باتری 9 سلولی BTY-L77 لپ تاپ ام اس آی WT72 ، GT72

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ MSI - مدل BTY-L77 - سازگار با WT72 ، GT72

نقد و بررسی باتری لپ تاپ MSI WT72 ، GT72 

     
شماره قطعه : BTY-L77
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion)
تعداد سلول : 9 سلول
ولتاژ باتری :  11.1 ولت
توان باتری : 83.25 وات ساعت
ظرفیت باتری : 7500 میلی آمپر ساعت
سازگار با :  MSI WT72 ، MSI GT72

باتری لپ تاپ ام اس آی مدل BTY-L77 ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

MSI 2PE-022CN ، MSI 2QD-292XCN ، MSI 2QD-1019XCN ، MSI 2QE-209CN ، MSI 2QE-212CN ، MSI 9S7-178541-462 ، MSI GT72 ، MSI GT72 2PC ، MSI GT72 2PC Dominator ، MSI GT72 2PE ، MSI GT72 2PE-009US ، MSI GT72 2PE-012AU ، MSI GT72 2PE-014US ، MSI GT72 2PE-020CZ ، MSI GT72 2PE-021CZ ، MSI GT72 2PE-022CN ، MSI GT72 2PE-031BE ، MSI GT72 2PE-049TR ، MSI GT72 2PE-069ES ، MSI GT72 2PE16H11BW ، MSI GT72 2PE Dominator PRO ، MSI GT72 2QD ، MSI GT72 2QD-005XCN ، MSI GT72 2QD-097CZ ، MSI GT72 2QD-205AU ، MSI GT72 2QD-215MY ، MSI GT72 2QD-221UK ، MSI GT72 2QD-223UK ، MSI GT72 2QD-228UK ، MSI GT72 2QD-233UK ، MSI GT72 2QD-238US ، MSI GT72 2QD-241US ، MSI GT72 2QD-246NL ، MSI GT72 2QD-247BE ، MSI GT72 2QD-255ES ، MSI GT72 2QD-262FR ، MSI GT72 2QD-286XFR ، MSI GT72 2QD-288XPL ، MSI GT72 2QD-292XCN ، MSI GT72 2QD-1019XCN ، MSI GT72 2QD16SR21BW ، MSI GT72 2QD16SR21BW(001781-SKU12) ، MSI GT72 2QD16SR21BW(001781-SKU12)(001781-SKU12) ، MSI GT72 2QD16SR21BW(001781-SKU22) ، MSI GT72 2QD Dominator ، MSI GT72 2QD Dominator G ، MSI GT72 2QE ، MSI GT72 2QE-095CZ ، MSI GT72 2QE-205AU ، MSI GT72 2QE-206UK ، MSI GT72 2QE-207UK ، MSI GT72 2QE-209CN ، MSI GT72 2QE-211US ، MSI GT72 2QE-212CN ، MSI GT72 2QE-217NL ، MSI GT72 2QE-218BE ، MSI GT72 2QE-222NL ، MSI GT72 2QE-223CZ ، MSI GT72 2QE-224BE ، MSI GT72 2QE-227NE ، MSI GT72 2QE-229NL ، MSI GT72 2QE-230BE ، MSI GT72 2QE-234NE ، MSI GT72 2QE-235NL ، MSI GT72 2QE-244RU ، MSI GT72 2QE-248AU ، MSI GT72 2QE-258 ، MSI GT72 2QE-258FR ، MSI GT72 2QE-259FR ، MSI GT72 2QE-260AU ، MSI GT72 2QE-261AU ، MSI GT72 2QE-280NE ، MSI GT72 2QE-287XPL ، MSI GT72 2QE-293ES ، MSI GT72 2QE-295PT ، MSI GT72 2QE-411JP ، MSI GT72 2QE-412JP ، MSI GT72 2QE-413JP ، MSI GT72 2QE-415US ، MSI GT72 2QE-416US ، MSI GT72 2QE-437TH ، MSI GT72 2QE-442US ، MSI GT72 2QE-446US ، MSI GT72 2QE-457NL ، MSI GT72 2QE-461NL ، MSI GT72 2QE-464FR ، MSI GT72 2QE-472NL ، MSI GT72 2QE-476NL ، MSI GT72 2QE-482FR ، MSI GT72 2QE-495AU ، MSI GT72 2QE-496AU ، MSI GT72 2QE-497AU ، MSI GT72 2QE-602UK ، MSI GT72 2QE-628TR ، MSI GT72 2QE-632XHU ، MSI GT72 2QE-633NE ، MSI GT72 2QE-638NL ، MSI GT72 2QE-641US ، MSI GT72 2QE-648NL ، MSI GT72 2QE-649BE ، MSI GT72 2QE-658US ، MSI GT72 2QE-663FR ، MSI GT72 2QE-670MY ، MSI GT72 2QE-671MY ، MSI GT72 2QE-682UK ، MSI GT72 2QE-697ES ، MSI GT72 2QE-805UK ، MSI GT72 2QE-807US ، MSI GT72 2QE-870XFR ، MSI GT72 2QE-871X ، MSI GT72 2QE-1679CN ، MSI GT72 2QE-1813CN ، MSI GT72 2QE32SR21BW ، MSI GT72 2QE32SR21BW(001781-SKU20) ، MSI GT72 2QE32SR311BW ، MSI GT72 2QE32SR351BW ، MSI GT72 2QE 494AU ، MSI GT72 2QE 604UK ، MSI GT72 2QE 647NE ، MSI GT72 2QE Dominator PRO ، MSI GT72 2QE Dominator Pro G ، MSI GT72 2QW ، MSI GT72 2QW32SR311BW ، MSI GT72 2QW32SR311BW(001781-SKU18) ، MSI GT72 6Q ، MSI GT72 6QD ، MSI GT72 6QD-005XCN ، MSI GT72 6QD-201XCN ، MSI GT72 6QD-839XCN ، MSI GT72 6QD-840XCN ، MSI GT72 6QD8H11 ، MSI GT72 6QD8H11(001782-SKU1110) ، MSI GT72 6QD81FD ، MSI GT72 6QD Dominator G ، MSI GT72 6QD Dominator G Heroes Special Edition ، MSI GT72 6QD Dominator G Tobii ، MSI GT72 6QD Dominator Heroes Special Edition(4K) ، MSI GT72 6QDG8H21 ، MSI GT72 6QDG16H11 ، MSI GT72 6QDG16H11(001782-SKU1108) ، MSI GT72 6QDG16H21 ، MSI GT72 6QE ، MSI GT72 6QE-209CN ، MSI GT72 6QE Dominator PRO ، MSI GT72 6QE Dominator Pro G ، MSI GT72 6QE Dominator Pro G Heroes Special Edition ، MSI GT72 6QE Dominator Pro G Tobii ، MSI GT72 6QE Dominator Pro Heroes Special Edition(4K) ، MSI GT72 6QEG81 ، MSI GT72 21019XCN ، MSI GT72 Dominator Dragon Edition ، MSI GT72 Dominator Pro Dragon Edition ، MSI GT72-2PE16H11BW ، MSI GT72-2QD8H11BW ، MSI GT72-2QD16SR21BW ، MSI GT72-2QE32SR311BW ، MSI GT72-2QE32SR351BW ، MSI GT72-6QD81FD ، MSI GT72-6QDG16H11 ، MSI GT72-6QDG16H21 ، MSI GT72s ، MSI GT72S-6QE ، MSI GT72S-6QE16SR42BW ، MSI GT72S-6QE16SR421HOS Heroes ، MSI GT72S-6QEG16H11 ، MSI GT72S-6QEG16SR421BW ، MSI GT72S-6QEG81 ، MSI GT72S-6QEG82FD ، MSI GT72S-6QF ، MSI GT72S-6QF32SR45BWR ANNIVERSARY ، MSI GT72S 6QD(MS-1782) ، MSI GT72S 6QD-007CN ، MSI GT72S 6QD-085ES ، MSI GT72S 6QD-841XCN ، MSI GT72S 6QD Dominator G ، MSI GT72S 6QD Dominator G Heroes Special Edition ، MSI GT72S 6QD Dominator G Tobii ، MSI GT72S 6QD Dominator Heroes Special Edition(4K) ، MSI GT72S 6QE(MS-1782) ، MSI GT72S 6QE-007CN ، MSI GT72S 6QE-072RU ، MSI GT72S 6QE-487CN ، MSI GT72S 6QE16SR42BW(001782-SKU2) ، MSI GT72S 6QE Dominator Pro G ، MSI GT72S 6QE Dominator Pro G Heroes Special Edition ، MSI GT72S 6QE Dominator Pro G Tobii ، MSI GT72S 6QE Dominator Pro Heroes Special Edition(4K) ، MSI GT72S 6QEG16H11(001782-SKU1104) ، MSI GT72S 6QEG16H21 ، MSI GT72S 6QEG16H21(001782-SKU1101) ، MSI GT72S 6QEG16SR421BW(001782-SKU1102) ، MSI GT72S 6QEG81(001782-SKU1105) ، MSI GT72S 6QEG82FD(001782-SKU1106) ، MSI GT72S 6QF(MS-1782) ، MSI GT72S 6QF-018CN ، MSI GT72S 6QF-054CN ، MSI GT72S 6QF-064CN ، MSI GT72S 6QF-065CN ، MSI GT72S 6QF32SR45BWR Anniversary(001782-SKU1111) ، MSI GT72S 6QF Dominator Pro G 29th Anniversary Edition ، MSI GT72S 6QF Dominator Pro G Heroes Special Edition ، MSI GT72S 6QF Dominator Pro Heroes Special Edition(4K) ، MSI GT72S 6QF Dragon Edition G 29th Anniversary Edition ، MSI GT72S Tobii ، MSI GT72VR ، MSI GT72VR(MS 1785) ، MSI GT72VR-6RD ، MSI GT72VR-6RD16H21 ، MSI GT72VR-6RD16H21(001785-SKU4) ، MSI GT72VR-6RDAC16H11 ، MSI GT72VR-6RDAC16H11(001785-SKU5) ، MSI GT72VR-6RDAC16H21 ، MSI GT72VR-6RDAC16H21(001785-SKU12) ، MSI GT72VR-6RDAC16H21(001785-SKU34) ، MSI GT72VR-6RE ، MSI GT72VR-6RE16H21 ، MSI GT72VR-6RE16H21(001785-SKU1) ، MSI GT72VR-6RE16H21(001785-SKU3) ، MSI GT72VR-6RE16H51 ، MSI GT72VR-6RE16H51(001785-SKU6) ، MSI GT72VR-6REAC16H21 ، MSI GT72VR-6REAC16H21(001785-SKU33) ، MSI GT72VR-6REAC16H51 ، MSI GT72VR-6REAC16H51(001785-SKU36) ، MSI GT72VR-6REZ16H21(001785-SKU7) ، MSI GT72VR-7RE ، MSI GT72VR-7RE-432 ، MSI GT72VR-7RE-433 ، MSI GT72VR-7RE-434 ، MSI GT72VR 6RD ، MSI GT72VR 6RD(MS-1785) ، MSI GT72VR 6RD-050CA Dominator ، MSI GT72VR 6RD-058BE(Dominator Tobii) ، MSI GT72VR 6RD-059CN ، MSI GT72VR 6RD-082XCN ، MSI GT72VR 6RD-407CZ ، MSI GT72VR 6RDAC16H21(001785-SKU12)(001785-SKU12) ، MSI GT72VR 6RDAC16H21(001785-SKU34)(001785-SKU12) ، MSI GT72VR 6RD Dominator ، MSI GT72VR 6RD Dominator Tobii ، MSI GT72VR 6RE-067IT Dominator PRO Tobii ، MSI GT72VR 6RE Dominator Pro ، MSI GT72VR 6RE Dominator Pro Tobii ، MSI GT72VR 6REZ16H21(001785-SKU7)(001785-SKU7) ، MSI GT72VR 7RD ، MSI GT72VR 7RD(MS-1785) ، MSI GT72VR 7RD-462XES ، MSI GT72VR 7RD-462XES(9s7-178541-462) ، MSI GT72VR 7RD Dominator ، MSI GT72VR 7RE(MS-1785) ، MSI GT72VR 7RE-432(001785-432) ، MSI GT72VR 7RE-433(001785-433) ، MSI GT72VR 7RE-434(001785-434) ، MSI GT72VR 7RE-493 ، MSI GT72VR 7RE-493(001785-493) ، MSI GT72VR 7RE Dominator Pro ، MSI GT72VR Dominator PRO-015 ، MSI GT728II(W370ET) ، MSI MS-1781 ، MSI MS-1782 ، MSI MS-1783 ، MSI MS-1785 ، MSI T72VR-7RE-432 ، MSI WT72 ، MSI WT72 2OK ، MSI WT72 2OK16SR21BW ، MSI WT72 2OL ، MSI WT72 2OL16SR21BW ، MSI WT72 2OL32SR311BW ، MSI WT72 2OM ، MSI WT72 2OM-1024 ، MSI WT72 2OM-1034 ، MSI WT72 2OM-1047 ، MSI WT72 2OM-1246 ، MSI WT72 2OM-1274 ، MSI WT72 2OM-1275 ، MSI WT72 2OM-1420 ، MSI WT72 2OM-1672 ، MSI WT72 6QI ، MSI WT72 6QI16H21FD ، MSI WT72 6QJ ، MSI WT72 6QJ-200US ، MSI WT72 6QJ-421FR ، MSI WT72 6QJ-882TW ، MSI WT72 6QJ vPro ، MSI WT72 6QK ، MSI WT72 6QK16H11 ، MSI WT72 6QK VPRO ، MSI WT72 6QL ، MSI WT72 6QLE332H11 ، MSI WT72 6QLE332H21ECC ، MSI WT72 6QM ، MSI WT72 6QME332SR42BW ، MSI WT72 6QN ، MSI WT72 6QN-218US ، MSI WT72 6QN-218US Pro Extreme ، MSI WT72 6QN-233TW ، MSI WT72 6QNE332SR45BWECC ، MSI WT72 vPro ، MSI WT72-2OL32SR311BW


:: پارت نامبرهای سازگار

                                                      BP-1781-33/2500 ، BP-1781-33/2500S ، BTY-L77 ، MS-1784


شماره قطعه BTY-L77
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
تعداد سلول 9 سلول
ولتاژ باتری 11.1 ولت
توان باتری 83.25 وات
ظرفیت باتری 7500 میلی آمپر ساعت
سازگار با
  • MSI WT72
  • MSI GT72
پارت نامبرهای سازگار
  • BP-1781-33/2500
  • BP-1781-33/2500S
  • BTY-L77
  • MS-1784
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید