باتری 4 سلولی SP04XL لپ تاپ اچ پی Spectre X360 13

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ HP اسپکتر - مدل SP04XL - سازگار با Spectre X360 13

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Spectre X360 13 

         

شماره قطعه : SP04XL
تعداد سلول : 4 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 15.4 ولت
توان باتری : 61.4 وات ساعت
ظرفیت باتری : 3990 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : HP Spectre X360 13 

        

باطری لپ تاپ اچ پی مدل SP04XL ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HP Spectre X360 13-AP ، HP Spectre X360 13-AP000 ، HP Spectre X360 13-AP000 CTO ، HP Spectre X360 13-AP0000NA ، HP Spectre X360 13-AP0000NB ، HP Spectre X360 13-AP0000NC ، HP Spectre X360 13-AP0000NF ، HP Spectre X360 13-AP0000NK ، HP Spectre X360 13-AP0000NL ، HP Spectre X360 13-AP0000NN ، HP Spectre X360 13-AP0000NO ، HP Spectre X360 13-AP0000NQ ، HP Spectre X360 13-AP0000NS ، HP Spectre X360 13-AP0000NV ، HP Spectre X360 13-AP0000NW ، HP Spectre X360 13-AP0000NX ، HP Spectre X360 13-AP0000SA ، HP Spectre X360 13-AP0000TU ، HP Spectre X360 13-AP0000UR ، HP Spectre X360 13-AP0001LA ، HP Spectre X360 13-AP0001NA ، HP Spectre X360 13-AP0001NB ، HP Spectre X360 13-AP0001NC ، HP Spectre X360 13-AP0001NF ، HP Spectre X360 13-AP0001NK ، HP Spectre X360 13-AP0001NL ، HP Spectre X360 13-AP0001NN ، HP Spectre X360 13-AP0001NO ، HP Spectre X360 13-AP0001NP ، HP Spectre X360 13-AP0001NQ ، HP Spectre X360 13-AP0001NS ، HP Spectre X360 13-AP0001NU ، HP Spectre X360 13-AP0001NV ، HP Spectre X360 13-AP0001NW ، HP Spectre X360 13-AP0001NX ، HP Spectre X360 13-AP0001TU ، HP Spectre X360 13-AP0001UR ، HP Spectre X360 13-AP0002NE ، HP Spectre X360 13-AP0002NF ، HP Spectre X360 13-AP0002NK ، HP Spectre X360 13-AP0002NN ، HP Spectre X360 13-AP0002NO ، HP Spectre X360 13-AP0002NP ، HP Spectre X360 13-AP0002NS ، HP Spectre X360 13-AP0002NU ، HP Spectre X360 13-AP0002NW ، HP Spectre x360 13-ap0002nx ، HP Spectre X360 13-AP0002SA ، HP Spectre X360 13-AP0002TU ، HP Spectre X360 13-AP0002UR ، HP Spectre X360 13-AP0003NB ، HP Spectre X360 13-AP0003NF ، HP Spectre X360 13-AP0003NP ، HP Spectre X360 13-AP0003NQ ، HP Spectre X360 13-AP0003NS ، HP Spectre X360 13-AP0003NW ، HP Spectre X360 13-AP0003NX ، HP Spectre X360 13-AP0003TU ، HP Spectre X360 13-AP0003UR ، HP Spectre X360 13-AP0004NA ، HP Spectre X360 13-AP0004NE ، HP Spectre X360 13-AP0004NO ، HP Spectre X360 13-AP0004NP ، HP Spectre X360 13-AP0004NS ، HP Spectre X360 13-AP0004NW ، HP Spectre X360 13-AP0004NX ، HP Spectre X360 13-AP0004TU ، HP Spectre X360 13-AP0004UR ، HP Spectre X360 13-AP0005NE ، HP Spectre X360 13-AP0005NF ، HP Spectre X360 13-AP0005NL ، HP Spectre X360 13-AP0005NN ، HP Spectre X360 13-AP0005NP ، HP Spectre X360 13-AP0005NW ، HP Spectre X360 13-AP0005NX ، HP Spectre X360 13-AP0005TU ، HP Spectre X360 13-AP0005UR ، HP Spectre X360 13-AP0006NB ، HP Spectre X360 13-AP0006NF ، HP Spectre X360 13-AP0006NO ، HP Spectre X360 13-AP0006NU ، HP Spectre X360 13-AP0006NW ، HP Spectre X360 13-AP0006NX ، HP Spectre X360 13-AP0006TU ، HP Spectre X360 13-AP0006UR ، HP Spectre x360 13-ap0007na ، HP Spectre X360 13-AP0007NE ، HP Spectre X360 13-AP0007NF ، HP Spectre X360 13-AP0007NN ، HP Spectre X360 13-AP0007NO ، HP Spectre X360 13-AP0007NX ، HP Spectre X360 13-AP0007TU ، HP Spectre X360 13-AP0007UR ، HP Spectre X360 13-AP0008CA ، HP Spectre X360 13-AP0008NC ، HP Spectre X360 13-AP0008NF ، HP Spectre X360 13-AP0008NN ، HP Spectre X360 13-AP0008NO ، HP Spectre X360 13-AP0008NU ، HP Spectre X360 13-AP0008NX ، HP Spectre X360 13-AP0008TU ، HP Spectre X360 13-AP0008UR ، HP Spectre X360 13-AP0009NC ، HP Spectre X360 13-AP0009NE ، HP Spectre X360 13-AP0009NL ، HP Spectre X360 13-AP0009NO ، HP Spectre X360 13-AP0009NX ، HP Spectre X360 13-AP0009TU ، HP Spectre X360 13-AP0009UR ، HP Spectre X360 13-AP0010CA ، HP Spectre x360 13-ap0010na ، HP Spectre X360 13-AP0010NE ، HP Spectre X360 13-AP0010NF ، HP Spectre X360 13-AP0010NL ، HP Spectre X360 13-AP0010NO ، HP Spectre X360 13-AP0010NX ، HP Spectre X360 13-AP0010TU ، HP Spectre X360 13-AP0010UR ، HP Spectre X360 13-AP0011NA ، HP Spectre X360 13-AP0011NC ، HP Spectre X360 13-AP0011NE ، HP Spectre X360 13-AP0011NF ، HP Spectre X360 13-AP0011NO ، HP Spectre X360 13-AP0011UR ، HP Spectre X360 13-AP0012NC ، HP Spectre X360 13-AP0012NE ، HP Spectre X360 13-AP0012NF ، HP Spectre X360 13-AP0012NN ، HP Spectre X360 13-AP0012NO ، HP Spectre X360 13-AP0012TU ، HP Spectre X360 13-AP0012UR ، HP Spectre X360 13-AP0013DX ، HP Spectre X360 13-AP0013NB ، HP Spectre X360 13-AP0013NE ، HP Spectre X360 13-AP0013NF ، HP Spectre X360 13-AP0013TU ، HP Spectre X360 13-AP0013UR ، HP Spectre X360 13-AP0014NA ، HP Spectre X360 13-AP0014NF ، HP Spectre X360 13-AP0014TU ، HP Spectre X360 13-AP0014UR ، HP Spectre X360 13-AP0015NA ، HP Spectre X360 13-AP0015NF ، HP Spectre X360 13-AP0015TU ، HP Spectre X360 13-AP0015UR ، HP Spectre X360 13-AP0016NF ، HP Spectre X360 13-AP0016NG ، HP Spectre X360 13-AP0016TU ، HP Spectre X360 13-AP0016UR ، HP Spectre X360 13-AP0017NG ، HP Spectre X360 13-AP0017TU ، HP Spectre X360 13-AP0017UR ، HP Spectre X360 13-AP0018TU ، HP Spectre X360 13-AP0018UR ، HP Spectre X360 13-AP0019TU ، HP Spectre X360 13-AP0019UR ، HP Spectre X360 13-AP0020TU ، HP Spectre X360 13-AP0020UR ، HP Spectre X360 13-AP0021TU ، HP Spectre X360 13-AP0021UR ، HP Spectre X360 13-AP0022TU ، HP Spectre X360 13-AP0023DX ، HP Spectre X360 13-AP0023TU ، HP Spectre X360 13-AP0024TU ، HP Spectre X360 13-AP0025TU ، HP Spectre X360 13-AP0026TU ، HP Spectre X360 13-AP0027TU ، HP Spectre X360 13-AP0028TU ، HP Spectre X360 13-AP0029TU ، HP Spectre X360 13-AP0030TU ، HP Spectre X360 13-AP0031TU ، HP Spectre X360 13-AP0032TU ، HP Spectre X360 13-AP0033DX ، HP Spectre X360 13-AP0033TU ، HP Spectre X360 13-AP0034TU ، HP Spectre X360 13-AP0035TU ، HP Spectre X360 13-AP0036TU ، HP Spectre X360 13-AP0037TU ، HP Spectre X360 13-AP0038NR ، HP Spectre X360 13-AP0038TU ، HP Spectre X360 13-AP0039TU ، HP Spectre X360 13-AP0040CA ، HP Spectre X360 13-AP0040TU ، HP Spectre X360 13-AP0041TU ، HP Spectre X360 13-AP0042TU ، HP Spectre X360 13-AP0043DX ، HP Spectre X360 13-AP0043TU ، HP Spectre X360 13-AP0044TU ، HP Spectre X360 13-AP0045TU ، HP Spectre X360 13-AP0046TU ، HP Spectre X360 13-AP0047TU ، HP Spectre X360 13-AP0048TU ، HP Spectre X360 13-AP0049TU ، HP Spectre X360 13-AP0050CA ، HP Spectre X360 13-AP0050NG ، HP Spectre X360 13-AP0050TU ، HP Spectre X360 13-AP0051LA ، HP Spectre X360 13-AP0051TU ، HP Spectre X360 13-AP0052TU ، HP Spectre X360 13-AP0053TU ، HP Spectre X360 13-AP0054TU ، HP Spectre X360 13-AP0055TU ، HP Spectre X360 13-AP0056TU ، HP Spectre X360 13-AP0057TU ، HP Spectre X360 13-AP0058TU ، HP Spectre X360 13-AP0059TU ، HP Spectre X360 13-AP0060TU ، HP Spectre X360 13-AP0061TU ، HP Spectre X360 13-AP0062TU ، HP Spectre X360 13-AP0063TU ، HP Spectre X360 13-AP0064TU ، HP Spectre X360 13-AP0065TU ، HP Spectre X360 13-AP0066TU ، HP Spectre X360 13-AP0067TU ، HP Spectre X360 13-AP0068TU ، HP Spectre X360 13-AP0069TU ، HP Spectre X360 13-AP0070TU ، HP Spectre X360 13-AP0071TU ، HP Spectre X360 13-AP0072TU ، HP Spectre X360 13-AP0073TU ، HP Spectre X360 13-AP0074TU ، HP Spectre X360 13-AP0075TU ، HP Spectre X360 13-AP0076TU ، HP Spectre X360 13-AP0077TU ، HP Spectre X360 13-AP0078TU ، HP Spectre X360 13-AP0079TU ، HP Spectre X360 13-AP0080TU ، HP Spectre X360 13-AP0081TU ، HP Spectre X360 13-AP0082TU ، HP Spectre X360 13-AP0083TU ، HP Spectre X360 13-AP0084TU ، HP Spectre X360 13-AP0085TU ، HP Spectre X360 13-AP0086TU ، HP Spectre X360 13-AP0087TU ، HP Spectre X360 13-AP0088TU ، HP Spectre X360 13-AP0089TU ، HP Spectre X360 13-AP0090TU ، HP Spectre X360 13-AP0091TU ، HP Spectre X360 13-AP0092TU ، HP Spectre X360 13-AP0093TU ، HP Spectre X360 13-AP0096TU ، HP Spectre X360 13-AP0098TU ، HP Spectre X360 13-AP0099TU ، HP Spectre X360 13-AP0100ND ، HP Spectre X360 13-AP0100TU ، HP Spectre X360 13-AP0101NG ، HP Spectre X360 13-AP0101TU ، HP Spectre X360 13-AP0102NG ، HP Spectre X360 13-AP0103TU ، HP Spectre X360 13-AP0104NG ، HP Spectre X360 13-AP0104TU ، HP Spectre X360 13-AP0105TU ، HP Spectre X360 13-AP0106TU ، HP Spectre X360 13-AP0107TU ، HP Spectre X360 13-AP0109NG ، HP Spectre X360 13-AP0110NG ، HP Spectre X360 13-AP0120NG ، HP Spectre X360 13-AP0121NG ، HP Spectre X360 13-AP0122NG ، HP Spectre X360 13-AP0180ND ، HP Spectre X360 13-AP0250ND ، HP Spectre X360 13-AP0300 ، HP Spectre X360 13-AP0303NG ، HP Spectre X360 13-AP0304NG ، HP Spectre X360 13-AP0312NG ، HP Spectre X360 13-AP0317NG ، HP Spectre X360 13-AP0400ND ، HP Spectre X360 13-AP0404NZ ، HP Spectre X360 13-AP0406NZ ، HP Spectre X360 13-AP0409NZ ، HP Spectre X360 13-AP0500NZ ، HP Spectre X360 13-AP0509NZ ، HP Spectre X360 13-AP0550NZ ، HP Spectre X360 13-AP0589NA ، HP Spectre X360 13-AP0590NA ، HP Spectre X360 13-AP0599NA ، HP Spectre X360 13-AP0609NZ ، HP Spectre X360 13-AP0708NZ ، HP Spectre X360 13-AP0800NO ، HP Spectre X360 13-AP0801NO ، HP Spectre X360 13-AP0802NO ، HP Spectre x360 13-ap0803no ، HP Spectre X360 13-AP0807NZ ، HP Spectre X360 13-AP0809NZ ، HP Spectre X360 13-AP0857NZ ، HP Spectre X360 13-AP0897NZ ، HP Spectre X360 13-AP0900NZ ، HP Spectre X360 13-AP0902NZ ، HP Spectre X360 13-AP0904NZ ، HP Spectre X360 13-AP0950NZ ، HP Spectre X360 13-AP0991NZ ، HP Spectre X360 13-AP0997NB ، HP Spectre X360 13-AP0998NB ، HP Spectre X360 13-AP0999NB ، HP Spectre X360 13T-AP000


:: پارت نامبرهای سازگار

SP04XL ، SP04061XL ، TPN-Q185 ، TPN-Q203 ، TPN-Q204 ، HSTNN-IB8R ، HSTNN-OB1B ، L28538-1C1 ، L28538-1C2 ، L28538-AC1 ، L28764-005


 

شماره قطعه SP04XL
تعداد سلول 4 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 15.4 ولت
توان باتری 61.4 وات ساعت
ظرفیت باتری 3990 میلی آمپر ساعت
سازگار با HP Spectre X360 13
پارت نامبرهای سازگار
 • SP04XL
 • SP04061XL
 • TPN-Q185
 • TPN-Q203
 • TPN-Q204
 • HSTNN-IB8R
 • HSTNN-OB1B
 • L28538-1C1
 • L28538-1C2
 • L28538-AC1
 • L28764-005
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید