باتری 2 سلولی AB06XL لپ تاپ اچ پی Envy 13-AD

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ HP انوی - مدل AB06XL - سازگار با Envy 13-AD

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Envy 13-AD

         

شماره قطعه : AB06XL
تعداد سلول : 2 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری : 7.7 ولت
توان باتری : 28 وات ساعت
ظرفیت باتری : 3600 میلی آمپر ساعت 
سازگار با : HP Envy 13-AD

        

باطری لپ تاپ اچ پی مدل AB06XL ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HP 2EX75PA ، HP 2EX78PA ، HP 2EX79PA ، HP 2EX80PA ، HP 2EX85PA ، HP 2EX86PA ، HP 2EX87PA ، HP 2EX88PA ، HP Envy 13 2017 ، HP Envy 13-AD000NB ، HP Envy 13-AD000NF ، HP Envy 13-AD000NI ، HP Envy 13-AD000UR ، HP Envy 13-AD001NE ، HP Envy 13-AD001NIA ، HP Envy 13-AD001NK ، HP Envy 13-AD001NO ، HP Envy 13-AD001NX ، HP Envy 13-AD001TX ، HP Envy 13-AD002NA ، HP Envy 13-AD002NC ، HP Envy 13-AD002NE ، HP Envy 13-AD002NF ، HP Envy 13-ad002ng ، HP Envy 13-AD002NK ، HP Envy 13-AD002NW ، HP Envy 13-AD002NX ، HP Envy 13-AD002TX ، HP Envy 13-ad003la ، HP Envy 13-AD003NE ، HP Envy 13-AD003NF ، HP Envy 13-ad003ng ، HP Envy 13-AD003NI ، HP Envy 13-AD003NK ، HP Envy 13-AD003NO ، HP Envy 13-AD003NS ، HP Envy 13-AD003TU ، HP Envy 13-AD003TX ، HP Envy 13-AD004NF ، HP Envy 13-ad004ng ، HP Envy 13-AD004NJ ، HP Envy 13-AD004NN ، HP Envy 13-AD004NO ، HP Envy 13-AD004NS ، HP Envy 13-AD004NW ، HP Envy 13-AD004NX ، HP Envy 13-AD004TU ، HP Envy 13-AD004TX ، HP Envy 13-AD004UR ، HP Envy 13-AD005NF ، HP Envy 13-AD005NN ، HP Envy 13-AD005NO ، HP Envy 13-AD005NS ، HP Envy 13-AD005NX ، HP Envy 13-AD005TX ، HP Envy 13-AD005UR ، HP Envy 13-AD006NF ، HP Envy 13-ad006ng ، HP Envy 13-AD006NL ، HP Envy 13-AD006NN ، HP Envy 13-AD006NO ، HP Envy 13-AD006NP ، HP Envy 13-AD006NS ، HP Envy 13-AD006NW ، HP Envy 13-AD006UR ، HP Envy 13-ad007la ، HP Envy 13-AD007NB ، HP Envy 13-AD007NF ، HP Envy 13-ad007ng ، HP Envy 13-AD007NO ، HP Envy 13-AD007NS ، HP Envy 13-AD007NT ، HP Envy 13-AD007NV ، HP Envy 13-AD007NX ، HP Envy 13-AD007TU ، HP Envy 13-AD007TX ، HP Envy 13-AD007UR ، HP Envy 13-AD008NB ، HP Envy 13-AD008NN ، HP Envy 13-AD008NO ، HP Envy 13-AD008NP ، HP Envy 13-AD008NS ، HP Envy 13-AD008NW ، HP Envy 13-AD008UR ، HP Envy 13-AD009NF ، HP Envy 13-ad009ng ، HP Envy 13-ad009ns ، HP Envy 13-AD009NV ، HP Envy 13-AD009UR ، HP Envy 13-AD010NC ، HP Envy 13-AD010ND ، HP Envy 13-ad010ng ، HP Envy 13-AD010NO ، HP Envy 13-AD010NR ، HP Envy 13-AD010NS ، HP Envy 13-AD010NV ، HP Envy 13-AD010UR ، HP Envy 13-AD011NA ، HP Envy 13-AD011NF ، HP Envy 13-AD011NN ، HP Envy 13-AD011NS ، HP Envy 13-AD011UR ، HP Envy 13-AD012NC ، HP Envy 13-AD012ND ، HP Envy 13-AD012NF ، HP Envy 13-AD012NO ، HP Envy 13-AD012NS ، HP Envy 13-AD012TU ، HP Envy 13-AD013NF ، HP Envy 13-AD013NO ، HP Envy 13-AD013NS ، HP Envy 13-AD013TU ، HP Envy 13-AD014NF ، HP Envy 13-AD014TU ، HP Envy 13-AD016NC ، HP Envy 13-AD016NF ، HP Envy 13-AD016TU ، HP Envy 13-AD017NF ، HP Envy 13-AD019NC ، HP Envy 13-AD019NF ، HP Envy 13-AD019TU ، HP Envy 13-AD020NF ، HP Envy 13-AD020TU ، HP Envy 13-AD021NF ، HP Envy 13-AD021TU ، HP Envy 13-AD022TU ، HP Envy 13-AD023NF ، HP Envy 13-AD023TU ، HP Envy 13-AD023UR ، HP Envy 13-AD024CL ، HP Envy 13-AD024NF ، HP Envy 13-AD024TU ، HP Envy 13-AD024UR ، HP Envy 13-AD025TU ، HP Envy 13-AD026TU ، HP Envy 13-AD027TU ، HP Envy 13-AD028TU ، HP Envy 13-AD029TU ، HP Envy 13-ad030ng ، HP Envy 13-AD030UR ، HP Envy 13-AD031ND ، HP Envy 13-AD031TU ، HP Envy 13-AD032TU ، HP Envy 13-AD033TU ، HP Envy 13-AD033UR ، HP Envy 13-AD034UR ، HP Envy 13-AD036TU ، HP Envy 13-AD036UR ، HP Envy 13-AD037TU ، HP Envy 13-AD037UR ، HP Envy 13-ad038tu ، HP Envy 13-AD039TU ، HP Envy 13-AD040TU ، HP Envy 13-AD042TU ، HP Envy 13-AD044NZ ، HP Envy 13-AD046NZ ، HP Envy 13-AD046TU ، HP Envy 13-AD047TU ، HP Envy 13-AD050NZ ، HP Envy 13-AD050TU ، HP Envy 13-AD051TU ، HP Envy 13-AD052TU ، HP Envy 13-AD053TU ، HP Envy 13-AD053TX ، HP Envy 13-AD054NZ ، HP Envy 13-AD054TU ، HP Envy 13-AD054TX ، HP Envy 13-AD055NR ، HP Envy 13-AD055TU ، HP Envy 13-AD056NR ، HP Envy 13-AD057NR ، HP Envy 13-AD057TU ، HP Envy 13-AD058TU ، HP Envy 13-AD059NA ، HP Envy 13-ad060na ، HP Envy 13-AD060TU ، HP Envy 13-AD061NA ، HP Envy 13-AD063TU ، HP Envy 13-ad065nr ، HP Envy 13-AD066TU ، HP Envy 13-AD067TU ، HP Envy 13-AD068TU ، HP Envy 13-AD069TU ، HP Envy 13-AD070TU ، HP Envy 13-AD071TU ، HP Envy 13-AD074TU ، HP Envy 13-AD075TU ، HP Envy 13-AD076TU ، HP Envy 13-AD078TU ، HP Envy 13-AD079TU ، HP Envy 13-AD080NG ، HP Envy 13-ad080nz ، HP Envy 13-AD081ND ، HP Envy 13-AD095NZ ، HP Envy 13-AD098NB ، HP Envy 13-AD098NIA ، HP Envy 13-AD098NP ، HP Envy 13-AD099NIA ، HP Envy 13-AD100CA ، HP Envy 13-AD100ND ، HP Envy 13-AD100NE ، HP Envy 13-AD100NI ، HP Envy 13-AD100NK ، HP Envy 13-AD100NS ، HP Envy 13-AD100NX ، HP Envy 13-AD101NC ، HP Envy 13-AD101NE ، HP Envy 13-AD101NK ، HP Envy 13-AD101NP ، HP Envy 13-ad101ns ، HP Envy 13-AD101NT ، HP Envy 13-AD101NX ، HP Envy 13-AD102NA ، HP Envy 13-AD102NB ، HP Envy 13-AD102NC ، HP Envy 13-AD102NF ، HP Envy 13-AD102NL ، HP Envy 13-AD102NN ، HP Envy 13-AD102NS ، HP Envy 13-AD102NW ، HP Envy 13-AD102NX ، HP Envy 13-AD103NC ، HP Envy 13-AD103NO ، HP Envy 13-AD103NW ، HP Envy 13-AD104NB ، HP Envy 13-AD104NC ، HP Envy 13-AD104NE ، HP Envy 13-AD104NN ، HP Envy 13-AD104NW ، HP Envy 13-AD104NX ، HP Envy 13-AD104TU ، HP Envy 13-ad105ng ، HP Envy 13-AD105NL ، HP Envy 13-AD105NN ، HP Envy 13-AD105NS ، HP Envy 13-AD105NX ، HP Envy 13-AD105TU ، HP Envy 13-AD106NE ، HP Envy 13-AD106NF ، HP Envy 13-AD106NIA ، HP Envy 13-AD106NJ ، HP Envy 13-AD106NN ، HP Envy 13-AD106NO ، HP Envy 13-ad106ns ، HP Envy 13-AD106NW ، HP Envy 13-AD106TU ، HP Envy 13-ad107ns ، HP Envy 13-AD107NW ، HP Envy 13-AD107TU ، HP Envy 13-AD108NI ، HP Envy 13-AD108NS ، HP Envy 13-AD108TU ، HP Envy 13-AD109NF ، HP Envy 13-AD109NL ، HP Envy 13-AD109NW ، HP Envy 13-AD109TU ، HP Envy 13-AD110CA ، HP Envy 13-AD110NF ، HP Envy 13-ad110ns ، HP Envy 13-ad110tu ، HP Envy 13-AD110UR ، HP Envy 13-AD111TU ، HP Envy 13-ad112nd ، HP Envy 13-AD112TU ، HP Envy 13-AD112UR ، HP Envy 13-AD113NF ، HP Envy 13-AD113NS ، HP Envy 13-AD113TU ، HP Envy 13-AD113UR ، HP Envy 13-AD114ND ، HP Envy 13-AD114NF ، HP Envy 13-AD114TU ، HP Envy 13-AD115TU ، HP Envy 13-AD116TU ، HP Envy 13-AD116UR ، HP Envy 13-AD117TU ، HP Envy 13-AD119TU ، HP Envy 13-AD120NR ، HP Envy 13-AD120TU ، HP Envy 13-AD121TU ، HP Envy 13-AD122TU ، HP Envy 13-AD123TU ، HP Envy 13-AD125TU ، HP Envy 13-AD126TU ، HP Envy 13-AD127TU ، HP Envy 13-AD128TU ، HP Envy 13-AD131ND ، HP Envy 13-AD132ND ، HP Envy 13-AD132TU ، HP Envy 13-AD133TU ، HP Envy 13-AD135TU ، HP Envy 13-AD136TU ، HP Envy 13-AD138TU ، HP Envy 13-AD139TU ، HP Envy 13-ad140ng ، HP Envy 13-AD140TU ، HP Envy 13-ad141ng ، HP Envy 13-AD142TU ، HP Envy 13-AD143TU ، HP Envy 13-AD144TU ، HP Envy 13-AD145TU ، HP Envy 13-AD149NZ ، HP Envy 13-AD154NZ ، HP Envy 13-AD155TU ، HP Envy 13-AD156TU ، HP Envy 13-AD158TU ، HP Envy 13-AD159TU ، HP Envy 13-AD160TU ، HP Envy 13-AD163TU ، HP Envy 13-AD173TU ، HP Envy 13-AD174TU ، HP Envy 13-AD180NO ، HP Envy 13-AD181ND ، HP Envy 13-AD181NO ، HP Envy 13-AD192MS ، HP Envy 13-AD192ND


:: پارت نامبرهای سازگار

AB06XL ، AB06053XL ، HSTNN-DB8C ، TPN-I128 ، TPNI128 ، 921408-2C1 ، 921408-271 ، 921438-855


 

شماره قطعه AB06XL
تعداد سلول 2 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 7.7 ولت
توان باتری 28 وات ساعت
ظرفیت باتری 3600 میلی آمپر ساعت
سازگار با HP Envy 13-AD
پارت نامبرهای سازگار
  • AB06XL
  • AB06053XL
  • HSTNN-DB8C
  • TPN-I128
  • TPNI128
  • 921408-2C1
  • 921408-271
  • 921438-855
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید