باتری 6 سلولی BTY-L76 لپ تاپ ام اس آی GS70 ، WS72

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ MSI - مدل BTY-L76 - سازگار با GS70 ، WS72

نقد و بررسی باتری لپ تاپ MSI GS70 ، WS72  

     
شماره قطعه : BTY-L76 
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-Ion)
تعداد سلول : 6 سلول
ولتاژ باتری : 11.1 ولت
توان باتری : 58.8 وات ساعت
ظرفیت باتری : 5400 میلی آمپر ساعت
سازگار با : MSI GS70 ، MSI WS72

باطری لپ تاپ ام اس آی مدل BTY-L76 ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

MSI PE70 ، MSI PE60-6QE ، MSI PE60 ، MSI MS-1795 ، MSI MS-1792 ، MSI MS-16JB-SKU6 ، MSI MS-16J6 ، MSI MS-16J5L ، MSIMSI AC7260 ، MSI ERAZER X7611 ، MSI GS70 ، MSI GS70 2OD ، MSI GS70 2OD(MS-1771) ، MSI GS70 2OD-001US ، MSI GS70 2OD-001US110 ، MSI GS70 2OD-002US ، MSI GS70 2OD-0046SG ، MSI GS70 2OD-005BE ، MSI GS70 2OD-012AU ، MSI GS70 2OD-014RU ، MSI GS70 2OD-015RU ، MSI GS70 2OD-016RU ، MSI GS70 2OD-021UK ، MSI GS70 2OD-022MY ، MSI GS70 2OD-026FR ، MSI GS70 2OD-027FR ، MSI GS70 2OD-028AU ، MSI GS70 2OD-033CZ ، MSI GS70 2OD-047XCZ ، MSI GS70 2OD-048JP ، MSI GS70 2OD-052XPL ، MSI GS70 2OD-052XPL Stealth ، MSI GS70 2OD-053NE ، MSI GS70 2OD-054NL ، MSI GS70 2OD-055XPL ، MSI GS70 2OD-056JP ، MSI GS70 2OD-061NL ، MSI GS70 2OD-066ES ، MSI GS70 2OD-067UK ، MSI GS70 2OD-241XPL ، MSI GS70 2OD-246UK ، MSI GS70 2OD-267XPL ، MSI GS70 2OD-409UK ، MSI GS70 2OD-Stealth ، MSI GS70 2ODi581FD ، MSI GS70 2ODi781FD ، MSI GS70 2ODi716121 ، MSI GS70 2PC ، MSI GS70 2PC(MS-1772) ، MSI GS70 2PC-031AU ، MSI GS70 2PC-036US ، MSI GS70 2PC-041MY ، MSI GS70 2PC-047NL ، MSI GS70 2PC-074UK ، MSI GS70 2PC-081NE ، MSI GS70 2PC-419XFR ، MSI GS70 2PC-423UK ، MSI GS70 2PC-438FR ، MSI GS70 2PC-443CN ، MSI GS70 2PC-496UK ، MSI GS70 2PC-633XCN ، MSI GS70 2PCi78H11 ، MSI GS70 2PCi785FD ، MSI GS70 2PC Stealth ، MSI GS70 2PE(MS-1772) ، MSI GS70 2PE-002JP ، MSI GS70 2PE-004JP ، MSI GS70 2PE-009AU ، MSI GS70 2PE-010US ، MSI GS70 2PE-011PL ، MSI GS70 2PE-012XPL ، MSI GS70 2PE-013ES ، MSI GS70 2PE-014UK ، MSI GS70 2PE-015FR ، MSI GS70 2PE-016TW ، MSI GS70 2PE-025CN ، MSI GS70 2PE-026CN ، MSI GS70 2PE-060CZ ، MSI GS70 2PE-061CZ ، MSI GS70 2PE-089NE ، MSI GS70 2PE-276XPL ، MSI GS70 2PE-277XPL ، MSI GS70 2PE-421UK ، MSI GS70 2PE-430AU ، MSI GS70 2PEi781 ، MSI GS70 2PEi71611 ، MSI GS70 2PEi71631 ، MSI GS70 2PE Stealth Pro ، MSI GS70 2QCGS70 2QC(MS-1774) ، MSI GS70 2QC-004NL ، MSI GS70 2QC-015UK ، MSI GS70 2QC-019XCN ، MSI GS70 2QC8H11 ، MSI GS70 2QC Stealth t ، MSI GS70 2QDGS70 2QD(MS-1771) ، MSI GS70 2QD-410UK ، MSI GS70 2QD-412UK ، MSI GS70 2QD-429FR ، MSI GS70 2QD-430XFR ، MSI GS70 2QD-435XPL ، MSI GS70 2QD-448ES ، MSI GS70 2QD-487CN ، MSI GS70 2QE ، MSI GS70 2QE(MS-1773) ، MSI GS70 2QE-001AU ، MSI GS70 2QE-002US ، MSI GS70 2QE-005XPL ، MSI GS70 2QE-009PL ، MSI GS70 2QE-011CZ ، MSI GS70 2QE-014MY ، MSI GS70 2QE-017US ، MSI GS70 2QE-018US ، MSI GS70 2QE-031UK ، MSI GS70 2QE-032UK ، MSI GS70 2QE-033UK ، MSI GS70 2QE-034NE ،  MSI GS70 2QE-035NL ، MSI GS70 2QE-036BE ، MSI GS70 2QE-045NE ، MSI GS70 2QE-046NL ، MSI GS70 2QE-047BE ، MSI GS70 2QE-049NE ، MSI GS70 2QE-050NL ، MSI GS70 2QE-052LU ، MSI GS70 2QE-054CZ ، MSI GS70 2QE-055ES ، MSI GS70 2QE-056FR ، MSI GS70 2QE-057FR ، MSI GS70 2QE-058FR ، MSI GS70 2QE-059FR ، MSI GS70 2QE-062RU ، MSI GS70 2QE-066US ، MSI GS70 2QE-068PT ، MSI GS70 2QE-083CN ، MSI GS70 2QE-084CN ، MSI GS70 2QE-085CN ، MSI GS70 2QE-093UA ، MSI GS70 2QE-225UK ، MSI GS70 2QE-253UK ، MSI GS70 2QE-257UK ، MSI GS70 2QE-409XPL ، MSI GS70 2QE-634UK ، MSI GS70 2QE-645FR ، MSI GS70 2QE8H11 ، MSI GS70 2QE16H11 ، MSI GS70 2QE16SR51 ، MSI GS70 2QE16SR51R ، MSI GS70 2QE16SR51SGS70 2QE81 ، MSI GS70 2QE Stealth Pro ، MSI GS70 2QE Stealth Pro Red Edition ، MSI GS70 2QE Stealth Pro Silver EditionGS70 6QC ، MSI GS70 6QC(MS-1776) ، MSI GS70 6QC16H11 ، MSI GS70 6QD(MS-1775) ، MSI GS70 6QD(MS-1775)Stealth ، MSI GS70 6QD(MS-1776) ، MSI GS70 6QD(MS-1776)StealthGS70 6QE ، MSI GS70 6QE(MS-1775) ، MSI GS70 6QE-004US ، MSI GS70 6QE-004US Stealth ProGS70 6QE-012NL ، MSI GS70 6QE-017AUGS70 6QE-022FR ، MSI GS70 6QE-033CZ ، MSI GS70 6QE-033CZ Stealth Pro ، MSI GS70 6QE STEALTH PRO ، MSI GS70 20DGS70 20D-011CN ، MSI GS70 20D-025SG ، MSI GS70 20D-074CN ، MSI GS70 20D-094CN ، MSI GS70 20D-294CN ، MSI GS70 20D-409UK ، MSI GS70 65M2162 ، MSI GS70 65M21621bk ، MSI GS70 Series ، MSI GS70 STEALTH 2PC-037U ، MSI GS70 STEALTH 2PC-037US ، MSI GS70 STEALTH 2PC-419 ، MSI GS70 STEALTH 2PC-419XFR ، MSI GS70 STEALTH 2PC-420 ، MSI GS70 STEALTH 2PC-420IT ، MSI GS70 STEALTH 2PC-438 ، MSI GS70 STEALTH 2PC-438XFR ، MSI GS70 Stealth Pro-006 ، MSI GS70-6QE ، MSI GS70-6QE16H11 ، MSI GS70-6QE16H21 ، MSI GS70-6QE81 ، MSI GS72 ، MSI GS72 6QC(MS-1776) ، MSI GS72 6QC(Stealth)-040DE ، MSI GS72 6QC(Stealth)-052NL ، MSI GS72 6QC(Stealth)-053BE ، MSI GS72 6QC(Stealth)-067XFR ، MSI GS72 6QC(Stealth)-079ES ، MSI GS72 6QC(Stealth)-080XES ، MSI GS72 6QC(Stealth)-083XPL ، MSI GS72 6QC(Stealth)-205DE ، MSI GS72 6QC(Stealth)-219ES ، MSI GS72 6QC(Stealth)-220XES ، MSI GS72 6QC(Stealth)-224NL ، MSI GS72 6QC Stealth ، MSI GS72 6QD ، MSI GS72 6QD(MS-1776) ، MSI GS72 6QD(Stealth)-049NL ، MSI GS72 6QD(Stealth)-050BE ، MSI GS72 6QD(Stealth)-077ES ، MSI GS72 6QD(Stealth)-078ES ، MSI GS72 6QD(Stealth)-082XPL ، MSI GS72 6QD-041XCN ، MSI GS72 6QD Stealth ، MSI GS72 6QE(MS-1775) ، MSI GS72 6QE-203CA ، MSI GS72 6QE-209CN ، MSI GS72 6QE-247AU ، MSI GS72 6QE-408FR ، MSI GS72 6QE-414CA ، MSI GS72 6QE Stealth Pro ، MSI GS72 6QE Stealth Pro 4K ، MSI GS72-6QE4K16H21 ، MSI GS72-6QE16H21 ، MSI GS72-6QE81 ، MSI GS72SGS72VR ، MSI Medion Erazer X7613 ، MSI Medion Erazer X7615 ، MSI MS-1771MS-1772 ، MSI MS-1774 ، MSI Schenker XMG C703 ، MSI WS70WS72 ، MSI WS72 6QH ، MSI WS72 6QH-031FR ، MSI WS72 6QH-045JP ، MSI WS72 6QH-203RU ، MSI WS72 6QH-204RU ، MSI WS72 6QI ، MSI WS72 6QI-025AE ، MSI WS72 6QI-026US ، MSI WS72 6QI-161FD ، MSI WS72 6QI-213XES ، MSI WS72 6QI-218US ، MSI WS72 6QI-223TH ، MSI WS72 6QJ ، MSI WS72 6QJ-007US ، MSI WS72 6QJ-008US ، MSI WS72 6QJ-018AU ، MSI WS72 6QJ-019AU ، MSI WS72 6QJ-020AE ، MSI WS72 6QJ-026US ، MSI WS72 6QJ-027FR ، MSI WS72 6QJ-029FR ، MSI WS72 6QJ-033JP ، MSI WS72 6QJ-034JP ، MSI WS72 6QJ-046TR ، MSI WS72 6QJ-054KH ، MSI WS72 6QJ-057CA ، MSI WS72 6QJ-064IT ، MSI WS72 6QJ-066TW ، MSI WS72 6QJ-075TW ، MSI WS72 6QJ-090SP ، MSI WS72 6QJ-091SP ، MSI WS72 6QJ-092IR ، MSI WS72 6QJ-095TH ، MSI WS72 6QJ-099RU ، MSI WS72 6QJ-200RU ، MSI WS72 6QJ-206JP ، MSI WS72 6QJ-208KR ، MSI WS72 6QJ-209SG ، MSI WS72 6QJ-210UK ، MSI WS72 6QJ-211ES ، MSI WS72 6QJ-212ES ، MSI WS72 6QJ-217US ، MSI WS72 6QJ-218US ، MSI WS72 6QJ-227XES ، MSI WS72 6QJ 217US


:: پارت نامبرهای سازگار

 MSI 3ICP5/123-2 ، MSI BP-1771-32/2650 ، BP-1771-32/2650CL ، BTY-L76 ، MS-1771 ، MS-1772 ، MS-1773 ، MS-1774


شماره قطعه BTY-L76
نوع باتری لیتیوم یون (Li-Ion)
تعداد سلول 6 سلول
ولتاژ باتری 11.1 ولت
توان باتری 58.8 وات
ظرفیت باتری 5400 میلی آمپر ساعت
سازگار با
  • MSI GS70
  • MSI GS72
پارت نامبرهای سازگار
  • 3ICP5/42/123-2
  • BP-1771-32/2650
  • BP-1771-32/2650 CL
  • BTY-L76
  • MS-1771
  • MS-1772
  • MS-1773
  • MS-1774
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید