ، Toshiba Satellite L635-0J0 ، Toshiba Satellite L635-10T ، Toshiba Satellite L635-S3010 ، Toshiba Satellite L635-S3010BN ، Toshiba Satellite L635-S3010RD ، Toshiba Satellite L635-S3010WH ، Toshiba Satellite L635-S3012 ، Toshiba Satellite L635-S3012BN ، Toshiba Satellite L635-S3012RD ، Toshiba Satellite L635-S3015 ، Toshiba Satellite L635-S3020 ، Toshiba Satellite L635-S3020BN ، Toshiba Satellite L635-S3020RD ، Toshiba Satellite L635-S3020WH ، Toshiba Satellite L635-S3025 ، Toshiba Satellite L640 Series ، Toshiba Satellite L640-BT2N13 ، Toshiba Satellite L640-BT2N22 ، Toshiba Satellite L640-EZ1410 ، Toshiba Satellite L640-ST2N01 ، Toshiba Satellite L640D-BT2N01 ، Toshiba Satellite L640D-BT2N02 ، Toshiba Satellite L645-S4026 ، Toshiba Satellite L645-S4026BN ، Toshiba Satellite L645-S4026GY ، Toshiba Satellite L645-S4026RD ، Toshiba Satellite L645-S4026WH ، Toshiba Satellite L645-S4032 ، Toshiba Satellite L645-S4038 ، Toshiba Satellite L645D-S4025 ، Toshiba Satellite L645D-S4029 ، Toshiba Satellite L645D-S4030 ، Toshiba Satellite L645D-S4036 ، Toshiba Satellite L645D-S4037 ، Toshiba Satellite L645D-S4037BN ، Toshiba Satellite L645D-S4037RD ، Toshiba Satellite L645D-S4037WH ، Toshiba Satellite L650-1CP ، Toshiba Satellite L650-1DG ، Toshiba Satellite L650-1FC ، Toshiba Satellite L650-1G3 ، Toshiba Satellite L650-1GC ، Toshiba Satellite L650-1GF ، Toshiba Satellite L650-1GT ، Toshiba Satellite L650-1JT ، Toshiba Satellite L650-1JU ، Toshiba Satellite L650-1KR ، Toshiba Satellite L650-1M0 ، Toshiba Satellite L650-1M8 ، Toshiba Satellite L650-1MC ، Toshiba Satellite L650-1MT ، Toshiba Satellite L650-1MV ، Toshiba Satellite L650-1MX ، Toshiba Satellite L650-1N8 ، Toshiba Satellite L650-1NC ، Toshiba Satellite L650-1PQ ، Toshiba Satellite L650-1PU ، Toshiba Satellite L650-1PW ، Toshiba Satellite L650-1Q2 ، Toshiba Satellite L650-10C ، Toshiba Satellite L650-10G ، Toshiba Satellite L650-11J ، Toshiba Satellite L650-12K ، Toshiba Satellite L650-12N ، Toshiba Satellite L650-12P ، Toshiba Satellite L650-12Q ، Toshiba Satellite L650-13M ، Toshiba Satellite L650-15G ، Toshiba Satellite L650-16W ، Toshiba Satellite L650-18M ، Toshiba Satellite L650-18R ، Toshiba Satellite L650-19P ، Toshiba Satellite L650-19W ، Toshiba Satellite L650-108 ، Toshiba Satellite L650-BT2N15 ، Toshiba Satellite L650-BT2N22 ، Toshiba Satellite L650-ST2N04 ، Toshiba Satellite L650-ST3N01X ، Toshiba Satellite L650-ST3N02X ، Toshiba Satellite L650-ST3NX1 ، Toshiba Satellite L650D-10H ، Toshiba Satellite L650D-11G ، Toshiba Satellite L650D-11R ، Toshiba Satellite L650D-13U ، Toshiba Satellite L650D-101 ، Toshiba Satellite L650D-102 ، Toshiba Satellite L650D-111 ، Toshiba Satellite L650D-123 ، Toshiba Satellite L650D-ST2N01 ، Toshiba Satellite L655 Series ، Toshiba Satellite L655-1JM ، Toshiba Satellite L655-1JV ، Toshiba Satellite L655-11G ، Toshiba Satellite L655-16E ، Toshiba Satellite L655-16F ، Toshiba Satellite L655-128 ، Toshiba Satellite L655-158 ، Toshiba Satellite L655-183 ، Toshiba Satellite L655-S5058 ، Toshiba Satellite L655-S5059 ، Toshiba Satellite L655-S5060 ، Toshiba Satellite L655-S5061 ، Toshiba Satellite L655-S5062 ، Toshiba Satellite L655-S5065 ، Toshiba Satellite L655-S5065BN ، Toshiba Satellite L655-S5065RD ، Toshiba Satellite L655-S5065WH ، Toshiba Satellite L655-S5069 ، Toshiba Satellite L655-S5071 ، Toshiba Satellite L655-S5075 ، Toshiba Satellite L655-S5078 ، Toshiba Satellite L655-S5078BN ، Toshiba Satellite L655-S5078RD ، Toshiba Satellite L655-S5078WH ، Toshiba Satellite L655D-12K ، Toshiba Satellite L655D-12L ، Toshiba Satellite L655D-12P ، Toshiba Satellite L655D-12U ، Toshiba Satellite L655D-133 ، Toshiba Satellite L655D-144 ، Toshiba Satellite L655D-S5050 ، Toshiba Satellite L655D-S5055 ، Toshiba Satellite L655D-S5066 ، Toshiba Satellite L655D-S5066BN ، Toshiba Satellite L655D-S5066RD ، Toshiba Satellite L655D-S5066WH ، Toshiba Satellite L655D-S5067 ، Toshiba Satellite L655D-S5076 ، Toshiba Satellite L655D-S5076BN ، Toshiba Satellite L655D-S5076RD ، Toshiba Satellite L655D-S5076WH ، Toshiba Satellite L655D Series ، Toshiba Satellite L670 Series ، Toshiba Satellite L670-1CN ، Toshiba Satellite L670-10N ، Toshiba Satellite L670-10P ، Toshiba Satellite L670-10R ، Toshiba Satellite L670-11L ، Toshiba Satellite L670-11R ، Toshiba Satellite L670-12J ، Toshiba Satellite L670-14E ، Toshiba Satellite L670-17E ، Toshiba Satellite L670-17H ، Toshiba Satellite L670-17K ، Toshiba Satellite L670-19E ، Toshiba Satellite L670-102 ، Toshiba Satellite L670-117 ، Toshiba Satellite L670-134 ، Toshiba Satellite L670-184 ، Toshiba Satellite L670-BT2N22 ، Toshiba Satellite L670-SERIES ، Toshiba Satellite L670-ST3NX1 ، Toshiba Satellite L670D ، Toshiba Satellite L670D-10N ، Toshiba Satellite L670D-11N ، Toshiba Satellite L670D-11Q ، Toshiba Satellite L670D-11T ، Toshiba Satellite L670D-102 ، Toshiba Satellite L670D-103 ، Toshiba Satellite L670D-105 ، Toshiba Satellite L670D-106 ، Toshiba Satellite L670D-109 ، Toshiba Satellite L670D-120 ، Toshiba Satellite L670D-BT2N22 ، Toshiba Satellite L670D-SERIES ، Toshiba Satellite L670D-ST2N01 ، Toshiba Satellite L670D-ST2N02 ، Toshiba Satellite L670D-ST2N04 ، Toshiba Satellite L670D Series ، Toshiba Satellite L675 Series ، Toshiba Satellite L675-11N ، Toshiba Satellite L675-S7018 ، Toshiba Satellite L675-S7020 ، Toshiba Satellite L675-SERIES ، Toshiba Satellite L675D-S7012 ، Toshiba Satellite L675D-S7013 ، Toshiba Satellite L675D-S7014 ، Toshiba Satellite L675D-S7015 ، Toshiba Satellite L675D-S7016 ، Toshiba Satellite L675D-S7017 ، Toshiba Satellite L675D-S7019 ، Toshiba Satellite L675D-S7022 ، Toshiba Satellite L675D-SERIES ، Toshiba Satellite L675D Series ، Toshiba Satellite L700-C53B ، Toshiba Satellite L700-T10R ، Toshiba Satellite L700-T11B ، Toshiba Satellite L700-T15B ، Toshiba Satellite L700-T33B ، Toshiba Satellite L700-T35W ، Toshiba Satellite L730-02K ، Toshiba Satellite L730-10G ، Toshiba Satellite L730-10J ، Toshiba Satellite L730-11X ، Toshiba Satellite L730-BT4N11 ، Toshiba Satellite L730-ST4N01 ، Toshiba Satellite L730/018 ، Toshiba Satellite L735-10R ، Toshiba Satellite L735-S3210 ، Toshiba Satellite L735-S3210BN ، Toshiba Satellite L735-S3210RD ، Toshiba Satellite L735-S3210WH ، Toshiba Satellite L735-S3220 ، Toshiba Satellite L735-S3220RD ، Toshiba Satellite L735-S3221 ، Toshiba Satellite L740-01t ، Toshiba Satellite L740-BT4N11 ، Toshiba Satellite L740-BT4N22 ، Toshiba Satellite L740-ST4N02 ، Toshiba Satellite L745 ، Toshiba Satellite L745-s4210 ، Toshiba Satellite L745D-S4214 ، Toshiba Satellite L745D-S4220 ، Toshiba Satellite L745D-S4220BN ، Toshiba Satellite L745D-S4220GR ، Toshiba Satellite L745D-S4220RD ، Toshiba Satellite L745D-S4220WH ، Toshiba Satellite L745D-S4230 ، Toshiba Satellite L750 series ، Toshiba Satellite L750-BT4N22 ، Toshiba Satellite L750-ST4N02 ، Toshiba Satellite L750-ST4NX1 ، Toshiba Satellite L750/04K ، Toshiba Satellite L750D-14F ، Toshiba Satellite L750D-ST4N01 ، Toshiba Satellite L755 15Q ، Toshiba Satellite L755 series ، Toshiba Satellite L755-13E ، Toshiba Satellite L755-13F ، Toshiba Satellite L755-13Q ، Toshiba Satellite L755-19X ، Toshiba Satellite L755-161 ، Toshiba Satellite L755-S5213 ، Toshiba Satellite L755-S5214 ، Toshiba Satellite L755-S5216 ، Toshiba Satellite L755-S5239 ، Toshiba Satellite L755-S5242 ، Toshiba Satellite L755-S5242BN ، Toshiba Satellite L755-S5242GR ، Toshiba Satellite L755-S5242RD ، Toshiba Satellite L755-S5242WH ، Toshiba Satellite L755-S5243 ، Toshiba Satellite L755-S5244 ، Toshiba Satellite L755-S5245 ، Toshiba Satellite L755-S5246 ، Toshiba Satellite L755-S5247 ، Toshiba Satellite L755-S5248 ، Toshiba Satellite L755-S5249 ، Toshiba Satellite L755-S5252 ، Toshiba Satellite L755-S5253 ، Toshiba Satellite L755-S5254 ، Toshiba Satellite L755-S5255 ، Toshiba Satellite L755-S5256 ، Toshiba Satellite L755-S5257 ، Toshiba Satellite L755-S5258 ، Toshiba Satellite L755-S5271 ، Toshiba Satellite L755-S5273 ، Toshiba Satellite L755-S5275 ، Toshiba Satellite L755-S5280 ، Toshiba Satellite L755-S9510D ، Toshiba Satellite L755D-10U ، Toshiba Satellite L755D-10V ، Toshiba Satellite L755D-10W ، Toshiba Satellite L755D-108 ، Toshiba Satellite L755D-S5204 ، Toshiba Satellite L755D-S5241 ، Toshiba Satellite L755D-S5250 ، Toshiba Satellite L755D-S5279 ، Toshiba Satellite L770-BT4N22 ، Toshiba Satellite L770-ST4NX1 ، Toshiba Satellite L770D-00Q ، Toshiba Satellite L770D-ST4N01 ، Toshiba Satellite L775 – 18F ، Toshiba Satellite L775-11E ، Toshiba Satellite L775-11F ، Toshiba Satellite L775-17N ، Toshiba Satellite L775-119 ، Toshiba Satellite L775-S7240 ، Toshiba Satellite L775-S7241 ، Toshiba Satellite L775-S7243 ، Toshiba Satellite L775-S7245 ، Toshiba Satellite L775D-S7206 ، Toshiba Satellite L775D-S7210 ، Toshiba Satellite L775D-S7220 ، Toshiba Satellite L775D-S7220GR ، Toshiba Satellite L775D-S7222 ، Toshiba Satellite L775D-S7223 ، Toshiba Satellite L775D-S7224 ، Toshiba Satellite L775D-S7226 ، Toshiba Satellite L775D-S7228 ، Toshiba Satellite M301 ، Toshiba Satellite M302 ، Toshiba Satellite M305 ، Toshiba Satellite M305-S4990E ، Toshiba Satellite M305-S49203 ، Toshiba Satellite M306 ، Toshiba Satellite M307 ، Toshiba Satellite M308 ، Toshiba Satellite M310 ، Toshiba Satellite M311 ، Toshiba Satellite M319 ، Toshiba Satellite M320 ، Toshiba Satellite M321 ، Toshiba Satellite M323 ، Toshiba Satellite M325 ، Toshiba Satellite M326 ، Toshiba Satellite M327 ، Toshiba Satellite M328 ، Toshiba Satellite M330 ، Toshiba Satellite M331 ، Toshiba Satellite M332 ، Toshiba Satellite M333 ، Toshiba Satellite M336 ، Toshiba Satellite M338 ، Toshiba Satellite M339 ، Toshiba Satellite M500-ST54E1 ، Toshiba Satellite M500-ST54E2 ، Toshiba Satellite M500-ST5405 ، Toshiba Satellite M500-ST5408 ، Toshiba Satellite M505-S1401 ، Toshiba Satellite M505-S4020 ، Toshiba Satellite M505-S4022 ، Toshiba Satellite M505-S4972 ، Toshiba Satellite M505-S4975 ، Toshiba Satellite M505-S4980 ، Toshiba Satellite M505-S4982 ، Toshiba Satellite M505-S4985-T ، Toshiba Satellite M505-S4990-T ، Toshiba Satellite M505D-S4970 ، Toshiba Satellite M505D-S4970RD ، Toshiba Satellite M511 ، Toshiba Satellite M512 ، Toshiba Satellite M600 ، Toshiba Satellite M600-01B ، Toshiba Satellite M640-BT2N01 ، Toshiba Satellite M640-BT2N22 ، Toshiba Satellite M640-BT3N25X ، Toshiba Satellite M640-ST2N01 ، Toshiba Satellite M640-ST3N01X ، Toshiba Satellite M645-S4045 ، Toshiba Satellite M645-S4047 ، Toshiba Satellite M645-S4048 ، Toshiba Satellite M645-S4049 ، Toshiba Satellite M645-S4050 ، Toshiba Satellite M645-S4055 ، Toshiba Satellite P740 ، Toshiba Satellite P740-BT4N22 ، Toshiba Satellite P740-ST4N01 ، Toshiba Satellite P745-S4217 ، Toshiba Satellite P745-S4250 ، Toshiba Satellite P745D-S4240 ، Toshiba Satellite P750 series ، Toshiba Satellite P750-11W ، Toshiba Satellite P750-BT4G22 ، Toshiba Satellite P750-BT4N22 ، Toshiba Satellite P750-ST4N01 ، Toshiba Satellite P750-ST4N02 ، Toshiba Satellite P755-3DV20 ، Toshiba Satellite P755-S5215 ، Toshiba Satellite P755-S5259 ، Toshiba Satellite P755-S5260 ، Toshiba Satellite P755-S5261 ، Toshiba Satellite P755-S5262 ، Toshiba Satellite P755-S5263 ، Toshiba Satellite P755-S5264 ، Toshiba Satellite P755-S5265 ، Toshiba Satellite P755-S5267 ، Toshiba Satellite P755-S5268 ، Toshiba Satellite P755-S5269 ، Toshiba Satellite P755-S5270 ، Toshiba Satellite P755-S5272 ، Toshiba Satellite P755-S5274 ، Toshiba Satellite P755D-S5266 ، Toshiba Satellite P770-10E ، Toshiba Satellite P770-109 ، Toshiba Satellite P770-BT4G22 ، Toshiba Satellite P770-BT4N22 ، Toshiba Satellite P770-ST4N01 ، Toshiba Satellite P775-10K ، Toshiba Satellite P775-S7215 ، Toshiba Satellite P775-S7232 ، Toshiba Satellite P775-S7236 ، Toshiba Satellite P775-S7320 ، Toshiba Satellite P775D-S7230 ، Toshiba Satellite PRO-L630 ، Toshiba Satellite PRO-L630-EZ1310 ، Toshiba Satellite PRO-L630-SERIES ، Toshiba Satellite PRO 3000 ، Toshiba Satellite PRO C650 ، Toshiba Satellite PRO C650-1D8 ، Toshiba Satellite PRO C650-1KL ، Toshiba Satellite PRO C650-11Z ، Toshiba Satellite PRO C650-13D ، Toshiba Satellite PRO C650-14H ، Toshiba Satellite PRO C650-17G ، Toshiba Satellite PRO C650-18D ، Toshiba Satellite PRO C650-18E ، Toshiba Satellite PRO C650-18U ، Toshiba Satellite PRO C650-121 ، Toshiba Satellite PRO C650-125 ، Toshiba Satellite PRO C650-139 ، Toshiba Satellite PRO C650-196 ، Toshiba Satellite PRO C650-197 ، Toshiba Satellite PRO C650-198 ، Toshiba Satellite PRO C650D ، Toshiba Satellite PRO C650D-10W ، Toshiba Satellite PRO C650D-10X ، Toshiba Satellite PRO C650D-10Z ، Toshiba Satellite PRO C650D-111 ، Toshiba Satellite PRO C650D-127 ، Toshiba Satellite PRO C660 ، Toshiba Satellite PRO C660-1JL ، Toshiba Satellite PRO C660-1KR ، Toshiba Satellite PRO C660-1LM ، Toshiba Satellite PRO C660-1LP ، Toshiba Satellite PRO C660-1LT ، Toshiba Satellite PRO C660-1NQ ، Toshiba Satellite PRO C660-1NR ، Toshiba Satellite PRO C660-10F ، Toshiba Satellite PRO C660-10J ، Toshiba Satellite PRO C660-12F ، Toshiba Satellite PRO C660-16M ، Toshiba Satellite PRO C660-16N ، Toshiba Satellite PRO C660-16R ، Toshiba Satellite PRO C660-16T ، Toshiba Satellite PRO C660-16V ، Toshiba Satellite PRO C660-16W ، Toshiba Satellite PRO C660-16X ، Toshiba Satellite PRO C660-102 ، Toshiba Satellite PRO C660-109 ، Toshiba Satellite PRO C660-111 ، Toshiba Satellite pro c660-146 ، Toshiba Satellite PRO C660-167 ، Toshiba Satellite PRO C660-171 ، Toshiba Satellite PRO C660D ، Toshiba Satellite PRO C660D-10C ، Toshiba Satellite PRO L510 ، Toshiba Satellite PRO L510-EZ140 ، Toshiba Satellite PRO L600-K01 ، Toshiba Satellite PRO L600-K02 ، Toshiba Satellite PRO L600-K05B ، Toshiba Satellite PRO L600-K06B ، Toshiba Satellite Pro L630 Series ، Toshiba Satellite PRO L630-10L ، Toshiba Satellite PRO L630-12E ، Toshiba Satellite PRO L630-14J ، Toshiba Satellite PRO L630-14K ، Toshiba Satellite PRO L630-14L ، Toshiba Satellite PRO L630-15W ، Toshiba Satellite PRO L630-124 ، Toshiba Satellite PRO L630-134 ، Toshiba Satellite PRO L630-135 ، Toshiba Satellite PRO L630-143 ، Toshiba Satellite PRO L630-166 ، Toshiba Satellite PRO L630-167 ، Toshiba Satellite Pro L630-EZ1310 ، Toshiba Satellite PRO L630-K01 ، Toshiba Satellite PRO L630-K02B ، Toshiba Satellite PRO L630-K03B ، Toshiba Satellite pro L640 ، Toshiba Satellite Pro L640 Series ، Toshiba Satellite Pro L640-EZ1410 ، Toshiba Satellite PRO L640-Series ، Toshiba Satellite PRO L650-1CG ، Toshiba Satellite PRO L650-1CH ، Toshiba Satellite PRO L650-1CJ ، Toshiba Satellite PRO L650-1CR ، Toshiba Satellite PRO L650-1EK ، Toshiba Satellite PRO L650-15C ، Toshiba Satellite PRO L650-15P ، Toshiba Satellite PRO L650-17P ، Toshiba Satellite PRO L650-18E ، Toshiba Satellite PRO L650-19V ، Toshiba Satellite PRO L650-155 ، Toshiba Satellite PRO L650-156 ، Toshiba Satellite PRO L650-165 ، Toshiba Satellite PRO L650-166 ، Toshiba Satellite PRO L650-167 ، Toshiba Satellite PRO L650-168 ، Toshiba Satellite PRO L650-169 ، Toshiba Satellite PRO L650-175 ، Toshiba Satellite PRO L650-176 ، Toshiba Satellite PRO L650-189 ، Toshiba Satellite PRO L650-197 ، Toshiba Satellite Pro L670 Series ، Toshiba Satellite PRO L670-11D ، Toshiba Satellite PRO L670-13L ، Toshiba Satellite PRO L670-14L ، Toshiba Satellite PRO L670-14M ، Toshiba Satellite PRO L670-14P ، Toshiba Satellite PRO L670-15T ، Toshiba Satellite PRO L670-16Z ، Toshiba Satellite PRO L670-170 ، Toshiba Satellite PRO L670-171 ، Toshiba Satellite Pro L670-EZ1710 ، Toshiba Satellite PRO L670-SERIES ، Toshiba Satellite PRO PS300C-03EKK ، Toshiba Satellite PRO PS300C-03EKM ، Toshiba Satellite PRO PS300C-03ZET ، Toshiba Satellite PRO PS300C-03ZEV ، Toshiba Satellite PRO PS300C-04KET ، Toshiba Satellite PRO PS300C-04KEV ، Toshiba Satellite PRO T110 ، Toshiba Satellite Pro T110 Series ، Toshiba Satellite PRO T110-13H ، Toshiba Satellite PRO T110- EZ1110 ، Toshiba Satellite Pro T110-EZ1120 ، Toshiba Satellite PRO T110- EZ1120 ، Toshiba Satellite PRO U400-17O ، Toshiba Satellite PRO U400-17Q ، Toshiba Satellite PRO U400-18A ، Toshiba Satellite PRO U400-18B ، Toshiba Satellite PRO U400-18L ، Toshiba Satellite Pro U400-18S ، Toshiba Satellite PRO U400-23X ، Toshiba Satellite PRO U400-232 ، Toshiba Satellite PRO U400-243 ، Toshiba Satellite PRO U400-246 ، Toshiba Satellite PRO U500-00700801 ، Toshiba Satellite PRO U500-1DK ، Toshiba Satellite PRO U500-1E4 ، Toshiba Satellite PRO U500-1E5 ، Toshiba Satellite PRO U500-18T ، Toshiba Satellite PRO U500-18U ، Toshiba Satellite PRO U500-18V ، Toshiba Satellite Pro U500-EZ1311 ، Toshiba Satellite PRO U500-EZ1321 ، Toshiba Satellite PRO U500-S1322 ، Toshiba Satellite T110-12T ، Toshiba Satellite T110-12U ، Toshiba Satellite T110-121 ، Toshiba Satellite T115D-S1120 ، Toshiba Satellite T115D-S1120RD ، Toshiba Satellite T115D-S1121 ، Toshiba Satellite T115D-S1125 ، Toshiba Satellite T115D-S1125RD ، Toshiba Satellite T130-16W ، Toshiba Satellite T130-170 ، Toshiba Satellite T135D-S1320 ، Toshiba Satellite T135D-S1324 ، Toshiba Satellite T135D-S1325 ، Toshiba Satellite T135D-S1325RD ، Toshiba Satellite T135D-S1325WH ، Toshiba Satellite T135D-S1326 ، Toshiba Satellite T135D-S1328 ، Toshiba Satellite T135D-S1328RD ، Toshiba Satellite U400 Series ، Toshiba Satellite U400-10I ، Toshiba Satellite U400-10J ، Toshiba Satellite U400-10L ، Toshiba Satellite U400-10M ، Toshiba Satellite U400-10N ، Toshiba Satellite U400-10O ، Toshiba Satellite U400-10T ، Toshiba Satellite U400-11L ، Toshiba Satellite U400-11Q ، Toshiba Satellite U400-11T ، Toshiba Satellite U400-12P ، Toshiba Satellite U400-12R ، Toshiba Satellite U400-13T ، Toshiba Satellite U400-14B ، Toshiba Satellite U400-14M ، Toshiba Satellite U400-14P ، Toshiba Satellite U400-15B ، Toshiba Satellite U400-15E ، Toshiba Satellite U400-15G ، Toshiba Satellite U400-16P ، Toshiba Satellite U400-17H ، Toshiba Satellite U400-21P ، Toshiba Satellite U400-22N ، Toshiba Satellite U400-22Z ، Toshiba Satellite U400-23L ، Toshiba Satellite U400-108 ، Toshiba Satellite U400-112 ، Toshiba Satellite U400-134 ، Toshiba Satellite U400-144 ، Toshiba Satellite U400-183 ، Toshiba Satellite U400-189 ، Toshiba Satellite U400-217 ، Toshiba Satellite U400-221 ، Toshiba Satellite U400-C01 ، Toshiba Satellite U400-ST3301 ، Toshiba Satellite U400-ST3302 ، Toshiba Satellite U400-ST5404 ، Toshiba Satellite U400-ST6301 ، Toshiba Satellite U405 Series ، Toshiba Satellite U405-S2817 ، Toshiba Satellite U405-S2820 ، Toshiba Satellite U405-S2824 ، Toshiba Satellite U405-S2826 ، Toshiba Satellite U405-S2830 ، Toshiba Satellite U405-S2833 ، Toshiba Satellite U405-S2854 ، Toshiba Satellite U405-S2856 ، Toshiba Satellite U405-S2857 ، Toshiba Satellite U405-S2878 ، Toshiba Satellite U405-S2882 ، Toshiba Satellite U405-S2911 ، Toshiba Satellite U405-S2915 ، Toshiba Satellite U405-S2918 ، Toshiba Satellite U405-S2920 ، Toshiba Satellite U405-S29151 ، Toshiba Satellite U405-S29153 ، Toshiba Satellite U405-ST550WS ، Toshiba Satellite U405D-S2846 ، Toshiba Satellite U405D-S2848 ، Toshiba Satellite U405D-S2850 ، Toshiba Satellite U405D-S2852 ، Toshiba Satellite U405D-S2863 ، Toshiba Satellite U405D-S2870 ، Toshiba Satellite U405D-S2874 ، Toshiba Satellite U405D-S2902 ، Toshiba Satellite U405D-S2910 ، Toshiba Satellite U500 Series ، Toshiba Satellite U500-00K ، Toshiba Satellite U500-01C ، Toshiba Satellite U500-1CN ، Toshiba Satellite U500-1DZ ، Toshiba Satellite U500-1E0 ، Toshiba Satellite U500-1EX ، Toshiba Satellite U500-1GC ، Toshiba Satellite U500-10U ، Toshiba Satellite U500-10X ، Toshiba Satellite U500-10Z ، Toshiba Satellite U500-11C ، Toshiba Satellite U500-11D ، Toshiba Satellite U500-11G ، Toshiba Satellite U500-12C ، Toshiba Satellite U500-119 ، Toshiba Satellite U500-176 ، Toshiba Satellite U500-178 ، Toshiba Satellite U500-186 ، Toshiba Satellite U500-ST5302 ، Toshiba Satellite U500-ST5305 ، Toshiba Satellite U500-ST5307 ، Toshiba Satellite U500-ST6321 ، Toshiba Satellite U500-ST6344 ، Toshiba Satellite U505 Series ، Toshiba Satellite U505-S2002 ، Toshiba Satellite U505-S2005 ، Toshiba Satellite U505-S2005PK ، Toshiba Satellite U505-S2005RD ، Toshiba Satellite U505-S2005WH ، Toshiba Satellite U505-S2006 ، Toshiba Satellite U505-S2006PK ، Toshiba Satellite U505-S2006RD ، Toshiba Satellite U505-S2006WH ، Toshiba Satellite U505-S2008 ، Toshiba Satellite U505-S2010 ، Toshiba Satellite U505-S2012 ، Toshiba Satellite U505-S2020 ، Toshiba Satellite U505-S2925BN ، Toshiba Satellite U505-S2925P ، Toshiba Satellite U505-S2925W ، Toshiba Satellite U505-S2930 ، Toshiba Satellite U505-S2935 ، Toshiba Satellite U505-S2940 ، Toshiba Satellite U505-S2950 ، Toshiba Satellite U505-S2950PK ، Toshiba Satellite U505-S2950RD ، Toshiba Satellite U505-S2950WH ، Toshiba Satellite U505-S2960 ، Toshiba Satellite U505-S2960PK ، Toshiba Satellite U505-S2960RD ، Toshiba Satellite U505-S2960WH ، Toshiba Satellite U505-S2961 ، Toshiba Satellite U505-S2965 ، Toshiba Satellite U505-S2965RD ، Toshiba Satellite U505-S2965WH ، Toshiba Satellite U505-S2970 ، Toshiba Satellite U505-S2975 ، Toshiba Satellite U505-S2980-T ، Toshiba Satellite U505-SP2916R ، Toshiba Satellite U505-SP2990A ، Toshiba Satellite U505-SP2990C ، Toshiba Satellite U505-SP2990R ، Toshiba Portege M800-10N ، Toshiba Portege M800 ، Toshiba Portege M800 -11J ، Toshiba Portege M800 Series ، Toshiba Portege M800-10A ، Toshiba Portege M800-10C ، Toshiba Portege M800-10V ، Toshiba Portege M800-10W ، Toshiba Portege M800-11B ، Toshiba Portege M800-11F ، Toshiba Portege M800-11G ، Toshiba Portege M800-101 ، Toshiba Portege M800-105 ، Toshiba Portege M800-106 ، Toshiba Portege M800-113 ، Toshiba Portege M800-116 ، Toshiba Portege M800-701 ، Toshiba Portege M801 ، Toshiba Portege M802 ، Toshiba Portege M803 ، Toshiba Portege M805 ، Toshiba Portege M806 ، Toshiba Portege M807 ، Toshiba Portege M808 ، Toshiba Portege M810 ، Toshiba Portege M819 ، Toshiba Portege M820 ، Toshiba Portege M821 ، Toshiba Portege M822 ، Toshiba Portege M823 ، Toshiba Portege M825 ، Toshiba Portege M830 ، Toshiba Portege M900 ، Toshiba Portege T110 ، Toshiba Portege T112 ، Toshiba Portege T115 ، ToshibaPSAW3A-07R00R ، Toshiba L655-1JN ، Toshiba Dynabook CX/45F ، Toshiba Dynabook CX/45G ، Toshiba Dynabook CX/45H ، Toshiba Dynabook CX/45J ، Toshiba Dynabook CX/47F ، Toshiba Dynabook CX/47G ، Toshiba Dynabook CX/47H ، Toshiba Dynabook CX/47J ، Toshiba Dynabook CX/48F ، Toshiba Dynabook CX/48G ، Toshiba Dynabook CX/48H ، Toshiba Dynabook SS-M52-220C ، Toshiba Dynabook SS-M52-220C/3W ، Toshiba Dynabook SS-M52-253E/3W


:: پارت نامبرهای سازگار

PA3819U-1BAS ، PA3819U-1BRS ، PA3634U-1BAS ، PA3635U-1BAM ، PA3635U-1BAS ، PA3635U-1BRM ، PA3635U-1BRS ، PA3636U-1BAL ، PA3636U-1BAR ، PA3636U-1BRL ، PA3636U-1BRS ، PA3638U-1BAP ، PA3638U-1BRS ، PA3728U-1BRS ، PA3780 ، PA3780U ، PA3816U-1BRS ، PA3817U-1BAS ، PA3817U-1BRS ، PA3818U-1BAS ، PA3818U-1BRS ، 9Y1802354APF ، A000062460 ، PA3780 ، PA3780U ، PABAS21 ، PABAS116 ، PABAS117 ، PABAS118 ، PABAS178 ، PABAS201 ، PABAS215 ، PABAS227 ، PABAS228 ، PABAS229 ، PABAS230 ، PSKIJA-OFN017


 

شماره قطعه PA3819U-1BAS
تعداد سلول 6 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 10.8 ولت
توان باتری 48 وات ساعت
ظرفیت باتری 4400 میلی آمپر ساعت
سازگار با
 • Toshiba Satellite A660
 • Toshiba Satellite A665
پارت نامبرهای سازگار
 • PA3819U-1BAS
 • PA3819U-1BRS
 • PA3634U-1BAS
 • PA3635U-1BAM
 • PA3635U-1BAS
 • PA3635U-1BRM
 • PA3635U-1BRS
 • PA3636U-1BAL
 • PA3636U-1BAR
 • PA3636U-1BRL
 • PA3636U-1BRS
 • PA3638U-1BAP
 • PA3638U-1BRS
 • PA3728U-1BRS
 • PA3780
 • PA3780U
 • PA3816U-1BRS
 • PA3817U-1BAS
 • PA3817U-1BRS
 • PA3818U-1BAS
 • PA3818U-1BRS
 • 9Y1802354APF
 • A000062460
 • PA3780
 • PA3780U
 • PABAS21
 • PABAS116
 • PABAS117
 • PABAS118
 • PABAS178
 • PABAS201
 • PABAS215
 • PABAS227
 • PABAS228
 • PABAS229
 • PABAS230
 • PSKIJA-OFN017
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید