باتری 3 سلولی SH03XL لپ تاپ اچ پی Spectre X360 13

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ HP اسپکتر - مدل SH03XL - سازگار با ENVY 13 ، Spectre X360 13

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Spectre X360 13 

         

شماره قطعه : SH03XL
تعداد سلول : 3 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 11.55 ولت
توان باتری : 57.9 وات ساعت
ظرفیت باتری : 5020 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : HP ENVY 13 ، HP Spectre X360 13

        

باطری لپ تاپ اچ پی مدل SH03XL ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HP ENVY 13-AB044 ، HP ENVY 13-AB063 ، HP ENVY 13-AB068 ، HP ENVY 13-AB072 ، HP ENVY 13-AB073 ، HP ENVY 13-AB074 ، HP ENVY 13-AB075 ، HP ENVY 13-AB076 ، HP ENVY 13-AB078 ، HP ENVY 13-AB079 ، HP ENVY 13-AB081 ، HP ENVY 13-AB082 ، HP ENVY 13-AB083 ، HP ENVY 13-AB084 ، HP ENVY 13-AB085 ، HP ENVY 13-AB086 ، HP ENVY 13-AB087 ، HP ENVY 13-AB088 ، HP ENVY 13-AB089 ، HP ENVY 13-AB090 ، HP ENVY 13-AB091 ، HP ENVY 13-AB092 ، HP ENVY 13-AB093 ، HP ENVY 13-AB094 ، HP ENVY 13-AB095 ، HP ENVY 13-AB096 ، HP ENVY 13-AB097 ، HP ENVY 13T-ab000 CTO ، HP Spectre 13-ac004nf X360 ، HP Spectre 13-ac006nn X360 ، HP Spectre 13-w025nd X360 ، HP Spectre X360 ، HP Spectre X360 13 Convertible PC ، HP Spectre X360 13 w023dx ، HP Spectre X360 13-ac000 ، HP Spectre X360 13-AC000NB ، HP Spectre X360 13-AC000NC ، HP Spectre X360 13-AC000ND ، HP Spectre X360 13-AC000NF ، HP Spectre X360 13-ac000ng ، HP Spectre X360 13-AC000NI ، HP Spectre X360 13-ac000nia ، HP Spectre X360 13-AC000NJ ، HP Spectre X360 13-AC000NL ، HP Spectre X360 13-AC000NN ، HP Spectre X360 13-AC000NP ، HP Spectre X360 13-AC000NT ، HP Spectre X360 13-AC000NV ، HP Spectre X360 13-AC000NX ، HP Spectre X360 13-AC001NA ، HP Spectre X360 13-AC001NB ، HP Spectre X360 13-AC001NC ، HP Spectre X360 13-AC001NE ، HP Spectre X360 13-AC001NF ، HP Spectre X360 13-ac001ng ، HP Spectre X360 13-AC001NI ، HP Spectre X360 13-ac001nia ، HP Spectre X360 13-AC001NK ، HP Spectre X360 13-AC001NL ، HP Spectre X360 13-AC001NN ، HP Spectre X360 13-ac001ns ، HP Spectre X360 13-AC001NT ، HP Spectre X360 13-AC001NV ، HP Spectre X360 13-AC001NX ، HP Spectre X360 13-ac001tu ، HP Spectre X360 13-ac001ur ، HP Spectre X360 13-AC002LA ، HP Spectre X360 13-ac002na ، HP Spectre X360 13-AC002NB ، HP Spectre X360 13-AC002NC ، HP Spectre X360 13-AC002NE ، HP Spectre X360 13-AC002NF ، HP Spectre X360 13-ac002ng ، HP Spectre X360 13-AC002NK ، HP Spectre X360 13-AC002NN ، HP Spectre X360 13-AC002NO ، HP Spectre X360 13-AC002NP ، HP Spectre X360 13-AC002NS ، HP Spectre X360 13-AC002NX ، HP Spectre X360 13-AC002TU ، HP Spectre X360 13-ac002ur ، HP Spectre X360 13-AC003LA ، HP Spectre X360 13-AC003NA ، HP Spectre X360 13-AC003NB ، HP Spectre X360 13-AC003NC ، HP Spectre X360 13-AC003NE ، HP Spectre X360 13-AC003NF ، HP Spectre X360 13-ac003ng ، HP Spectre X360 13-AC003NJ ، HP Spectre X360 13-AC003NK ، HP Spectre X360 13-AC003NN ، HP Spectre X360 13-AC003NO ، HP Spectre X360 13-AC003NP ، HP Spectre X360 13-AC003NS ، HP Spectre X360 13-AC003NX ، HP Spectre X360 13-AC003TU ، HP Spectre X360 13-ac003ur ، HP Spectre X360 13-AC004NA ، HP Spectre X360 13-AC004NC ، HP Spectre X360 13-AC004NF ، HP Spectre X360 13-ac004ng ، HP Spectre X360 13-AC004NL ، HP Spectre X360 13-AC004NN ، HP Spectre X360 13-AC004NO ، HP Spectre X360 13-AC004NT ، HP Spectre X360 13-ac004tu ، HP Spectre X360 13-ac004ur ، HP Spectre X360 13-AC005NF ، HP Spectre X360 13-ac005ng ، HP Spectre X360 13-AC005NN ، HP Spectre X360 13-AC005NO ، HP Spectre X360 13-AC005NT ، HP Spectre X360 13-ac005tu ، HP Spectre X360 13-AC005UR ، HP Spectre X360 13-AC006NF ، HP Spectre X360 13-ac006ng ، HP Spectre X360 13-AC006NN ، HP Spectre X360 13-AC006NT ، HP Spectre X360 13-ac006tu ، HP Spectre X360 13-AC006UR ، HP Spectre X360 13-AC007NF ، HP Spectre X360 13-AC007NO ، HP Spectre X360 13-ac007tu ، HP Spectre X360 13-AC007UR ، HP Spectre X360 13-AC008NF ، HP Spectre X360 13-AC008NO ، HP Spectre X360 13-ac008tu ، HP Spectre X360 13-AC008UR ، HP Spectre X360 13-AC009NF ، HP Spectre X360 13-ac009tu ، HP Spectre X360 13-AC010CA ، HP Spectre X360 13-AC010NF ، HP Spectre X360 13-AC010TU ، HP Spectre X360 13-AC011ND ، HP Spectre X360 13-ac011nf ، HP Spectre X360 13-AC011TU ، HP Spectre X360 13-ac012nf ، HP Spectre X360 13-ac012ng ، HP Spectre X360 13-AC012TU ، HP Spectre X360 13-AC013DX ، HP Spectre X360 13-AC013TU ، HP Spectre X360 13-AC014NF ، HP Spectre X360 13-AC014TU ، HP Spectre X360 13-AC015NF ، HP Spectre X360 13-ac015ng ، HP Spectre X360 13-AC015TU ، HP Spectre X360 13-AC016NF ، HP Spectre X360 13-AC016TU ، HP Spectre X360 13-AC017NB ، HP Spectre X360 13-AC017NF ، HP Spectre X360 13-AC017TU ، HP Spectre X360 13-AC018NF ، HP Spectre X360 13-AC018TU ، HP Spectre X360 13-AC019NF ، HP Spectre X360 13-ac019tu ، HP Spectre X360 13-AC020CA ، HP Spectre X360 13-AC020NF ، HP Spectre X360 13-ac020tu ، HP Spectre X360 13-ac021nb ، HP Spectre X360 13-AC021NF ، HP Spectre X360 13-AC021TU ، HP Spectre X360 13-AC022NF ، HP Spectre X360 13-AC022TU ، HP Spectre X360 13-AC023DX ، HP Spectre X360 13-AC023TU ، HP Spectre X360 13-AC024NF ، HP Spectre X360 13-AC024TU ، HP Spectre X360 13-AC025NF ، HP Spectre X360 13-ac025tu ، HP Spectre X360 13-AC026NF ، HP Spectre X360 13-ac026tu ، HP Spectre X360 13-AC027TU ، HP Spectre X360 13-AC028NF ، HP Spectre X360 13-AC028TU ، HP Spectre X360 13-AC029TU ، HP Spectre X360 13-AC030CA ، HP Spectre X360 13-AC030NF ، HP Spectre X360 13-ac030ng ، HP Spectre X360 13-AC030TU ، HP Spectre X360 13-ac031ng ، HP Spectre X360 13-AC031TU ، HP Spectre X360 13-ac032ng ، HP Spectre X360 13-AC032TU ، HP Spectre X360 13-ac033dx ، HP Spectre X360 13-AC033NF ، HP Spectre X360 13-ac033ng ، HP Spectre X360 13-AC033TU ، HP Spectre X360 13-AC034NF ، HP Spectre X360 13-ac034ng ، HP Spectre X360 13-AC034TU ، HP Spectre X360 13-AC035NF ، HP Spectre X360 13-ac035ng ، HP Spectre X360 13-ac035tu ، HP Spectre X360 13-ac036ng ، HP Spectre X360 13-AC036TU ، HP Spectre X360 13-ac037ng ، HP Spectre X360 13-AC037TU ، HP Spectre X360 13-ac038ng ، HP Spectre X360 13-AC038TU ، HP Spectre X360 13-AC039TU ، HP Spectre X360 13-ac040ca ، HP Spectre X360 13-AC040TU ، HP Spectre X360 13-AC041ND ، HP Spectre X360 13-AC041TU ، HP Spectre X360 13-AC042TU ، HP Spectre X360 13-AC043TU ، HP Spectre X360 13-AC044TU ، HP Spectre X360 13-AC045TU ، HP Spectre X360 13-AC046TU ، HP Spectre X360 13-AC047TU ، HP Spectre X360 13-AC048TU ، HP Spectre X360 13-AC049TU ، HP Spectre X360 13-AC050CA ، HP Spectre X360 13-AC050TU ، HP Spectre X360 13-ac051na ، HP Spectre X360 13-ac051nr ، HP Spectre X360 13-AC051TU ، HP Spectre X360 13-AC052NA ، HP Spectre X360 13-AC052TU ، HP Spectre X360 13-AC053TU ، HP Spectre X360 13-AC054NA ، HP Spectre X360 13-AC054TU ، HP Spectre X360 13-AC055TU ، HP Spectre X360 13-AC056TU ، HP Spectre X360 13-AC057TU ، HP Spectre X360 13-AC058TU ، HP Spectre X360 13-AC059TU ، HP Spectre X360 13-ac060nz ، HP Spectre X360 13-AC060TU ، HP Spectre X360 13-AC062TU ، HP Spectre X360 13-AC063DX ، HP Spectre X360 13-AC063TU ، HP Spectre X360 13-AC064TU ، HP Spectre X360 13-AC065TU ، HP Spectre X360 13-AC066TU ، HP Spectre X360 13-ac067tu ، HP Spectre X360 13-AC068TU ، HP Spectre X360 13-ac069tu ، HP Spectre X360 13-ac070tu ، HP Spectre X360 13-ac071tu ، HP Spectre X360 13-ac072tu ، HP Spectre X360 13-AC073TU ، HP Spectre X360 13-ac074tu ، HP Spectre X360 13-ac075nr ، HP Spectre X360 13-ac075tu ، HP Spectre X360 13-AC076NR ، HP Spectre X360 13-ac076tu ، HP Spectre X360 13-AC077TU ، HP Spectre X360 13-AC078TU ، HP Spectre X360 13-ac079tu ، HP Spectre X360 13-ac080nd ، HP Spectre X360 13-ac080no ، HP Spectre X360 13-AC080TU ، HP Spectre X360 13-ac081ng ، HP Spectre X360 13-ac081no ، HP Spectre X360 13-AC081TU ، HP Spectre X360 13-ac082no ، HP Spectre X360 13-ac083tu ، HP Spectre X360 13-ac084no ، HP Spectre X360 13-ac084nz ، HP Spectre X360 13-AC084TU ، HP Spectre X360 13-ac085nz ، HP Spectre X360 13-ac085tu ، HP Spectre X360 13-AC086TU ، HP Spectre X360 13-ac087no ، HP Spectre X360 13-ac087nz ، HP Spectre X360 13-AC087TU ، HP Spectre X360 13-ac088no ، HP Spectre X360 13-AC088TU ، HP Spectre X360 13-ac089no ، HP Spectre X360 13-AC089TU ، HP Spectre X360 13-AC090TU ، HP Spectre X360 13-AC091TU ، HP Spectre X360 13-AC092MS ، HP Spectre X360 13-AC092TU ، HP Spectre X360 13-ac093ms ، HP Spectre X360 13-AC093TU ، HP Spectre X360 13-ac099np ، HP Spectre X360 13-w0XX ، HP Spectre X360 13-w000 ، HP Spectre X360 13-W000NC ، HP Spectre X360 13-W000NE ، HP Spectre X360 13-W000NF ، HP Spectre X360 13-w000ng ، HP Spectre X360 13-W000NK ، HP Spectre X360 13-W000NN ، HP Spectre X360 13-W000NO ، HP Spectre X360 13-W000NP ، HP Spectre X360 13-W000NS ، HP Spectre X360 13-W000UR ، HP Spectre X360 13-w001la ، HP Spectre X360 13-W001NC ، HP Spectre X360 13-w001ne ، HP Spectre X360 13-W001NF ، HP Spectre X360 13-W001NK ، HP Spectre X360 13-W001NN ، HP Spectre X360 13-W001NO ، HP Spectre X360 13-W001NP ، HP Spectre X360 13-W001NT ، HP Spectre X360 13-W001NX ، HP Spectre X360 13-w001tu ، HP Spectre X360 13-w002la ، HP Spectre X360 13-W002NE ، HP Spectre X360 13-W002NF ، HP Spectre X360 13-w002ng ، HP Spectre X360 13-w002nia ، HP Spectre X360 13-W002NK ، HP Spectre X360 13-W002NO ، HP Spectre X360 13-W002NS ، HP Spectre X360 13-W002NX ، HP Spectre X360 13-W002TU ، HP Spectre X360 13-w002ur ، HP Spectre X360 13-w003la ، HP Spectre X360 13-W003NF ، HP Spectre X360 13-w003ng ، HP Spectre X360 13-W003NL ، HP Spectre X360 13-W003NO ، HP Spectre X360 13-W003NX ، HP Spectre X360 13-W003TU ، HP Spectre X360 13-w004ng ، HP Spectre X360 13-W004NN ، HP Spectre X360 13-w005na ، HP Spectre X360 13-W006NF ، HP Spectre X360 13-W006TU ، HP Spectre X360 13-W007NF ، HP Spectre X360 13-W007NL ، HP Spectre X360 13-W007TU ، HP Spectre X360 13-W008NF ، HP Spectre X360 13-W008TU ، HP Spectre X360 13-W009NF ، HP Spectre X360 13-W009TU ، HP Spectre X360 13-W010CA ، HP Spectre X360 13-w010nb ، HP Spectre X360 13-w010nd ، HP Spectre X360 13-W010NF ، HP Spectre X360 13-W010TU ، HP Spectre X360 13-w011nb ، HP Spectre X360 13-w011nl ، HP Spectre X360 13-W011TU ، HP Spectre X360 13-w012nb ، HP Spectre X360 13-W012TU ، HP Spectre X360 13-W013DX ، HP Spectre X360 13-w013nb ، HP Spectre X360 13-W013NL ، HP Spectre X360 13-w013tu ، HP Spectre X360 13-W014TU ، HP Spectre X360 13-W015TU ، HP Spectre X360 13-W016TU ، HP Spectre X360 13-W017TU ، HP Spectre X360 13-W018TU ، HP Spectre X360 13-W019TU ، HP Spectre X360 13-w020ca ، HP Spectre X360 13-W020TU ، HP Spectre X360 13-w021TU ، HP Spectre X360 13-W022TU ، HP Spectre X360 13-w023dx ، HP Spectre X360 13-W023TU ، HP Spectre X360 13-W024TU ، HP Spectre X360 13-w025nd ، HP Spectre X360 13-W025TU ، HP Spectre X360 13-W026TU ، HP Spectre X360 13-W027TU ، HP Spectre X360 13-W028TU ، HP Spectre X360 13-w029tu ، HP Spectre X360 13-W030CA ، HP Spectre X360 13-w030nd ، HP Spectre X360 13-w030tu ، HP Spectre X360 13-w031ng ، HP Spectre X360 13-w031TU ، HP Spectre X360 13-W032TU ، HP Spectre X360 13-w033ng ، HP Spectre X360 13-W033TU ، HP Spectre X360 13-w034ng ، HP Spectre X360 13-W034TU ، HP Spectre X360 13-W035TU ، HP Spectre X360 13-W036TU ، HP Spectre X360 13-w037tu ، HP Spectre X360 13-w050nw ، HP Spectre X360 13-w053no ، HP Spectre X360 13-w053nr ، HP Spectre X360 13-w055nr ، HP Spectre X360 13-w057nz ، HP Spectre X360 13-w063nr ، HP Spectre X360 13-w071nw ، HP Spectre X360 13-w076nz ، HP Spectre X360 13-w080ng ، HP Spectre X360 13-w084nz ، HP Spectre X360 13T-AC000 ، HP Spectre X360 13t-w000 CTO ، HP Spectre X360 13-w021TU


:: پارت نامبرهای سازگار

SH03XL ، TPN-Q178 ، 3ICP4/85/98 ، 859026-421 ، 859356-855 ، HSTNN-LB7L


شماره قطعه SH03XL
تعداد سلول 3 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 11.55 ولت
توان باتری 57.9 وات ساعت
ظرفیت باتری 5020 میلی آمپر ساعت
سازگار با
  • HP ENVY 13
  • HP Spectre X360 13
پارت نامبرهای سازگار
  • SH03XL
  • TPN-Q178
  • 3ICP4/85/98
  • 859026-421
  • 859356-855
  • HSTNN-LB7L
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید