باتری 6 سلولی HSTNN-OB74 لپ تاپ اچ پی Pavilion DV7 ، DV8

بررسی، خرید و قیمت روز باطری نوت بوک HP پاویلیون - مدل HSTNN-OB74 - سازگار با Pavilion DV7 ، Pavilion DV7-1000 ، Pavilion DV8
1,400,000
افزودن به سبد

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Pavilion DV7 ، DV8

       
شماره قطعه : HSTNN-OB74 ، HSTNN-Q59C
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-Ion)
تعداد سلول : 6 سلول
ولتاژ باتری : 14.4 ولت
توان باتری : 63 وات ساعت
ظرفیت باتری : 4400 میلی آمپر ساعت
رنگ : مشکی
سازگار با : HP Pavilion DV7 ، HP Pavilion DV7-1000 ، HP Pavilion DV8
   
    

باطری لپ تاپ اچ پی مدل HSTNN-IB33 ، HSTNN-IB34 ، HSTNN-IB40 ، HSTNN-LB33 ، HSTNN-UB33 ، EV087AA ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HDX X18-1000 CTO ، HDX X18-1000EO ، HDX X18-1001TX ، HDX X18-1001XX ، HDX X18-1002TX ، HDX X18-1003TX ، HDX X18-1004TX ، HDX X18-1005EA ، HDX X18-1005TX ، HDX X18-1006TX ، HDX X18-1007TX ، HDX X18-1008TX ، HDX X18-1009TX ، HDX X18-1010EA ، HDX X18-1010TX ، HDX X18-1011TX ، HDX X18-1012TX ، HDX X18-1013TX ، HDX X18-1014TX ، HDX X18-1015TX ، HDX X18-1016TX ، HDX X18-1017TX ، HDX X18-1018TX ، HDX X18-1023CA ، HDX X18-1027CL ، HDX X18-1050EB ، HDX X18-1050EF ، HDX X18-1058CA ، HDX X18-1070EE ، HDX X18-1080ED ، HDX X18-1080EG ، HDX X18-1080EL ، HDX X18-1080EP ، HDX X18-1080ES ، HDX X18-1080EW ، HDX X18-1088EZ ، HDX X18-1090EZ ، HDX X18-1099UX ، HDX X18-1101EA ، HDX X18-1101EG ، HDX X18-1102EA ، HDX X18-1103TX ، HDX X18-1104TX ، HDX X18-1107TX ، HDX X18-1109TX ، HDX X18-1110EG ، HDX X18-1110TX ، HDX X18-1114TX ، HDX X18-1120LA ، HDX X18-1150EF ، HDX X18-1180CA ، HDX X18-1180EB ، HDX X18-1180EF ، HDX X18-1180EL ، HDX X18-1180EP ، HDX X18-1180US ، HDX X18-1190EZ ، HDX X18-1200EO ، HDX X18-1201EA ، HDX X18-1202TX ، HDX X18-1204TX ، HDX X18-1205TX ، HDX X18-1222EG ، HDX X18-1250EF ، HDX X18-1277EZ ، HDX X18-1280ED ، HDX X18-1280EL ، HDX X18-1280EP ، HDX X18-1280ES ، HDX X18-1280EW ، HDX X18-1299EB ، HDX X18-1374CA ، HDX X18-1378CA ، HDX X18T-1000 CTO ، HDX X18T-1100 CTO ، HP Pavilion dv7-1000 Series ، HP Pavilion dv7-1000ea ، HP Pavilion dv7-1000ef ، HP Pavilion dv7-1001ea ، HP Pavilion dv7-1001ef ، HP Pavilion dv7-1001eg ، HP Pavilion dv7-1001tx ، HP Pavilion dv7-1001xx ، HP Pavilion dv7-1002ea ، HP Pavilion dv7-1002tx ، HP Pavilion dv7-1002xx ، HP Pavilion dv7-1003ea ، HP Pavilion dv7-1003el ، HP Pavilion dv7-1003eo ، HP Pavilion dv7-1003tx ، HP Pavilion dv7-1003xx ، HP Pavilion dv7-1004ea ، HP Pavilion dv7-1004tx ، HP Pavilion dv7-1005ef ، HP Pavilion dv7-1005eg ، HP Pavilion dv7-1005eo ، HP Pavilion dv7-1005es ، HP Pavilion dv7-1005tx ، HP Pavilion dv7-1006tx ، HP Pavilion dv7-1007ef ، HP Pavilion dv7-1007tx ، HP Pavilion dv7-1008ef ، HP Pavilion dv7-1008tx ، HP Pavilion dv7-1009tx ، HP Pavilion dv7-1010ed ، HP Pavilion dv7-1010ef ، HP Pavilion dv7-1010eg ، HP Pavilion dv7-1010el ، HP Pavilion dv7-1010eo ، HP Pavilion dv7-1010ep ، HP Pavilion dv7-1010es ، HP Pavilion dv7-1010et ، HP Pavilion dv7-1010tx ، HP Pavilion dv7-1011tx ، HP Pavilion dv7-1012tx ، HP Pavilion dv7-1013tx ، HP Pavilion dv7-1014ca ، HP Pavilion dv7-1014tx ، HP Pavilion dv7-1015eg ، HP Pavilion dv7-1015el ، HP Pavilion dv7-1015eo ، HP Pavilion dv7-1015tx ، HP Pavilion dv7-1016nr ، HP Pavilion dv7-1016tx ، HP Pavilion dv7-1017eg ، HP Pavilion dv7-1017tx ، HP Pavilion dv7-1018eg ، HP Pavilion dv7-1018tx ، HP Pavilion dv7-1020eg ، HP Pavilion dv7-1020el ، HP Pavilion dv7-1020es ، HP Pavilion dv7-1020ev ، HP Pavilion dv7-1020ew ، HP Pavilion dv7-1020tx ، HP Pavilion dv7-1020us ، HP Pavilion dv7-1021tx ، HP Pavilion dv7-1022tx ، HP Pavilion dv7-1023cl ، HP Pavilion dv7-1023tx ، HP Pavilion dv7-1024el ، HP Pavilion dv7-1024tx ، HP Pavilion dv7-1025eg ، HP Pavilion dv7-1025nr ، HP Pavilion dv7-1026tx ، HP Pavilion dv7-1027ca ، HP Pavilion dv7-1029eg ، HP Pavilion dv7-1029tx ، HP Pavilion dv7-1030eb ، HP Pavilion dv7-1030ef ، HP Pavilion dv7-1030eg ، HP Pavilion dv7-1030el ، HP Pavilion dv7-1030en ، HP Pavilion dv7-1030ep ، HP Pavilion dv7-1030es ، HP Pavilion dv7-1030ev ، HP Pavilion dv7-1031tx ، HP Pavilion dv7-1032tx ، HP Pavilion dv7-1033tx ، HP Pavilion dv7-1034ca ، HP Pavilion dv7-1035ef ، HP Pavilion dv7-1035em ، HP Pavilion dv7-1035eo ، HP Pavilion dv7-1035es ، HP Pavilion dv7-1038ca ، HP Pavilion dv7-1040ec ، HP Pavilion dv7-1040em ، HP Pavilion dv7-1040eo ، HP Pavilion dv7-1040es ، HP Pavilion dv7-1040et ، HP Pavilion dv7-1040ew ، HP Pavilion dv7-1045eg ، HP Pavilion dv7-1045tx ، HP Pavilion dv7-1048ez ، HP Pavilion dv7-1050ea ، HP Pavilion dv7-1050eb ، HP Pavilion dv7-1050ed ، HP Pavilion dv7-1050eg ، HP Pavilion dv7-1050eo ، HP Pavilion dv7-1050er ، HP Pavilion dv7-1051xx ، HP Pavilion dv7-1053ez ، HP Pavilion dv7-1055ea ، HP Pavilion dv7-1060ec ، HP Pavilion dv7-1060eg ، HP Pavilion dv7-1060el ، HP Pavilion dv7-1060em ، HP Pavilion dv7-1060en ، HP Pavilion dv7-1060eo ، HP Pavilion dv7-1060ep ، HP Pavilion dv7-1060ew ، HP Pavilion dv7-1060ez ، HP Pavilion dv7-1065ef ، HP Pavilion dv7-1067ef ، HP Pavilion dv7-1070eb ، HP Pavilion dv7-1070ee ، HP Pavilion dv7-1070eg ، HP Pavilion dv7-1070ei ، HP Pavilion dv7-1070ek ، HP Pavilion dv7-1070el ، HP Pavilion dv7-1070eo ، HP Pavilion dv7-1070ev ، HP Pavilion dv7-1075la ، HP Pavilion dv7-1080ed ، HP Pavilion dv7-1080el ، HP Pavilion dv7-1080eo ، HP Pavilion dv7-1080es ، HP Pavilion dv7-1080ew ، HP Pavilion dv7-1080ez ، HP Pavilion dv7-1090eb ، HP Pavilion dv7-1090ed ، HP Pavilion dv7-1090en ، HP Pavilion dv7-1090eo ، HP Pavilion dv7-1090er ، HP Pavilion dv7-1092eo ، HP Pavilion dv7-1094eo ، HP Pavilion dv7-1095eo ، HP Pavilion dv7-1098eo ، HP Pavilion dv7-1099ef ، HP Pavilion dv7-1100ef ، HP Pavilion dv7-1100eg ، HP Pavilion dv7-1100em ، HP Pavilion dv7-1101ef ، HP Pavilion dv7-1101em ، HP Pavilion dv7-1101tx ، HP Pavilion dv7-1101xx ، HP Pavilion dv7-1102tx ، HP Pavilion dv7-1102xx ، HP Pavilion dv7-1103ea ، HP Pavilion dv7-1103ef ، HP Pavilion dv7-1103xx ، HP Pavilion dv7-1104tx ، HP Pavilion dv7-1105ea ، HP Pavilion dv7-1105ef ، HP Pavilion dv7-1105eg ، HP Pavilion dv7-1105em ، HP Pavilion dv7-1105tx ، HP Pavilion dv7-1106ef ، HP Pavilion dv7-1106eg ، HP Pavilion dv7-1106tx ، HP Pavilion dv7-1107ea ، HP Pavilion dv7-1107ef ، HP Pavilion dv7-1107em ، HP Pavilion dv7-1107tx ، HP Pavilion dv7-1110ea ، HP Pavilion dv7-1110ed ، HP Pavilion dv7-1110ef ، HP Pavilion dv7-1110eg ، HP Pavilion dv7-1110el ، HP Pavilion dv7-1110eo ، HP Pavilion dv7-1110es ، HP Pavilion dv7-1113eo ، HP Pavilion dv7-1114ef ، HP Pavilion dv7-1115ef ، HP Pavilion dv7-1115eg ، HP Pavilion dv7-1115eo ، HP Pavilion dv7-1115ez ، HP Pavilion dv7-1116ef ، HP Pavilion dv7-1117ef ، HP Pavilion dv7-1117em ، HP Pavilion dv7-1118eg ، HP Pavilion dv7-1118eo ، HP Pavilion dv7-1119ef ، HP Pavilion dv7-1119em ، HP Pavilion dv7-1120eb ، HP Pavilion dv7-1120ed ، HP Pavilion dv7-1120ef ، HP Pavilion dv7-1120eg ، HP Pavilion dv7-1120em ، HP Pavilion dv7-1122eg ، HP Pavilion dv7-1123ef ، HP Pavilion dv7-1123eg ، HP Pavilion dv7-1123eo ، HP Pavilion dv7-1125ea ، HP Pavilion dv7-1125ef ، HP Pavilion dv7-1125eg ، HP Pavilion dv7-1127cl ، HP Pavilion dv7-1128ca ، HP Pavilion dv7-1129wm ، HP Pavilion dv7-1130ea ، HP Pavilion dv7-1130eg ، HP Pavilion dv7-1130ei ، HP Pavilion dv7-1130el ، HP Pavilion dv7-1130en ، HP Pavilion dv7-1130eo ، HP Pavilion dv7-1130ev ، HP Pavilion dv7-1130us ، HP Pavilion dv7-1131eg ، HP Pavilion dv7-1132eg ، HP Pavilion dv7-1132nr ، HP Pavilion dv7-1134us ، HP Pavilion dv7-1135ea ، HP Pavilion dv7-1135eo ، HP Pavilion dv7-1135nr ، HP Pavilion dv7-1137eo ، HP Pavilion dv7-1137us ، HP Pavilion dv7-1140ec ، HP Pavilion dv7-1140eg ، HP Pavilion dv7-1140ek ، HP Pavilion dv7-1140en ، HP Pavilion dv7-1140eo ، HP Pavilion dv7-1140ew ، HP Pavilion dv7-1145eb ، HP Pavilion dv7-1145ef ، HP Pavilion dv7-1145eg ، HP Pavilion dv7-1145es ، HP Pavilion dv7-1150eb ، HP Pavilion dv7-1150ed ، HP Pavilion dv7-1150ef ، HP Pavilion dv7-1150eg ، HP Pavilion dv7-1150et ، HP Pavilion dv7-1150ev ، HP Pavilion dv7-1150ew ، HP Pavilion dv7-1150us ، HP Pavilion dv7-1151xx ، HP Pavilion dv7-1153ca ، HP Pavilion dv7-1155ez ، HP Pavilion dv7-1157cl ، HP Pavilion dv7-1157es ، HP Pavilion dv7-1160eb ، HP Pavilion dv7-1160ed ، HP Pavilion dv7-1160ek ، HP Pavilion dv7-1160eo ، HP Pavilion dv7-1160er ، HP Pavilion dv7-1165eb ، HP Pavilion dv7-1165eg ، HP Pavilion dv7-1165er ، HP Pavilion dv7-1166eg ، HP Pavilion dv7-1170el ، HP Pavilion dv7-1170eo ، HP Pavilion dv7-1170ez ، HP Pavilion dv7-1170us ، HP Pavilion dv7-1172eg ، HP Pavilion dv7-1174ca ، HP Pavilion dv7-1175eo ، HP Pavilion dv7-1175nr ، HP Pavilion dv7-1177ca ، HP Pavilion dv7-1179er ، HP Pavilion dv7-1180eg ، HP Pavilion dv7-1180eo ، HP Pavilion dv7-1190eg ، HP Pavilion dv7-1190eo ، HP Pavilion dv7-1190er ، HP Pavilion dv7-1190es ، HP Pavilion dv7-1190et ، HP Pavilion dv7-1195eg ، HP Pavilion dv7-1195er ، HP Pavilion dv7-1196eg ، HP Pavilion dv7-1198eg ، HP Pavilion dv7-1199ec ، HP Pavilion dv7-1199eg ، HP Pavilion dv7-1199el ، HP Pavilion dv7-1199eo ، HP Pavilion dv7-1199ev ، HP Pavilion dv7-1199ew ، HP Pavilion dv7-1199ez ، HP Pavilion dv7-1200eg ، HP Pavilion DV7-1200EO ، HP Pavilion dv7-1201ef ، HP Pavilion dv7-1201eg ، HP Pavilion dv7-1201tx ، HP Pavilion dv7-1202tx ، HP Pavilion dv7-1203ef ، HP Pavilion dv7-1203em ، HP Pavilion dv7-1203tx ، HP Pavilion dv7-1204ef ، HP Pavilion DV7-1204EG ، HP Pavilion dv7-1205tx ، HP Pavilion DV7-1206EF ، HP Pavilion DV7-1206EL ، HP Pavilion DV7-1206EZ ، HP Pavilion dv7-1206tx ، HP Pavilion dv7-1207tx ، HP Pavilion DV7-1208EF ، HP Pavilion DV7-1208EZ ، HP Pavilion dv7-1209ef ، HP Pavilion dv7-1209tx ، HP Pavilion dv7-1210ea ، HP Pavilion dv7-1210ed ، HP Pavilion DV7-1210EF ، HP Pavilion dv7-1210eg ، HP Pavilion DV7-1210EL ، HP Pavilion DV7-1210EO ، HP Pavilion dv7-1210er ، HP Pavilion DV7-1210ET ، HP Pavilion dv7-1210tx ، HP Pavilion dv7-1211ea ، HP Pavilion dv7-1212ea ، HP Pavilion dv7-1212tx ، HP Pavilion dv7-1213tx ، HP Pavilion DV7-1214TX ، HP Pavilion dv7-1215ef ، HP Pavilion dv7-1215eg ، HP Pavilion DV7-1215EO ، HP Pavilion dv7-1215er ، HP Pavilion dv7-1215ez ، HP Pavilion DV7-1215TX ، HP Pavilion DV7-1216TX ، HP Pavilion DV7-1220EB ، HP Pavilion DV7-1220EF ، HP Pavilion dv7-1220eg ، HP Pavilion DV7-1220EL ، HP Pavilion DV7-1220EO ، HP Pavilion dv7-1220ew ، HP Pavilion dv7-1222ez ، HP Pavilion dv7-1223ca ، HP Pavilion dv7-1225ef ، HP Pavilion DV7-1225EO ، HP Pavilion DV7-1225EZ ، HP Pavilion DV7-1230EB ، HP Pavilion dv7-1230ed ، HP Pavilion DV7-1230EO ، HP Pavilion DV7-1230ET ، HP Pavilion dv7-1230ew ، HP Pavilion DV7-1230EZ ، HP Pavilion dv7-1232nr ، HP Pavilion DV7-1233EO ، HP Pavilion DV7-1235EO ، HP Pavilion dv7-1236ez ، HP Pavilion DV7-1240EB ، HP Pavilion DV7-1240EL ، HP Pavilion DV7-1240EO ، HP Pavilion dv7-1240us ، HP Pavilion dv7-1243cl ، HP Pavilion dv7-1245ca ، HP Pavilion dv7-1245dx ، HP Pavilion dv7-1245ef ، HP Pavilion dv7-1247cl ، HP Pavilion DV7-1249EF ، HP Pavilion DV7-1250EB ، HP Pavilion dv7-1250ed ، HP Pavilion dv7-1250eg ، HP Pavilion dv7-1250en ، HP Pavilion dv7-1250eo ، HP Pavilion dv7-1250ep ، HP Pavilion DV7-1252EG ، HP Pavilion dv7-1253ca ، HP Pavilion DV7-1255EO ، HP Pavilion dv7-1260ek ، HP Pavilion DV7-1260EO ، HP Pavilion dv7-1260es ، HP Pavilion dv7-1260ew ، HP Pavilion dv7-1260us ، HP Pavilion DV7-1261WM ، HP Pavilion DV7-1262US ، HP Pavilion dv7-1264nr ، HP Pavilion DV7-1265EO ، HP Pavilion dv7-1267cl ، HP Pavilion dv7-1270ca ، HP Pavilion dv7-1270eg ، HP Pavilion dv7-1270es ، HP Pavilion dv7-1270ez ، HP Pavilion dv7-1270us ، HP Pavilion dv7-1275dx ، HP Pavilion dv7-1279wm ، HP Pavilion dv7-1280eg ، HP Pavilion dv7-1280es ، HP Pavilion dv7-1285dx ، HP Pavilion DV7-1289EG ، HP Pavilion dv7-1290eg ، HP Pavilion dv7-1290eo ، HP Pavilion DV7-1298EL ، HP Pavilion DV7-1299EB ، HP Pavilion dv7-1299ed ، HP Pavilion dv7-1299ef ، HP Pavilion DV7-1299EL ، HP Pavilion dv7-1299es ، HP Pavilion dv7-1299ew ، HP Pavilion DV7-1424NR ، HP Pavilion DV7-1426NR ، HP Pavilion DV7-1428CA ، HP Pavilion DV7-1444US ، HP Pavilion DV7-1448CA ، HP Pavilion DV7-1448DX ، HP Pavilion DV7-1450US ، HP Pavilion DV7-1451NR ، HP Pavilion DV7-1464NR ، HP Pavilion DV7-1468NR ، HP Pavilion dv7-2000 ، HP Pavilion DV7-2001XX ، HP Pavilion DV7-2002TU ، HP Pavilion DV7-2003TX ، HP Pavilion DV7-2005EG ، HP Pavilion DV7-2005EL ، HP Pavilion DV7-2005EO ، HP Pavilion DV7-2005TX ، HP Pavilion DV7-2006TX ، HP Pavilion DV7-2007TX ، HP Pavilion DV7-2008TX ، HP Pavilion DV7-2010EB ، HP Pavilion DV7-2010EG ، HP Pavilion DV7-2010ES ، HP Pavilion DV7-2010EV ، HP Pavilion DV7-2010TX ، HP Pavilion DV7-2011EG ، HP Pavilion dv7-2011TX ، HP Pavilion DV7-2012TX ، HP Pavilion DV7-2013TX ، HP Pavilion DV7-2014TX ، HP Pavilion DV7-2015EF ، HP Pavilion DV7-2015ES ، HP Pavilion DV7-2015TX ، HP Pavilion DV7-2016EG ، HP Pavilion DV7-2016TX ، HP Pavilion DV7-2017EG ، HP Pavilion DV7-2018TX ، HP Pavilion DV7-2019CA ، HP Pavilion DV7-2019TX ، HP Pavilion DV7-2020EB ، HP Pavilion DV7-2020EF ، HP Pavilion DV7-2020EK ، HP Pavilion DV7-2020EO ، HP Pavilion DV7-2020ES ، HP Pavilion DV7-2020EV ، HP Pavilion dv7-2020tx ، HP Pavilion dv7-2021tx ، HP Pavilion dv7-2022eg ، HP Pavilion dv7-2022tx ، HP Pavilion dv7-2023eg ، HP Pavilion dv7-2025ef ، HP Pavilion dv7-2025eg ، HP Pavilion dv7-2025eo ، HP Pavilion dv7-2025es ، HP Pavilion dv7-2030ea ، HP Pavilion dv7-2030ef ، HP Pavilion dv7-2030er ، HP Pavilion dv7-2030sf ، HP Pavilion dv7-2033ef ، HP Pavilion dv7-2033eg ، HP Pavilion dv7-2033sf ، HP Pavilion dv7-2034eg ، HP Pavilion dv7-2035ef ، HP Pavilion dv7-2035eg ، HP Pavilion dv7-2035eo ، HP Pavilion dv7-2036eg ، HP Pavilion dv7-2037ef ، HP Pavilion dv7-2037eg ، HP Pavilion dv7-2037ez ، HP Pavilion dv7-2040ca ، HP Pavilion dv7-2040eb ، HP Pavilion dv7-2040ed ، HP Pavilion dv7-2040ef ، HP Pavilion dv7-2040eo ، HP Pavilion dv7-2040sf ، HP Pavilion dv7-2044ca ، HP Pavilion dv7-2045ea ، HP Pavilion dv7-2045eg ، HP Pavilion dv7-2046eg ، HP Pavilion dv7-2050ea ، HP Pavilion dv7-2050ed ، HP Pavilion dv7-2050ef ، HP Pavilion dv7-2050eo ، HP Pavilion dv7-2050ev ، HP Pavilion dv7-2051et ، HP Pavilion dv7-2055eg ، HP Pavilion dv7-2055eo ، HP Pavilion dv7-2057eo ، HP Pavilion dv7-2058eo ، HP Pavilion dv7-2060ed ، HP Pavilion dv7-2060ef ، HP Pavilion dv7-2060eg ، HP Pavilion dv7-2060eo ، HP Pavilion dv7-2060ez ، HP Pavilion dv7-2065ef ، HP Pavilion dv7-2065eg ، HP Pavilion dv7-2070ea ، HP Pavilion dv7-2070ef ، HP Pavilion dv7-2070eg ، HP Pavilion dv7-2075eg ، HP Pavilion dv7-2078ca ، HP Pavilion dv7-2080ec ، HP Pavilion dv7-2080ed ، HP Pavilion dv7-2080eg ، HP Pavilion dv7-2080el ، HP Pavilion dv7-2080en ، HP Pavilion dv7-2080eo ، HP Pavilion dv7-2080ep ، HP Pavilion dv7-2080es ، HP Pavilion dv7-2080ev ، HP Pavilion dv7-2080ew ، HP Pavilion dv7-2085el ، HP Pavilion dv7-2085eo ، HP Pavilion dv7-2088ez ، HP Pavilion dv7-2090ec ، HP Pavilion dv7-2090eg ، HP Pavilion dv7-2090eh ، HP Pavilion dv7-2090eo ، HP Pavilion dv7-2092eo ، HP Pavilion dv7-2100 ، HP Pavilion dv7-2100eg ، HP Pavilion dv7-2104tx ، HP Pavilion dv7-2105tx ، HP Pavilion dv7-2107tx ، HP Pavilion dv7-2109tx ، HP Pavilion dv7-2110eb ، HP Pavilion dv7-2110eg ، HP Pavilion dv7-2110er ، HP Pavilion dv7-2110ev ، HP Pavilion dv7-2110sa ، HP Pavilion dv7-2110sf ، HP Pavilion dv7-2110so ، HP Pavilion dv7-2110tx ، HP Pavilion dv7-2111eo ، HP Pavilion dv7-2111er ، HP Pavilion DV7-2111TX ، HP Pavilion DV7-2111US ، HP Pavilion dv7-2112eg ، HP Pavilion dv7-2112eo ، HP Pavilion dv7-2113eo ، HP Pavilion dv7-2113sf ، HP Pavilion dv7-2114eo ، HP Pavilion dv7-2114es ، HP Pavilion dv7-2114tx ، HP Pavilion dv7-2115eg ، HP Pavilion dv7-2115es ، HP Pavilion dv7-2115sf ، HP Pavilion dv7-2116es ، HP Pavilion dv7-2117tx ، HP Pavilion dv7-2118sf ، HP Pavilion dv7-2118tx ، HP Pavilion dv7-2120ed ، HP Pavilion dv7-2120ef ، HP Pavilion dv7-2120eg ، HP Pavilion dv7-2120er ، HP Pavilion dv7-2120ev ، HP Pavilion dv7-2120sa ، HP Pavilion dv7-2120sf ، HP Pavilion dv7-2120sn ، HP Pavilion dv7-2120so ، HP Pavilion dv7-2120ss ، HP Pavilion dv7-2120tx ، HP Pavilion dv7-2122eo ، HP Pavilion dv7-2122tx ، HP Pavilion dv7-2123eo ، HP Pavilion dv7-2123tx ، HP Pavilion dv7-2124tx ، HP Pavilion dv7-2125eg ، HP Pavilion dv7-2125eo ، HP Pavilion dv7-2125sf ، HP Pavilion dv7-2125tx ، HP Pavilion dv7-2126ez ، HP Pavilion dv7-2127ez ، HP Pavilion dv7-2127sf ، HP Pavilion dv7-2128tx ، HP Pavilion dv7-2129eo ، HP Pavilion dv7-2130eg ، HP Pavilion dv7-2130eo ، HP Pavilion dv7-2130er ، HP Pavilion dv7-2130ev ، HP Pavilion dv7-2130sb ، HP Pavilion dv7-2130sf ، HP Pavilion dv7-2133eo ، HP Pavilion dv7-2133et ، HP Pavilion dv7-2135eb ، HP Pavilion dv7-2135eo ، HP Pavilion dv7-2135sf ، HP Pavilion dv7-2138ef ، HP Pavilion dv7-2138sf ، HP Pavilion dv7-2140ed ، HP Pavilion dv7-2140eg ، HP Pavilion dv7-2140ev ، HP Pavilion dv7-2140sf ، HP Pavilion dv7-2142eg ، HP Pavilion dv7-2145ef ، HP Pavilion dv7-2145eg ، HP Pavilion dv7-2150eb ، HP Pavilion dv7-2150eg ، HP Pavilion dv7-2150ei ، HP Pavilion dv7-2150ez ، HP Pavilion dv7-2155eg ، HP Pavilion dv7-2157ca ، HP Pavilion dv7-2160ed ، HP Pavilion dv7-2160ef ، HP Pavilion dv7-2160eg ، HP Pavilion dv7-2160ep ، HP Pavilion dv7-2165ef ، HP Pavilion dv7-2165sg ، HP Pavilion dv7-2170eb ، HP Pavilion DV7-2170EF ، HP Pavilion DV7-2170EG ، HP Pavilion DV7-2173CA ، HP Pavilion DV7-2173CL ، HP Pavilion DV7-2175EG ، HP Pavilion DV7-2180EB ، HP Pavilion DV7-2180EC ، HP Pavilion DV7-2180ED ، HP Pavilion DV7-2180EG ، HP Pavilion DV7-2180EL ، HP Pavilion DV7-2180ES ، HP Pavilion DV7-2180EW ، HP Pavilion DV7-2180US ، HP Pavilion DV7-2185DX ، HP Pavilion DV7-2185EB ، HP Pavilion DV7-2190EB ، HP Pavilion DV7-2190EC ، HP Pavilion DV7-2190EF ، HP Pavilion dv7-2200 ، HP Pavilion DV7-2204TX ، HP Pavilion DV7-2206TX ، HP Pavilion DV7-2210EG ، HP Pavilion DV7-2210EV ، HP Pavilion DV7-2210TX ، HP Pavilion DV7-2211TX ، HP Pavilion DV7-2212EF ، HP Pavilion DV7-2212EG ، HP Pavilion DV7-2212SF ، HP Pavilion DV7-2212TX ، HP Pavilion DV7-2215EB ، HP Pavilion DV7-2215EL ، HP Pavilion DV7-2215SA ، HP Pavilion DV7-2215SF ، HP Pavilion DV7-2220EB ، HP Pavilion DV7-2220EC ، HP Pavilion DV7-2220EF ، HP Pavilion DV7-2220EG ، HP Pavilion DV7-2220SF ، HP Pavilion DV7-2225EF ، HP Pavilion DV7-2225SF ، HP Pavilion DV7-2225SG ، HP Pavilion DV7-2225SS ، HP Pavilion DV7-2227SF ، HP Pavilion DV7-2230EA ، HP Pavilion DV7-2230EB ، HP Pavilion DV7-2230EK ، HP Pavilion DV7-2230ES ، HP Pavilion DV7-2230EV ، HP Pavilion DV7-2230SA ، HP Pavilion DV7-2230SF ، HP Pavilion DV7-2232ES ، HP Pavilion DV7-2235ES ، HP Pavilion DV7-2237EZ ، HP Pavilion DV7-2238SF ، HP Pavilion DV7-2240EF ، HP Pavilion DV7-2250EB ، HP Pavilion DV7-2250ED ، HP Pavilion DV7-2250ER ، HP Pavilion DV7-2250EZ ، HP Pavilion DV7-2250SF ، HP Pavilion DV7-2255ER ، HP Pavilion DV7-2255SF ، HP Pavilion DV7-2260EF ، HP Pavilion DV7-2260ER ، HP Pavilion DV7-2270EF ، HP Pavilion DV7-2270ER ، HP Pavilion DV7-2270US ، HP Pavilion DV7-2273CA ، HP Pavilion DV7-2277CL ، HP Pavilion DV7-2280EF ، HP Pavilion DV7-2280EO ، HP Pavilion DV7-2290EO ، HP Pavilion DV7-2301NR ، HP Pavilion dv7-3000 ، HP Pavilion DV7-3000EB ، HP Pavilion DV7-3001XX ، HP Pavilion DV7-3002TX ، HP Pavilion DV7-3003TX ، HP Pavilion DV7-3004TX ، HP Pavilion DV7-3005EB ، HP Pavilion DV7-3005EG ، HP Pavilion DV7-3005EW ، HP Pavilion DV7-3005SF ، HP Pavilion DV7-3006TX ، HP Pavilion DV7-3007EL ، HP Pavilion DV7-3007SG ، HP Pavilion DV7-3007TX ، HP Pavilion DV7-3008TX ، HP Pavilion DV7-3010EB ، HP Pavilion DV7-3010EG ، HP Pavilion DV7-3010EN ، HP Pavilion DV7-3010ER ، HP Pavilion DV7-3010SF ، HP Pavilion DV7-3010SG ، HP Pavilion DV7-3010SO ، HP Pavilion DV7-3010SS ، HP Pavilion DV7-3011EO ، HP Pavilion DV7-3015EG ، HP Pavilion DV7-3015EW ، HP Pavilion DV7-3015SF ، HP Pavilion DV7-3020EB ، HP Pavilion DV7-3020ED ، HP Pavilion DV7-3020EG ، HP Pavilion DV7-3020EL ، HP Pavilion DV7-3020ES ، HP Pavilion DV7-3020ET ، HP Pavilion DV7-3020EW ، HP Pavilion DV7-3020SA ، HP Pavilion DV7-3021EA ، HP Pavilion DV7-3021EO ، HP Pavilion DV7-3025SF ، HP Pavilion DV7-3028CA ، HP Pavilion DV7-3030EG ، HP Pavilion DV7-3030EO ، HP Pavilion DV7-3030EW ، HP Pavilion DV7-3030SF ، HP Pavilion DV7-3036EZ ، HP Pavilion DV7-3048CA ، HP Pavilion DV7-3050EC ، HP Pavilion DV7-3050EG ، HP Pavilion DV7-3050ER ، HP Pavilion DV7-3051XX ، HP Pavilion DV7-3060CA ، HP Pavilion DV7-3060EO ، HP Pavilion DV7-3060SB ، HP Pavilion DV7-3060US ، HP Pavilion DV7-3061NR ، HP Pavilion DV7-3065DX ، HP Pavilion DV7-3069WM ، HP Pavilion DV7-3070EZ ، HP Pavilion DV7-3078NR ، HP Pavilion DV7-3079NR ، HP Pavilion DV7-3079WM ، HP Pavilion DV7-3080CA ، HP Pavilion DV7-3080ED ، HP Pavilion DV7-3080EF ، HP Pavilion DV7-3085DX ، HP Pavilion DV7-3089NR ، HP Pavilion DV7-3090ED ، HP Pavilion DV7-3090EG ، HP Pavilion DV7-3090E ، Pvilion DV7-3090ER ، HP Pavilion DV7-3090ES ، HP Pavilion DV7-3099SB ، HP Pavilion dv7-3100 ، HP Pavilion DV7-3101EA ، HP Pavilion DV7-3101SA ، HP Pavilion DV7-3101TX ، HP Pavilion DV7-3105EA ، HP Pavilion DV7-3105SW ، HP Pavilion DV7-3105SZ ، HP Pavilion DV7-3105TX ، HP Pavilion DV7-3107TX ، HP Pavilion DV7-3108TX ، HP Pavilion DV7-3109TX ، HP Pavilion DV7-3110EA ، HP Pavilion DV7-3110EF ، HP Pavilion DV7-3110EG ، HP Pavilion DV7-3110ER ، HP Pavilion DV7-3110ES ، HP Pavilion DV7-3110SF ، HP Pavilion DV7-3110SG ، HP Pavilion DV7-3110SW ، HP Pavilion DV7-3111EA ، HP Pavilion DV7-3112EA ، HP Pavilion DV7-3112EO ، HP Pavilion DV7-3112TX ، HP Pavilion DV7-3113EO ، HP Pavilion DV7-3113TX ، HP Pavilion DV7-3114TX ، HP Pavilion DV7-3115EA ، HP Pavilion DV7-3115EO ، HP Pavilion DV7-3115EW ، HP Pavilion DV7-3115TX ، HP Pavilion DV7-3116EO ، HP Pavilion DV7-3116TX ، HP Pavilion DV7-3117EO ، HP Pavilion DV7-3118EF ، HP Pavilion DV7-3118TX ، HP Pavilion DV7-3119EF ، HP Pavilion DV7-3120EG ، HP Pavilion DV7-3120EW ، HP Pavilion DV7-3120SF ، HP Pavilion DV7-3120TX ، HP Pavilion DV7-3122EO ، HP Pavilion DV7-3125EF ، HP Pavilion DV7-3125EG ، HP Pavilion DV7-3125EL ، HP Pavilion DV7-3125EO ، HP Pavilion DV7-3125SF ، HP Pavilion DV7-3126EO ، HP Pavilion DV7-3126EZ ، HP Pavilion DV7-3126TX ، HP Pavilion DV7-3127TX ، HP Pavilion DV7-3128CA ، HP Pavilion DV7-3128EG ، HP Pavilion DV7-3129ER ، HP Pavilion DV7-3130ED ، HP Pavilion DV7-3130EG ، HP Pavilion DV7-3130EO ، HP Pavilion DV7-3130EW ، HP Pavilion DV7-3130SB ، HP Pavilion DV7-3133EL ، HP Pavilion DV7-3133ER ، HP Pavilion DV7-3135EG ، HP Pavilion DV7-3135EO ، HP Pavilion DV7-3135ER ، HP Pavilion DV7-3136EZ ، HP Pavilion DV7-3140EB ، HP Pavilion DV7-3140EF ، HP Pavilion DV7-3140EG ، HP Pavilion DV7-3140EL ، HP Pavilion DV7-3140ER ، HP Pavilion DV7-3140ES ، HP Pavilion DV7-3140SF ، HP Pavilion DV7-3145ER ، HP Pavilion DV7-3145SF ، HP Pavilion DV7-3145SR ، HP Pavilion DV7-3148CA ، HP Pavilion DV7-3150EB ، HP Pavilion DV7-3150ED ، HP Pavilion DV7-3150EZ ، HP Pavilion DV7-3150SG ، HP Pavilion DV7-3152CA ، HP Pavilion DV7-3153CA ، HP Pavilion DV7-3155EB ، HP Pavilion DV7-3155EF ، HP Pavilion DV7-3155EL ، HP Pavilion DV7-3157CA ، HP Pavilion DV7-3160EB ، HP Pavilion DV7-3160EC ، HP Pavilion DV7-3160ED ، HP Pavilion DV7-3160EG ، HP Pavilion DV7-3160EL ، HP Pavilion DV7-3160EM ، HP Pavilion DV7-3160E ، Pvilion DV7-3160ES ، HP Pavilion DV7-3160US ، HP Pavilion DV7-3163CL ، HP Pavilion DV7-3163EF ، HP Pavilion DV7-3164CL ، HP Pavilion DV7-3165DX ، HP Pavilion DV7-3165EB ، HP Pavilion DV7-3165EF ، HP Pavilion DV7-3165EL ، HP Pavilion DV7-3166EB ، HP Pavilion DV7-3166NR ، HP Pavilion DV7-3167NR ، HP Pavilion DV7-3169WM ، HP Pavilion DV7-3170CA ، HP Pavilion DV7-3170EG ، HP Pavilion DV7-3170EL ، HP Pavilion DV7-3170E ، Pvilion DV7-3170ES ، HP Pavilion DV7-3170EZ ، HP Pavilion DV7-3171NR ، HP Pavilion DV7-3173CA ، HP Pavilion DV7-3174CA ، HP Pavilion DV7-3174NR ، HP Pavilion DV7-3178CA ، HP Pavilion DV7-3180EF ، HP Pavilion DV7-3180ES ، HP Pavilion DV7-3183NR ، HP Pavilion DV7-3186CL ، HP Pavilion DV7-3187CL ، HP Pavilion DV7-3188CL ، HP Pavilion DV7-3190EC ، HP Pavilion DV7-3190EG ، HP Pavilion DV7-3190EO ، HP Pavilion DV7-3190ES ، HP Pavilion DV7-3190EV ، HP Pavilion DV7-3195EG ، HP Pavilion dv7/CT ، HP Pavilion dv7t ، HP Pavilion dv7t-1000 ، HP Pavilion dv7t-1000 Series ، HP Pavilion dv7t-1200 CTO ، HP Pavilion DV7T-3300 ، HP Pavilion dv7z ، HP Pavilion dv7z-1000 CTO ، HP Pavilion dv7z-1000 Series ، HP Pavilion dv7z-1100 CTO ، HP Pavilion dv8 ، HP Pavilion dv8-1000 ، HP Pavilion dv8-1005tx ، HP Pavilion dv8-1007tx ، HP Pavilion dv8-1009tx ، HP Pavilion dv8-1010el ، HP Pavilion DV8-1010TX ، HP Pavilion dv8-1050eg ، HP Pavilion dv8-1050ep ، HP Pavilion dv8-1050es ، HP Pavilion dv8-1090ef ، HP Pavilion dv8-1099eo ، HP Pavilion DV8-1100EB ، HP Pavilion DV8-1103TX ، HP Pavilion DV8-1104TX ، HP Pavilion DV8-1107TX ، HP Pavilion DV8-1108TX ، HP Pavilion DV8-1110EA ، HP Pavilion DV8-1110EB ، HP Pavilion DV8-1150ER ، HP Pavilion DV8-1150ES ، HP Pavilion DV8-1180EG ، HP Pavilion DV8-1180EZ ، HP Pavilion DV8-1190EF ، HP Pavilion DV8-1190EG ، HP Pavilion DV8-1190EO ، HP Pavilion DV8-1190EZ ، HP Pavilion DV8-1200 CTO ، HP Pavilion DV8-1200EB ، HP Pavilion DV8-1200ED ، HP Pavilion DV8-1210EF ، HP Pavilion DV8-1210EG ، HP Pavilion DV8-1220EG ، HP Pavilion DV8-1250EA ، HP Pavilion DV8-1250EG ، HP Pavilion DV8-1280EZ ، HP Pavilion DV8-1285EZ ، HP Pavilion DV8-1290EO ، HP Pavilion DV8-1290EZ ، HP Pavilion DV8-1295EZ ، HP Pavilion dv8t


:: پارت نامبرهای سازگار

464058-121 ، 464058-141 ، 464058-161 ، 464058-251 ، 464058-361 ، 464058-362 ، 464059-001 ، 464059-121 ، 464059-122 ، 464059-141 ، 464059-142 ، 464059-161 ، 464059-221 ، 464059-222 ، 464059-251 ، 464059-252 ، 464059-352 ، 464059-361 ، 464059-362 ، 480385-001 ، 481194-B21 ، 486766-001 ، 497705-001 ، 509422-001 ، 516354-001 ، 516355-001 ، 516478-191 ، 534116-291 ، 4644059-121 ، 4644059-141 ، DYNA-CHA-LOC ، FU771EA ، FV812EA ، GA04 ، GA06 ، GA06047 ، GA08 ، GA08073 ، HP7028LH ، HSTNN-C50C ، HSTNN-DB74 ، HSTNN-DB75 ، HSTNN-IB74 ، HSTNN-IB75 ، HSTNN-O875 ، HSTNN-OB74 ، HSTNN-OB75 ، HSTNN-Q35C ، HSTNN-Q38C ، HSTNN-Q59C ، HSTNN-XB75 ، KS525AA ، NBP6A95 ، NH494AA ، SPS-480385-001


شماره قطعه HSTNN-OB74 ، HSTNN-Q59C
نوع باتری لیتیوم یون (Li-Ion)
تعداد سلول 6 سلول
ولتاژ باتری 14.4 ولت
توان باتری 63 وات
ظرفیت باتری 4400 میلی آمپر ساعت
رنگ مشکی
سازگار با
 • HP Pavilion DV7
 •  HP Pavilion DV7-1000
 • HP Pavilion DV8
پارت نامبر سازگار
 • 464058-121
 • 464058-141
 • 464058-161
 • 464058-251
 • 464058-361
 • 464058-362
 • 464059-001
 • 464059-121
 • 464059-122
 • 464059-141
 • 464059-142
 • 464059-161
 • 464059-221
 • 464059-222
 • 464059-251
 • 464059-252
 • 464059-352
 • 464059-361
 • 464059-362
 • 480385-001
 • 481194-B21
 • 486766-001
 • 497705-001
 • 509422-001
 • 516354-001
 • 516355-001
 • 516478-191
 • 534116-291
 • 4644059-121
 • 4644059-141
 • DYNA-CHA-LOC
 • FU771EA
 • FV812EA
 • GA04
 • GA06
 • GA06047
 • GA08
 • GA08073
 • HP7028LH
 • HSTNN-C50C
 • HSTNN-DB74
 • HSTNN-DB75
 • HSTNN-IB74
 • HSTNN-IB75
 • HSTNN-O875
 • HSTNN-OB74
 • HSTNN-OB75
 • HSTNN-Q35C
 • HSTNN-Q38C
 • HSTNN-Q59C
 • HSTNN-XB75
 • KS525AA
 • NBP6A95
 • NH494AA
 • SPS-480385-001
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید