باتری 4 سلولی RM08 لپ تاپ اچ پی Envy 14

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ HP انوی - مدل RM08 - سازگار با Envy 14

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Envy 14 

         

شماره قطعه : RM08 ، RS06 ، LF246AA
تعداد سلول : 4 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 14.8 ولت
توان باتری : 65 وات ساعت
ظرفیت باتری : 3760 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : HP Envy 14 

        

باطری لپ تاپ اچ پی مدل RM08 ، RS06 ، LF246AA ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HP ENvy 14 ، HP ENvy 14 Beats Edition ، HP ENvy 14 Series ، HP ENvy 14-1000 ، HP ENVY 14-1000XX ، HP ENVY 14-1001TX ، HP ENvy 14-1002tx ، HP ENvy 14-1003tx ، HP ENvy 14-1004tx ، HP ENVY 14-1005TX ، HP ENvy 14-1006tx ، HP ENVY 14-1007TX ، HP ENVY 14-1008TX ، HP ENvy 14-1009tx ، HP ENVY 14-1010EF ، HP ENVY 14-1010EG ، HP ENVY 14-1010NR ، HP ENVY 14-1011NR ، HP ENvy 14-1011tx ، HP ENvy 14-1012tx ، HP ENVY 14-1013TX ، HP ENvy 14-1014tx ، HP ENvy 14-1015tx ، HP ENVY 14-1016TX ، HP ENVY 14-1020ED ، HP ENVY 14-1030ED ، HP ENVY 14-1040EP ، HP ENVY 14-1050CA ، HP ENvy 14-1050ea ، HP ENVY 14-1050EP ، HP ENVY 14-1050ES ، HP ENvy 14-1050et ، HP ENvy 14-1070ez ، HP ENVY 14-1080EO ، HP ENVY 14-1085EO ، HP ENVY 14-1087EO ، HP ENvy 14-1090ee ، HP ENvy 14-1090eo ، HP ENVY 14-1095LA ، HP ENvy 14-1099br ، HP ENVY 14-1099EE ، HP ENvy 14-1100 ، HP ENvy 14-1100 Beats Edition ، HP ENvy 14-1100el Beats Edition ، HP ENVY 14-1100ER ، HP ENVY 14-1100ET ، HP ENvy 14-1101eg ، HP ENvy 14-1101tx Beats Edition ، HP ENvy 14-1102tx Beats Edition ، HP ENVY 14-1103TX ، HP ENVY 14-1103TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1104TX ، HP ENVY 14-1104TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1105tx Beats Edition ، HP ENvy 14-1106tx Beats Edition ، HP ENvy 14-1108tx Beats Edition ، HP ENVY 14-1109TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1110ew ، HP ENvy 14-1110NR ، HP ENvy 14-1110tx Beats Edition ، HP ENVY 14-1111EE ، HP ENVY 14-1111EE BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1111EF ، HP ENvy 14-1111nr ، HP ENvy 14-1111tx Beats Edition ، HP ENVY 14-1112TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1113tx Beats Edition ، HP ENvy 14-1114ef Beats Edition ، HP ENvy 14-1116tx Beats Edition ، HP ENVY 14-1119TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1120er Beats Edition ، HP ENVY 14-1120ES ، HP ENvy 14-1150ca ، HP ENVY 14-1150ED ، HP ENVY 14-1150EP ، HP ENVY 14-1150ES ، HP ENvy 14-1154ca Beats Edition ، HP ENvy 14-1155ca Beats Edition ، HP ENvy 14-1160se Beats Edition ، HP ENvy 14-1163SE ، HP ENvy 14-1163se Beats Edition ، HP ENVY 14-1180ES ، HP ENVY 14-1180ES BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1188EE ، HP ENvy 14-1190ea ، HP ENvy 14-1190eg Beats Edition ، HP ENVY 14-1190EO ، HP ENVY 14-1191EO ، HP ENVY 14-1191EZ ، HP ENVY 14-1193EO ، HP ENVY 14-1195BR ، HP ENvy 14-1195ea Beats Edition ، HP ENVY 14-1195EO ، HP ENVY 14-1195EO BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1195EZ ، HP ENVY 14-1195LA ، HP ENVY 14-1196EA BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1196LA BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1199EE ، HP ENvy 14-1199ez Beats Edition ، HP ENvy 14-1200 ، HP ENvy 14-1200 Beats Edition ، HP ENvy 14-1200ea ، HP ENvy 14-1200eg ، HP ENVY 14-1200 ، HP EN ، HP ENVY 14-1200ER ، HP ENVY 14-1200EX ، HP ENvy 14-1201ea ، HP ENVY 14-1201EX ، HP ENVY 14-1201TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1202TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1203TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1204tx Beats Edition ، HP ENVY 14-1205TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1206TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1207TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1208tx ، HP ENVY 14-1208TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1209TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1210EB ، HP ENvy 14-1210nr ، HP ENVY 14-1210TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1211nr ، HP ENvy 14-1212ef ، HP ENVY 14-1212TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-1214tx Beats ، HP ENVY 14-1214TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-1240EO ، HP ENVY 14-1240EP ، HP ENVY 14-1250ED ، HP ENVY 14-1260EO ، HP ENVY 14-1260ES ، HP ENvy 14-1260se Beats Edition ، HP ENVY 14-1290EO ، HP ENvy 14-2000 ، HP ENvy 14-2000 Beats Edition ، HP ENvy14-2000ea ، HP ENVY 14-2000EA ، HP ENvy 14-2000eg ، HP ENVY 14-2000ER BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2000TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2001TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2001xx ، HP ENvy 14-2002ea Beats Edition ، HP ENVY 14-2002ER BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2002tx Beats ، HP ENVY 14-2002TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2004TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2005tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2006TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2007TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2008TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2009TX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2010tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2012TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2013TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2014EE BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2014TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2015TX BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2020EP BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2020EW BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2020nr ، HP ENVY 14-2030EB BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2050ED BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2050ET BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2050EX BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2050se Beats Edition ، HP ENvy 14-2054se Beats Edition ، HP ENvy 14-2070nr ، HP ENVY 14-2080EO BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2090ca Beats Edition ، HP ENvy 14-2090ef ، HP ENVY 14-2099 ، HP EN BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2099EZ BEATS EDITION ، HP ENvy 14-2099sf ، HP ENVY 14-2099SF BEATS EDITION ، HP ENVY 14-2100tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2101tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2104tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2105tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2106tx Beats Edition ، HP ENVY 14-2130nr ، HP ENVY 14-2136nr ، HP ENVY 14-2160ca Beats Edition ، HP ENVY 14-2160se Beats Edition ، HP ENVY 14-2161se Beats Edition ، HP ENVY 14-2166se ، HP ENVY 14-2195la ، HP ENVY 14-3000ea SPECTRE ، HP ENVY 14-3000eg SPECTRE ، HP ENVY 14-3000ex SPECTRE ، HP ENVY 14-3001tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3001xx SPECTRE ، HP ENVY 14-3003tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3004tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3005tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3006tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3007tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3008tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3009tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3010nr SPECTRE ، HP ENVY 14-3010tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3011tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3012tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3013tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3014tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3015tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3017nr SPECTRE ، HP ENVY 14-3017tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3018tu SPECTRE ، HP ENVY 14-3070ez SPECTRE ، HP ENVY 14-3090ca SPECTRE ، HP ENVY 14-3090LA SPECTRE ، HP ENVY 14-3100ea SPECTRE ، HP ENVY 14-3100eb SPECTRE ، HP ENVY 14-3100ed SPECTRE ، HP ENVY 14-3100ee SPECTRE ، HP ENVY 14-3100ef SPECTRE ، HP ENVY 14-3100eg SPECTRE ، HP ENVY 14-3100el SPECTRE ، HP ENVY 14-3100 ، HP EN SPECTRE ، HP ENVY 14-3100eo SPECTRE ، HP ENVY 14-3100er SPECTRE ، HP ENVY 14-3100es SPECTRE ، HP ENVY 14-3100et SPECTRE ، HP ENVY 14-3100ew SPECTRE ، HP ENVY 14-3100ex SPECTRE ، HP ENVY 14-3190la SPECTRE ، HP ENVY 14T-1000 CTO ، HP ENvy 14t-1100 CTO Beats Edition ، HP ENvy 14t-1100 CTOm ، HP ENvy 14t-1200 CTO ، HP ENvy 14t-1200 CTO Beats Edition ، HP ENvy 14t-2000 CTO Beats Edition ، HP ENVY 14t-3000 SPECTRE CTO ، HP ENVY 14t-3100 SPECTRE


:: پارت نامبرهای سازگار

RM08 ، RS06 ، 592910-351 ، 592910-541 ، 593548-001 ، 600999-171 ، HSTNN-I80C ، HSTNN-IB1S ، HSTNN-OB1K ، HSTNN-XB1K ، HSTNN-XB1S ، LF246AARM08 ، RS06 ، LF246AA

شماره قطعه
 • RM08
 • RS06
 • LF246AA
تعداد سلول 4 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 14.8 ولت
توان باتری 65 وات ساعت
ظرفیت باتری 3760 میلی آمپر ساعت
سازگار با HP Envy 14
پارت نامبرهای سازگار
 • RM08
 • RS06
 • 592910-351
 • 592910-541
 • 593548-001
 • 600999-171
 • HSTNN-I80C
 • HSTNN-IB1S
 • HSTNN-OB1K
 • HSTNN-XB1K
 • HSTNN-XB1S
 • LF246AA
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید