باتری 6 سلولی PA3533U-1BRS لپ تاپ توشیبا Satellite Pro A300D

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ Toshiba ستلایت - مدل PA3533U-1BRS - سازگار با Satellite Pro A300D

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Toshiba Satellite Pro A300D     

         

شماره قطعه : PA3533U-1BRS
تعداد سلول : 6 سلول 
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 10.8 ولت
توان باتری : 48 وات ساعت
ظرفیت باتری : 4400 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : Toshiba Satellite Pro A300D    

        

باطری لپ تاپ توشیبا مدل PA3533U-1BRS ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Toshiba Satellite U405-S2915 ، Toshiba Satellite Pro L300D-13C ، Toshiba Satellite Pro L300D-138 ، Toshiba Satellite Pro L300D-136 ، Toshiba Satellite Pro L300D-120 ، Toshiba Satellite Pro L300D Series ، Toshiba Satellite Pro L300-EZ1502 ، Toshiba Satellite Pro L300-EZ1501 ، Toshiba Satellite Pro L300-1CN ، Toshiba Satellite Pro L300-1AU ، Toshiba Satellite Pro L300-1AI ، Toshiba Satellite Pro L300-1AF ، Toshiba Satellite Pro L300-1AD ، Toshiba Satellite Pro L300-19S ، Toshiba Satellite Pro L300-19R ، Toshiba Satellite Pro L300-19Q ، Toshiba Satellite Pro L300-19K ، Toshiba Satellite Pro L300-15E ، Toshiba Satellite Pro L300-156 ، Toshiba Satellite Pro L300-155 ، Toshiba Satellite Pro L300-154 ، Toshiba Satellite Pro L300 Series ، Toshiba Satellite Pro A300D-14O ، Toshiba Satellite Pro A300D-14N ، Toshiba Satellite Pro A300D-13S ، Toshiba Satellite Pro A300D-13E ، Toshiba Satellite Pro A300D-132 ، Toshiba Satellite Pro A300D-131 ، Toshiba Satellite Pro A300-1PW ، Toshiba Satellite Pro A300-1OQ ، Toshiba Satellite Pro A300-1OP ، Toshiba Satellite Pro A300-1O9 ، Toshiba Satellite Pro A300-1NH ، Toshiba Satellite Pro A300-1NG ، Toshiba Satellite Pro A300-1LW ، Toshiba Satellite Pro A300-1HE ، Toshiba Satellite Pro A300-1HD ، Toshiba Satellite Pro A300-1G0 ، Toshiba Satellite Pro A300-1FZ ، Toshiba Satellite Pro A300-1EA ، Toshiba Satellite Pro A300-1E7 ، Toshiba Satellite Pro A300-1E0 ، Toshiba Satellite Pro A300-1DZ ، Toshiba Satellite Pro A300-1C2 ، Toshiba Satellite Pro A300-195 ، Toshiba Satellite Pro A300-194 ، Toshiba Satellite Pro A300-193 ، Toshiba Satellite Pro A300-192 ، Toshiba Satellite Pro A210-EZ2203X ، Toshiba Satellite Pro A210-EZ2202X ، Toshiba Satellite Pro A210-EZ2201 ، Toshiba Satellite Pro A210-176 ، Toshiba Satellite Pro A210-175 ، Toshiba Satellite Pro A210-16W ، Toshiba Satellite Pro A210-16V ، Toshiba Satellite Pro A210 Series ، Toshiba Satellite Pro A200SE-1TC ، Toshiba Satellite Pro A200SE-1PS ، Toshiba Satellite Pro A200SE-1H4 ، Toshiba Satellite Pro A200SE-1F7 ، Toshiba Satellite Pro A200SE-16Z ، Toshiba Satellite Pro A200HD-1U4 ، Toshiba Satellite Pro A200HD-1U3 ، Toshiba Satellite Pro A200GE-1F9 ، Toshiba Satellite Pro A200-EZ2205X ، Toshiba Satellite Pro A200-EZ2204X ، Toshiba Satellite Pro A200-1SW ، Toshiba Satellite Pro A200-1PP ، Toshiba Satellite Pro A200-1PO ، Toshiba Satellite Pro A200-1PN ، Toshiba Satellite Pro A200-1OJ ، Toshiba Satellite Pro A200-1MV ، Toshiba Satellite Pro A200-1MT ، Toshiba Satellite Pro A200-1MN ، Toshiba Satellite Pro A200-1LZ ، Toshiba Satellite Pro A200-1KW ، Toshiba Satellite Pro A200-1KQ ، Toshiba Satellite Pro A200-1K4 ، Toshiba Satellite Pro A200-1JW ، Toshiba Satellite Pro A200-1ET ، Toshiba Satellite Pro A200-1ER ، Toshiba Satellite Pro A200-1AQ ، Toshiba Satellite Pro A200-18P ، Toshiba Satellite Pro A200-16Y ، Toshiba Satellite Pro A200-16N ، Toshiba Satellite Pro A200-16B ، Toshiba Satellite Pro A200 Series ، Toshiba Satellite M216 ، Toshiba Satellite M215 ، Toshiba Satellite M212 ، Toshiba Satellite M211 ، Toshiba Satellite M209 ، Toshiba Satellite M208 ، Toshiba Satellite M207 ، Toshiba Satellite M206 ، Toshiba Satellite M205-S7453 ، Toshiba Satellite M205-S7452 ، Toshiba Satellite M205-S3217 ، Toshiba Satellite M205-S3207 ، Toshiba Satellite M205 Series ، Toshiba Satellite M203 ، Toshiba Satellite M202 ، Toshiba Satellite M200-ST2002 ، Toshiba Satellite M200-ST2001 ، Toshiba Satellite M200 Series ، Toshiba Satellite L305D-S5890 ، Toshiba Satellite L305D-S5874 ، Toshiba Satellite L305D-S5870 ، Toshiba Satellite L305D Series ، Toshiba Satellite L305-S5924 ، Toshiba Satellite L305-S5883 ، Toshiba Satellite L305 Series ، Toshiba Satellite L300D-ST3501 ، Toshiba Satellite L300D-13S ، Toshiba Satellite L300D-12L ، Toshiba Satellite L300D-12I ، Toshiba Satellite L300D-11V ، Toshiba Satellite L300-ST3502 ، Toshiba Satellite L300-ST2501 ، Toshiba Satellite L300-S00 ، Toshiba Satellite L300-R00 ، Toshiba Satellite L300-F00 ، Toshiba Satellite L300-900 ، Toshiba Satellite L300-700 ، Toshiba Satellite L300-20A ، Toshiba Satellite L300-1CU ، Toshiba Satellite L300-1CM ، Toshiba Satellite L300-1BW ، Toshiba Satellite L300-1BV ، Toshiba Satellite L300-1BG ، Toshiba Satellite L300-1BD ، Toshiba Satellite L300-1AX ، Toshiba Satellite L300-1AS ، Toshiba Satellite L300-1AR ، Toshiba Satellite L300-1AQ ، Toshiba Satellite L300-1AP ، Toshiba Satellite L300-19Y ، Toshiba Satellite L300-19U ، Toshiba Satellite L300-19N ، Toshiba Satellite L300-19F ، Toshiba Satellite L300-18E ، Toshiba Satellite L300-18D ، Toshiba Satellite L300-16L ، Toshiba Satellite L300-14G ، Toshiba Satellite L300-149 ، Toshiba Satellite L300-13Z ، Toshiba Satellite L300-13R ، Toshiba Satellite L205 ، Toshiba Satellite L203 ، Toshiba Satellite L202 ، Toshiba Satellite L201 ، Toshiba Satellite L200 Series ، Toshiba Satellite A355D Series ، Toshiba Satellite A355-S6931 ، Toshiba Satellite A355-S6924 ، Toshiba Satellite A350-ST3601 ، Toshiba Satellite A305D-S6835 ، Toshiba Satellite A305D-S6831 ، Toshiba Satellite A305D Series ، Toshiba Satellite A305-S6845 ، Toshiba Satellite A305-S6844 ، Toshiba Satellite A305-S6843 ، Toshiba Satellite A305-S6841 ، Toshiba Satellite A305-S6839 ، Toshiba Satellite A305-S6837 ، Toshiba Satellite A305-S6834 ، Toshiba Satellite A305-S6833 ، Toshiba Satellite A305-S6829 ، Toshiba Satellite A305-S6825 ، Toshiba Satellite A305 Series ، Toshiba Satellite A300D-17L ، Toshiba Satellite A300D-17I ، Toshiba Satellite A300D-15B ، Toshiba Satellite A300D-154 ، Toshiba Satellite A300-ST6511 ، Toshiba Satellite A300-ST4505 ، Toshiba Satellite A300-ST4004 ، Toshiba Satellite A300-ST3512 ، Toshiba Satellite A300-ST3511 ، Toshiba Satellite A300-ST3502 ، Toshiba Satellite A300-ST3501 ، Toshiba Satellite A300-P01 ، Toshiba Satellite A300-M01 ، Toshiba Satellite A300-1SP ، Toshiba Satellite A300-1SO ، Toshiba Satellite A300-1R2 ، Toshiba Satellite A300-1QM ، Toshiba Satellite A300-1QD ، Toshiba Satellite A300-1OT ، Toshiba Satellite A300-1OM ، Toshiba Satellite A300-1MX ، Toshiba Satellite A300-1ME ، Toshiba Satellite A300-1MC ، Toshiba Satellite A300-1L0 ، Toshiba Satellite A300-1JF ، Toshiba Satellite A300-1J1 ، Toshiba Satellite A300-1IW ، Toshiba Satellite A300-1IJ ، Toshiba Satellite A300-1HV ، Toshiba Satellite A300-1FP ، Toshiba Satellite A300-1DG ، Toshiba Satellite A300-1DB ، Toshiba Satellite A300-1BZ ، Toshiba Satellite A300-19R ، Toshiba Satellite A300-19Q ، Toshiba Satellite A300-19O ، Toshiba Satellite A300-18K ، Toshiba Satellite A300-177 ، Toshiba Satellite A300-10M ، Toshiba Satellite A300-08W ، Toshiba Satellite A300-08V ، Toshiba Satellite A300-00Q ، Toshiba Satellite A300 Series ، Toshiba Satellite A215-S7472 ، Toshiba Satellite A215-S7447 ، Toshiba Satellite A215-S7444 ، Toshiba Satellite A215-S7433 ، Toshiba Satellite A215-S7428 ، Toshiba Satellite A215-S7427 ، Toshiba Satellite A215-S7422 ، Toshiba Satellite A215-S7414 ، Toshiba Satellite A215-S7408 ، Toshiba Satellite A215-S6814 ، Toshiba Satellite A215-S6804 ، Toshiba Satellite A215-S4817 ، Toshiba Satellite A215-S4807 ، Toshiba Satellite A215-S4767 ، Toshiba Satellite A215-S4757 ، Toshiba Satellite A215-S4747 ، Toshiba Satellite A215-S4737 ، Toshiba Satellite A215-S4717 ، Toshiba Satellite A215-S4697 ، Toshiba Satellite A215 Series ، Toshiba Satellite A210-ST1616 ، Toshiba Satellite A210-1BX ، Toshiba Satellite A210-17Z ، Toshiba Satellite A210-17X ، Toshiba Satellite A210-17S ، Toshiba Satellite A210-17R ، Toshiba Satellite A210-173 ، Toshiba Satellite A210-172 ، Toshiba Satellite A210-16Y ، Toshiba Satellite A210-165 ، Toshiba Satellite A210-162 ، Toshiba Satellite A210-15Y ، Toshiba Satellite A210-15A ، Toshiba Satellite A210-151 ، Toshiba Satellite A210-14U ، Toshiba Satellite A210-14T ، Toshiba Satellite A210-149 ، Toshiba Satellite A210-135 ، Toshiba Satellite A210-130 ، Toshiba Satellite A210-12Z ، Toshiba Satellite A210-12U ، Toshiba Satellite A210-128 ، Toshiba Satellite A210-11P ، Toshiba Satellite A210-11K ، Toshiba Satellite A210-117 ، Toshiba Satellite A210-111 ، Toshiba Satellite A210-10Y ، Toshiba Satellite A210-10L ، Toshiba Satellite A210-10C ، Toshiba Satellite A210-10A ، Toshiba Satellite A210-109 ، Toshiba Satellite A210-106 ، Toshiba Satellite A210-103 ، Toshiba Satellite A210 Series ، Toshiba Satellite A205-S7468 ، Toshiba Satellite A205-S7466 ، Toshiba Satellite A205-S7464 ، Toshiba Satellite A205-S7459 ، Toshiba Satellite A205-S7458 ، Toshiba Satellite A205-S7456 ، Toshiba Satellite A205-S7443 ، Toshiba Satellite A205-S7442 ، Toshiba Satellite A205-S6812 ، Toshiba Satellite A205-S6810 ، Toshiba Satellite A205-S6808 ، Toshiba Satellite A205-S5823 ، Toshiba Satellite A205-S5821 ، Toshiba Satellite A205-S5819 ، Toshiba Satellite A205-S5816 ، Toshiba Satellite A205-S5814 ، Toshiba Satellite A205-S5813 ، Toshiba Satellite A205-S5812 ، Toshiba Satellite A205-S5811 ، Toshiba Satellite A205-S5810 ، Toshiba Satellite A205-S5809 ، Toshiba Satellite A205-S5806 ، Toshiba Satellite A205-S5805 ، Toshiba Satellite A205-S5804 ، Toshiba Satellite A205-S5803 ، Toshiba Satellite A205-S5801 ، Toshiba Satellite A205-S5800 ، Toshiba Satellite A205-S4797 ، Toshiba Satellite A205-S4787 ، Toshiba Satellite A205-S4777 ، Toshiba Satellite A205-S4707 ، Toshiba Satellite A205-S4639 ، Toshiba Satellite A205-S4638 ، Toshiba Satellite A205-S4629 ، Toshiba Satellite A205-S4618 ، Toshiba Satellite A205-S4617 ، Toshiba Satellite A205-S4607 ، Toshiba Satellite A205-S4597 ، Toshiba Satellite A205-S4587 ، Toshiba Satellite A205-S4578 ، Toshiba Satellite A205-S4577 ، Toshiba Satellite A205-S4567 ، Toshiba Satellite A205-S4557 ، Toshiba Satellite A205-S4537 ، Toshiba Satellite A205 Series ، Toshiba Satellite A203 ، Toshiba Satellite A202 ، Toshiba Satellite A200-ST2043 ، Toshiba Satellite A200-ST2042 ، Toshiba Satellite A200-ST2041 ، Toshiba Satellite A200-M00 ، Toshiba Satellite A200-2BO ، Toshiba Satellite A200-2BL ، Toshiba Satellite A200-27U ، Toshiba Satellite A200-25W ، Toshiba Satellite A200-1YO ، Toshiba Satellite A200-1VT ، Toshiba Satellite A200-1VP ، Toshiba Satellite A200-1VG ، Toshiba Satellite A200-1UM ، Toshiba Satellite A200-1TO ، Toshiba Satellite A200-1TJ ، Toshiba Satellite A200-1TB ، Toshiba Satellite A200-1SV ، Toshiba Satellite A200-1SC ، Toshiba Satellite A200-1RK ، Toshiba Satellite A200-1QZ ، Toshiba Satellite A200-1QU ، Toshiba Satellite A200-1O7 ، Toshiba Satellite A200-1O6 ، Toshiba Satellite A200-1O5 ، Toshiba Satellite A200-1HU ، Toshiba Satellite A200-1GF ، Toshiba Satellite A200-1GD ، Toshiba Satellite A200-1G9 ، Toshiba Satellite A200-1G6 ، Toshiba Satellite A200-1E1 ، Toshiba Satellite A200-1DT ، Toshiba Satellite A200-1DS ، Toshiba Satellite A200-1DR ، Toshiba Satellite A200-1DQ ، Toshiba Satellite A200-1DN ، Toshiba Satellite A200-1DA ، Toshiba Satellite A200-1CG ، Toshiba Satellite A200-1CC ، Toshiba Satellite A200-1BW ، Toshiba Satellite A200-1AS ، Toshiba Satellite A200-1Ai ، Toshiba Satellite A200-1AB ، Toshiba Satellite A200-1AA ، Toshiba Satellite A200-1A9 ، Toshiba Satellite A200-19M ، Toshiba Satellite A200-19K ، Toshiba Satellite A200-19I ، Toshiba Satellite A200-19C ، Toshiba Satellite A200-195 ، Toshiba Satellite A200-193 ، Toshiba Satellite A200-191 ، Toshiba Satellite A200-18W ، Toshiba Satellite A200-18T ، Toshiba Satellite A200-18M ، Toshiba Satellite A200-182 ، Toshiba Satellite A200-180 ، Toshiba Satellite A200-17X ، Toshiba Satellite A200-17O ، Toshiba Satellite A200-14X ، Toshiba Satellite A200-14S ، Toshiba Satellite A200-13V ، Toshiba Satellite A200-13U ، Toshiba Satellite A200-13T ، Toshiba Satellite A200-13M ، Toshiba Satellite A200-13L ، Toshiba Satellite A200-13E ، Toshiba Satellite A200-12S ، Toshiba Satellite A200-12Q ، Toshiba Satellite A200-12F ، Toshiba Satellite A200-110 ، Toshiba Satellite A200-10N ، Toshiba Satellite A200-0SX01C ، Toshiba Satellite A200-0RY013 ، Toshiba Satellite A200-0ET00X ، Toshiba Satellite A200 Series ، Toshiba Satellite A210-131 ، Toshiba L300D-EZ1002X ، Toshiba L300D-EZ1001V ، Toshiba L300-EZ1005X ، Toshiba L300-EZ1004X ، Toshiba Equium L300-17Q ، Toshiba Equium L300-146 ، Toshiba Equium A300D-16C ، Toshiba Equium A300D-13X ، Toshiba Equium A210-17I ، Toshiba Equium A200-1AC ، Toshiba Equium A200-196 ، Toshiba Equium A200-15i ، Toshiba Equium A200 series ، Toshiba Dynabook TX/68J ، Toshiba Dynabook TX/68H ، Toshiba Dynabook TX/68E ، Toshiba Dynabook TX/68D ، Toshiba Dynabook TX/67J2 ، Toshiba Dynabook TX/67H ، Toshiba Dynabook TX/67G ، Toshiba Dynabook TX/67E ، Toshiba Dynabook TX/67D ، Toshiba Dynabook TX/67C ، Toshiba Dynabook TX/66JPK ، Toshiba Dynabook TX/66JBL ، Toshiba Dynabook TX/66J2PK ، Toshiba Dynabook TX/66J2BL ، Toshiba Dynabook TX/66J2 ، Toshiba Dynabook TX/66J ، Toshiba Dynabook TX/66HPK ، Toshiba Dynabook TX/66HBL ، Toshiba Dynabook TX/66H ، Toshiba Dynabook TX/66GPK ، Toshiba Dynabook TX/66GBL ، Toshiba Dynabook TX/66G ، Toshiba Dynabook TX/66EP ، Toshiba Dynabook TX/66E ، Toshiba Dynabook TX/66D ، Toshiba Dynabook TX/66C ، Toshiba Dynabook TX/65J ، Toshiba Dynabook TX/65H ، Toshiba Dynabook TX/65G ، Toshiba Dynabook TX/65E ، Toshiba Dynabook TX/65D ، Toshiba Dynabook TX/65C ، Toshiba Dynabook TV/68J2 ، Toshiba Dynabook Satellite TXW/69DW ، Toshiba Dynabook Satellite TXW/69CW ، Toshiba Dynabook Satellite TXW/67JW ، Toshiba Dynabook Satellite TXW/67DW ، Toshiba Dynabook Satellite TXW/66EW ، Toshiba Dynabook Satellite TXW/66DW ، Toshiba Dynabook Satellite T31 200E/5W ، Toshiba Dynabook Satellite T31 186C/5W ، Toshiba Dynabook Satellite T30 166E/5W ، Toshiba Dynabook Satellite T30 160C/5W ، Toshiba Dynabook Satellite PXW/59GW ، Toshiba Dynabook Satellite PXW/57GW ، Toshiba Dynabook Satellite PXW/55GW ، Toshiba Dynabook Satellite EXW/57HW ، Toshiba Dynabook Satellite EXW/55HW ، Toshiba Dynabook Satellite AXW/60J2W ، Toshiba Dynabook EX/63J ، Toshiba Dynabook EX/63H ، Toshiba Dynabook EX/33J ، Toshiba Dynabook EX/33H ، Toshiba Dynabook AX/57E ، Toshiba Dynabook AX/55F ، Toshiba Dynabook AX/55EP ، Toshiba Dynabook AX/55E ، Toshiba Dynabook AX/55D ، Toshiba Dynabook AX/55C ، Toshiba Dynabook AX/54J ، Toshiba Dynabook AX/54H ، Toshiba Dynabook AX/54G ، Toshiba Dynabook AX/54F ، Toshiba Dynabook AX/54EP ، Toshiba Dynabook AX/54D ، Toshiba Dynabook AX/54C ، Toshiba Dynabook AX/53JPK ، Toshiba Dynabook AX/53JBL ، Toshiba Dynabook AX/53J ، Toshiba Dynabook AX/53HPK ، Toshiba Dynabook AX/53HBL ، Toshiba Dynabook AX/53H ، Toshiba Dynabook AX/53GPK ، Toshiba Dynabook AX/53GBL ، Toshiba Dynabook AX/53G ، Toshiba Dynabook AX/53FPK ، Toshiba Dynabook AX/53FBL ، Toshiba Dynabook AX/53F ، Toshiba Dynabook AX/53D ، Toshiba Dynabook AX/53C ، Toshiba Dynabook AX/52G ، Toshiba Dynabook AX/52F ، Toshiba Dynabook AX/52E


:: پارت نامبرهای سازگار

PA3533U-1BRS ، PA3534U-1BAS ، PA3534U-1BRS ، PA3534U1BRS ، PA3535U-1BAS ، PA3535U-1BRS ، PA3682U-1BRS ، PA3727U-1BAS ، PA3727U-1BRS ، PA3794U-1BRS ، PABAS097 ، PABAS098 ، PABAS099 ، PABAS174 ، V000090420 ، V000100760 ، V000100820 ، CBI2062A ، PA3533U-1BAS


 

شماره قطعه PA3533U-1BRS
تعداد سلول 6 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 10.8 ولت
توان باتری 48 وات ساعت
ظرفیت باتری 4400 میلی آمپر ساعت
سازگار با Toshiba Satellite Pro A300D
پارت نامبرهای سازگار
 • PA3533U-1BRS
 • PA3534U-1BAS
 • PA3534U-1BRS
 • PA3534U1BRS
 • PA3535U-1BAS
 • PA3535U-1BRS
 • PA3682U-1BRS
 • PA3727U-1BAS
 • PA3727U-1BRS
 • PA3794U-1BRS
 • PABAS097
 • PABAS098
 • PABAS099
 • PABAS174
 • V000090420
 • V000100760
 • V000100820
 • CBI2062A
 • PA3533U-1BAS
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید