باتری 3 سلولی NU03XL لپ تاپ اچ پی Pavilion 11-AB X360

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ HP پاویلیون - مدل NU03XL - سازگار با Pavilion 11-AB X360

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Pavilion 11-AB X360 

         

شماره قطعه : NU03XL 
تعداد سلول : 3 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 11.55 ولت
توان باتری : 39 وات ساعت
ظرفیت باتری : 3400 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : HP Pavilion 11-AB X360 

        

باطری لپ تاپ اچ پی مدل NU03XL ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HP 11-AB000NA ، HP 11-AB000NB ، HP 11-AB000NF ، HP 11-AB000NL ، HP 11-AB000NS ، HP 11-AB000NX ، HP 11-AB001NF ، HP 11-AB001NP ، HP 11-AB001TU ، HP 11-AB002NF ، HP 11-AB002NX ، HP 11-AB002TU ، HP 11-AB003NF ، HP 11-AB003NL ، HP 11-AB003TU ، HP 11-AB004LA ، HP 11-AB004NB ، HP 11-AB004NF ، HP 11-AB004TU ، HP 11-AB005NF ، HP 11-AB005TU ، HP 11-AB006LA ، HP 11-AB006TU ، HP 11-AB007LA ، HP 11-AB007TU ، HP 11-AB008TU ، HP 11-AB009LA ، HP 11-AB009TU ، HP 11-AB010LA ، HP 11-AB010ND ، HP 11-AB010TU ، HP 11-AB011DX ، HP 11-AB011TU ، HP 11-AB012LA ، HP 11-AB012TU ، HP 11-AB013LA ، HP 11-AB013TU ، HP 11-AB014TU ، HP 11-AB015TU ، HP 11-AB016LA ، HP 11-AB016TU ، HP 11-AB017TU ، HP 11-AB018TU ، HP 11-AB019TU ، HP 11-AB020TU ، HP 11-AB022TU ، HP 11-AB023TU ، HP 11-AB024TU ، HP 11-AB034TU ، HP 11-AB038TU ، HP 11-AB039TU ، HP 11-AB040TU ، HP 11-AB041TU ، HP 11-AB051NR ، HP Pavilion 11-U000NC ، HP Pavilion 11-U000NF ، HP Pavilion 11-U000NG ، HP Pavilion 11-U000NI ، HP Pavilion 11-U000NIA ، HP Pavilion 11-U000NK ، HP Pavilion 11-U000NL ، HP Pavilion 11-U000NO ، HP Pavilion 11-U000NP ، HP Pavilion 11-U000NQ ، HP Pavilion 11-U000NS ، HP Pavilion 11-U000NT ، HP Pavilion 11-U000NV ، HP Pavilion 11-U000NX ، HP Pavilion 11-U001NF ، HP Pavilion 11-U001NG ، HP Pavilion 11-U001NI ، HP Pavilion 11-U001NIA ، HP Pavilion 11-U001NK ، HP Pavilion 11-U001NL ، HP Pavilion 11-U001NO ، HP Pavilion 11-U001NP ، HP Pavilion 11-U001NQ ، HP Pavilion 11-U001NS ، HP Pavilion 11-U001NV ، HP Pavilion 11-U001NX ، HP Pavilion 11-U001UR ، HP Pavilion 11-U002NA ، HP Pavilion 11-U002NE ، HP Pavilion 11-U002NG ، HP Pavilion 11-U002NI ، HP Pavilion 11-U002NIA ، HP Pavilion 11-U002NO ، HP Pavilion 11-U002NT ، HP Pavilion 11-U002NX ، HP Pavilion 11-U002UR ، HP Pavilion 11-U003NA ، HP Pavilion 11-U003NE ، HP Pavilion 11-U003NF ، HP Pavilion 11-U003NI ، HP Pavilion 11-U003NK ، HP Pavilion 11-U003NL ، HP Pavilion 11-U003NS ، HP Pavilion 11-U003NT ، HP Pavilion 11-U003NX ، HP Pavilion 11-U003UR ، HP Pavilion 11-U004NA ، HP Pavilion 11-U004ND ، HP Pavilion 11-U004NF ، HP Pavilion 11-U004NG ، HP Pavilion 11-U004NI ، HP Pavilion 11-U004NK ، HP Pavilion 11-U004NO ، HP Pavilion 11-U004NS ، HP Pavilion 11-U004NT ، HP Pavilion 11-U004NX ، HP Pavilion 11-U004UR ، HP Pavilion 11-U005NA ، HP Pavilion 11-U005NF ، HP Pavilion 11-U005NI ، HP Pavilion 11-U005NK ، HP Pavilion 11-U005NT ، HP Pavilion 11-U005NX ، HP Pavilion 11-U006NA ، HP Pavilion 11-U006NK ، HP Pavilion 11-U006NX ، HP Pavilion 11-U006UR ، HP Pavilion 11-U007NX ، HP Pavilion 11-U007UR ، HP Pavilion 11-U008UR ، HP Pavilion 11-U009NX ، HP Pavilion 11-U010ND ، HP Pavilion 11-U010NS ، HP Pavilion 11-U010NX ، HP Pavilion 11-U011NS ، HP Pavilion 11-U011NW ، HP Pavilion 11-U011NX ، HP Pavilion 11-U012NX ، HP Pavilion 11-U013NS ، HP Pavilion 11-U013UR ، HP Pavilion 11-U014NS ، HP Pavilion 11-U014UR ، HP Pavilion 11-U020NZ ، HP Pavilion 11-U021NZ ، HP Pavilion 11-U050NB ، HP Pavilion 11-U051NB ، HP Pavilion 11-U094NIA ، HP Pavilion 11-U095NIA ، HP Pavilion 11-U096NIA ، HP Pavilion 11-U097NIA ، HP Pavilion 11-U098NIA ، HP Pavilion 11-U099NIA ، HP Pavilion 11-U100NI ، HP Pavilion 11-U101NI ، HP Pavilion 11-U102NX ، HP Pavilion 11-U103NX ، HP Pavilion X360 11-AB005TU ، HP Pavilion X360 11-ab009la ، HP Pavilion x360 11-ab128TU ، HP Pavilion x360 11-ab129TU ، HP Pavilion x360 11-u000 ، HP Pavilion x360 11-u000nc ، HP Pavilion x360 11-u000ng ، HP Pavilion X360 11-U001LA ، HP Pavilion x360 11-u001ng ، HP Pavilion X360 11-U001NQ ، HP Pavilion X360 11-U001TU ، HP Pavilion x360 11-u002ng ، HP Pavilion X360 11-U002TU ، HP Pavilion X360 11-U003LA ، HP Pavilion X360 11-U003TU ، HP Pavilion x360 11-u004na ، HP Pavilion x360 11-u004ng ، HP Pavilion X360 11-U004TU ، HP Pavilion X360 11-U005LA ، HP Pavilion X360 11-U005NT ، HP Pavilion X360 11-U005TU ، HP Pavilion x360 11-u006na ، HP Pavilion X360 11-U006TU ، HP Pavilion X360 11-U010TU ، HP Pavilion X360 11-U011TU ، HP Pavilion X360 11-U013TU ، HP Pavilion X360 11-U014TU ، HP Pavilion X360 11-U015LA ، HP Pavilion X360 11-U015TU ، HP Pavilion x360 11-u016la ، HP Pavilion X360 11-U016TU ، HP Pavilion X360 11-U017TU ، HP Pavilion X360 11-u018ca ، HP Pavilion X360 11-U018TU ، HP Pavilion X360 11-u020ca ، HP Pavilion X360 11-U024TU ، HP Pavilion X360 11-U025TU ، HP Pavilion X360 11-U026TU ، HP Pavilion X360 11-U027TU ، HP Pavilion X360 11-U028TU ، HP Pavilion X360 11-U029TU ، HP Pavilion X360 11-U030TU ، HP Pavilion X360 11-U032TU ، HP Pavilion X360 11-U033TU ، HP Pavilion X360 11-U035TU ، HP Pavilion X360 11-U036TU ، HP Pavilion X360 11-U040TU ، HP Pavilion X360 11-U041TU ، HP Pavilion X360 11-U042TU ، HP Pavilion X360 11-U043TU ، HP Pavilion X360 11-U046TU ، HP Pavilion X360 11-U047TU ، HP Pavilion X360 11-U049TU ، HP Pavilion X360 11-U050TU ، HP Pavilion X360 11-U051TU ، HP Pavilion X360 11-U052TU ، HP Pavilion X360 11-U053TU ، HP Pavilion X360 11-U054TU ، HP Pavilion x360 11-u100 ، HP Pavilion x360 11-u101ni ، HP Pavilion x360 11-u101tu ، HP Pavilion x360 11-u102nx ، HP Pavilion x360 11-u102tu ، HP Pavilion x360 11-u103tu ، HP Pavilion x360 11-u104tu ، HP Pavilion x360 11-u105tu ، HP Pavilion x360 11-u106tu ، HP Pavilion x360 11-u107tu ، HP Pavilion x360 11-u108tu ، HP Pavilion x360 11-u109tu ، HP Pavilion x360 11-u110tu ، HP Pavilion x360 11-u111tu ، HP Pavilion x360 11-u112tu ، HP Pavilion x360 11-u113tu ، HP Pavilion X360 11T-U000 CTO ، HP Pavilion x360 Convertible 11 ، HP Pavilion x360 m1 Convertible ، HP Pavilion x360 m1 Convertible PC 11 ، HP PaviLLION X360 11-AB030TU ، HP PaviLLION X360 11-AB053TU ، HP Stream 11-aa000 ، HP Stream 11-aa001g ، HP Stream 11-aa001la ، HP Stream 11-aa001ng ، HP Stream 11-aa002ng ، HP Stream 11-aa002ni ، HP Stream 11-aa003la ، HP Stream 11-aa003ng ، HP Stream 11-aa004ng ، HP Stream 11-aa005ng ، HP Stream 11-aa030ng ، HP Stream 11-ab000 ، HP Stream 11-ab000ur ، HP Stream 11-ab001ur ، HP Stream 11-ab002ur ، HP Stream 11-ab003ur ، HP Stream 11-ab004ur ، HP Stream 11-ab005ur ، HP Stream 11-ab006ur ، HP Stream 11-ab007ur ، HP Stream 11-ab008ur ، HP Stream 11-ab009ur ، HP Stream 11-ab010ur ، HP Stream 11-ab011ur ، HP Stream 11-ab012ur ، HP Stream 11-ab013ur ، HP Stream 11-ab014ur ، HP Stream 11-ab015ur ، HP Stream x360 11-aa000na ، HP Stream x360 11-aa000nb ، HP Stream x360 11-aa002na ، HP Stream x360 11-aa010nd ، HP Stream x360 11-aa050na ، HP Stream x360 11-aa050sa ، HP Stream x360 11-aa051sa ، HP Stream x360 11-aa053na ، HP Stream x360 11-aa053sa ، HP Stream x360 11-aa081ng ، HP Stream x360 Convertible PC 11 ، HP X360 11-AB006TU ، HP X360 11-AB007TU ، HP X360 11-ab009la ، HP X360 11-AB011TU ، HP X360 11-AB016TU ، HP X360 11-AB018TU ، HP X360 11-AB019TU ، HP X360 11-AB034TU ، HP X360 11-AB039TU ، HP X360 11-AB041TU


:: پارت نامبرهای سازگار

NU03XL ، TPN-C128 ، TPN-W117 ، 843536-271 ، 843536-541 ، 844201-850 ، 844201-855 ، 844201-856 ، HSTNN-DB9H ، HSTNN-UB6V


 

شماره قطعه NU03XL
تعداد سلول 3 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 11.55 ولت
توان باتری 39 وات ساعت
ظرفیت باتری 3400 میلی آمپر ساعت
سازگار با HP Pavilion 11 X360
پارت نامبرهای سازگار
  • NU03XL
  • TPN-C128
  • TPN-W117
  • 843536-271
  • 843536-541
  • 844201-850
  • 844201-855
  • 844201-856
  • HSTNN-DB9H
  • HSTNN-UB6V
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید