باتری 4 سلولی BF04XL لپ تاپ اچ پی Spectre 13-AF

بررسی، خرید و قیمت روز باطری نوت بوک HP اسپکتر - مدل BF04XL - سازگار با Spectre 13-AF

نقد و بررسی باتری لپ تاپ HP Spectre 13-AF

     
شماره قطعه : BF04XL
نوع باتری : لیتیوم پلیمر (Li-Polimer)
تعداد سلول : 4 سلول
ولتاژ باتری : 7.7 ولت
توان باتری : 43.7 وات
ظرفیت باتری : 5685 میلی آمپر ساعت
سازگار با : HP Spectre 13-AF

باطری لپ تاپ اچ پی مدل BF04XL ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

HP Spectre 13-af000 ، HP Spectre 13-AF000NC ، HP Spectre 13-AF000ND ، HP Spectre 13-AF000NF ، HP Spectre 13-af000ng ، HP Spectre 13-AF000NH ، HP Spectre 13-AF000NJ ، HP Spectre 13-AF000NK ، HP Spectre 13-AF000NM ، HP Spectre 13-AF000NN ، HP Spectre 13-AF000NO ، HP Spectre 13-AF000NS ، HP Spectre 13-AF000NT ، HP Spectre 13-AF000NV ، HP Spectre 13-AF000NW ، HP Spectre 13-AF000NX ، HP Spectre 13-af000TU ، HP Spectre 13-AF000UR ، HP Spectre 13-AF001LA ، HP Spectre 13-AF001NB ، HP Spectre 13-AF001ND ، HP Spectre 13-AF001NE ، HP Spectre 13-AF001NF ، HP Spectre 13-af001ng ، HP Spectre 13-AF001NH ، HP Spectre 13-AF001NJ ، HP Spectre 13-AF001NK ، HP Spectre 13-AF001NL ، HP Spectre 13-AF001NN ، HP Spectre 13-AF001NO ، HP Spectre 13-AF001NP ، HP Spectre 13-AF001NV ، HP Spectre 13-AF001NW ، HP Spectre 13-AF001NX ، HP Spectre 13-AF001TU ، HP Spectre 13-AF001UR ، HP Spectre 13-AF002LA ، HP Spectre 13-AF002NA ، HP Spectre 13-AF002NB ، HP Spectre 13-AF002NC ، HP Spectre 13-AF002NE ، HP Spectre 13-AF002NF ، HP Spectre 13-af002ng ، HP Spectre 13-AF002NJ ، HP Spectre 13-AF002NL ، HP Spectre 13-AF002NO ، HP Spectre 13-AF002NP ، HP Spectre 13-AF002NT ، HP Spectre 13-AF002NW ، HP Spectre 13-AF002TU ، HP Spectre 13-AF002UR ، HP Spectre 13-AF003NA ، HP Spectre 13-AF003NB ، HP Spectre 13-AF003NC ، HP Spectre 13-AF003NE ، HP Spectre 13-af003ng ، HP Spectre 13-AF003NO ، HP Spectre 13-af003TU ، HP Spectre 13-AF003UR ، HP Spectre 13-AF004NA ، HP Spectre 13-AF004NE ، HP Spectre 13-AF004NF ، HP Spectre 13-AF004NI ، HP Spectre 13-AF004NIA ، HP Spectre 13-AF004NO ، HP Spectre 13-AF004TU ، HP Spectre 13-AF004UR ، HP Spectre 13-AF005ND ، HP Spectre 13-AF005NE ، HP Spectre 13-AF005NF ، HP Spectre 13-AF005NG ، HP Spectre 13-AF005NL ، HP Spectre 13-AF005NN ، HP Spectre 13-AF005NO ، HP Spectre 13-AF005TU ، HP Spectre 13-AF005UR ، HP Spectre 13-AF006NE ، HP Spectre 13-af006nf ، HP Spectre 13-AF006NL ، HP Spectre 13-AF006NN ، HP Spectre 13-AF006TU ، HP Spectre 13-AF006UR ، HP Spectre 13-AF007NB ، HP Spectre 13-AF007NE ، HP Spectre 13-AF007NF ، HP Spectre 13-AF007NI ، HP Spectre 13-AF007NIA ، HP Spectre 13-AF007NN ، HP Spectre 13-AF007TU ، HP Spectre 13-AF007UR ، HP Spectre 13-af008nc ، HP Spectre 13-AF008NE ، HP Spectre 13-AF008NF ، HP Spectre 13-AF008NI ، HP Spectre 13-AF008NIA ، HP Spectre 13-AF008NN ، HP Spectre 13-AF008TU ، HP Spectre 13-Af008Ur ، HP Spectre 13-AF009NI ، HP Spectre 13-AF009NN ، HP Spectre 13-AF009TU ، HP Spectre 13-AF009UR ، HP Spectre 13-AF010CA ، HP Spectre 13-AF010NI ، HP Spectre 13-AF010NN ، HP Spectre 13-AF010TU ، HP Spectre 13-AF010UR ، HP Spectre 13-AF011NF ، HP Spectre 13-AF011NI ، HP Spectre 13-AF011NN ، HP Spectre 13-AF011TU ، HP Spectre 13-AF011UR ، HP Spectre 13-AF012DX ، HP Spectre 13-AF012TU ، HP Spectre 13-AF012UR ، HP Spectre 13-AF013NF ، HP Spectre 13-AF013NN ، HP Spectre 13-AF013TU ، HP Spectre 13-AF013UR ، HP Spectre 13-AF014TU ، HP Spectre 13-AF014UR ، HP Spectre 13-AF015NF ، HP Spectre 13-AF015TU ، HP Spectre 13-AF016NF ، HP Spectre 13-AF016TU ، HP Spectre 13-AF017TU ، HP Spectre 13-AF018CA ، HP Spectre 13-AF018TU ، HP Spectre 13-AF019TU ، HP Spectre 13-AF020ND ، HP Spectre 13-AF020TU ، HP Spectre 13-AF021NF ، HP Spectre 13-AF021TU ، HP Spectre 13-AF022NF ، HP Spectre 13-AF022TU ، HP Spectre 13-AF023NF ، HP Spectre 13-AF023TU ، HP Spectre 13-AF024NF ، HP Spectre 13-AF024TU ، HP Spectre 13-AF025NF ، HP Spectre 13-AF025TU ، HP Spectre 13-AF026NF ، HP Spectre 13-AF026TU ، HP Spectre 13-AF027TU ، HP Spectre 13-AF028TU ، HP Spectre 13-AF029TU ، HP Spectre 13-af030nd ، HP Spectre 13-AF030TU ، HP Spectre 13-af031ng ، HP Spectre 13-AF031TU ، HP Spectre 13-af032ng ، HP Spectre 13-AF032TU ، HP Spectre 13-af033ng ، HP Spectre 13-AF033TU ، HP Spectre 13-af034ng ، HP Spectre 13-AF034TU ، HP Spectre 13-af035ng ، HP Spectre 13-AF035TU ، HP Spectre 13-AF036TU ، HP Spectre 13-AF037TU ، HP Spectre 13-AF038TU ، HP Spectre 13-AF039TU ، HP Spectre 13-AF040TU ، HP Spectre 13-AF041TU ، HP Spectre 13-AF042TU ، HP Spectre 13-AF043TU ، HP Spectre 13-AF044TU ، HP Spectre 13-AF045TU ، HP Spectre 13-AF046TU ، HP Spectre 13-AF047TU ، HP Spectre 13-AF048TU ، HP Spectre 13-AF049TU ، HP Spectre 13-AF050TU ، HP Spectre 13-AF051NR ، HP Spectre 13-AF051TU ، HP Spectre 13-AF052NA ، HP Spectre 13-AF052TU ، HP Spectre 13-AF053TU ، HP Spectre 13-AF054NA ، HP Spectre 13-AF054TU ، HP Spectre 13-AF055TU ، HP Spectre 13-AF056TU ، HP Spectre 13-AF057TU ، HP Spectre 13-AF058TU ، HP Spectre 13-AF059TU ، HP Spectre 13-AF060NZ ، HP Spectre 13-AF060TU ، HP Spectre 13-AF061NZ ، HP Spectre 13-AF061TU ، HP Spectre 13-AF062TU ، HP Spectre 13-AF063TU ، HP Spectre 13-AF064TU ، HP Spectre 13-AF065TU ، HP Spectre 13-AF066TU ، HP Spectre 13-AF067TU ، HP Spectre 13-AF068TU ، HP Spectre 13-AF069TU ، HP Spectre 13-AF070TU ، HP Spectre 13-AF071TU ، HP Spectre 13-AF072TU ، HP Spectre 13-AF073TU ، HP Spectre 13-AF074TU ، HP Spectre 13-AF075TU ، HP Spectre 13-AF076TU ، HP Spectre 13-AF077TU ، HP Spectre 13-AF078TU ، HP Spectre 13-AF079TU ، HP Spectre 13-AF080TU ، HP Spectre 13-AF081NZ ، HP Spectre 13-AF081TU ، HP Spectre 13-AF082TU ، HP Spectre 13-AF083TU ، HP Spectre 13-AF084TU ، HP Spectre 13-AF085TU ، HP Spectre 13-AF086TU ، HP Spectre 13-AF087TU ، HP Spectre 13-AF088TU ، HP Spectre 13-AF089TU ، HP Spectre 13-AF090NZ ، HP Spectre 13-af090tu ، HP Spectre 13-AF091TU ، HP Spectre 13-AF092TU ، HP Spectre 13-AF093TU ، HP Spectre 13-AF094TU ، HP Spectre 13-AF095TU ، HP Spectre 13-AF096TU ، HP Spectre 13-AF097NP ، HP Spectre 13-AF097TU ، HP Spectre 13-AF098NP ، HP Spectre 13-AF098TU ، HP Spectre 13-AF099NP ، HP Spectre 13-AF099TU ، HP Spectre 13-AF100TU ، HP Spectre 13-AF101TU ، HP Spectre 13-AF102TU ، HP Spectre 13-AF103TU ، HP Spectre 13-AF104TU ، HP Spectre 13-AF105TU ، HP Spectre 13-AF106TU ، HP Spectre 13-AF107TU ، HP Spectre 13-AF108TU ، HP Spectre 13-AF109TU ، HP Spectre 13-AF110TU ، HP Spectre 13-AF111TU ، HP Spectre 13-AF112TU ، HP Spectre 13-AF113TU ، HP Spectre 13-AF114TU ، HP Spectre 13-AF115TU ، HP Spectre 13-AF116TU ، HP Spectre 13-AF117TU ، HP Spectre 13-AF118TU ، HP Spectre 13-AF119TU ، HP Spectre 13-AF120TU ، HP Spectre 13-AF121TU ، HP Spectre 13-AF122TU ، HP Spectre 13-AF123TU ، HP Spectre 13-AF124TU ، HP Spectre 13-AF125TU ، HP Spectre 13-AF126TU ، HP Spectre 13-AF127TU ، HP Spectre 13-AF128TU ، HP Spectre 13-AF129TU ، HP Spectre 13-AF130TU ، HP Spectre 13-AF131TU ، HP Spectre 13-AF132TU ، HP Spectre 13-AF133TU ، HP Spectre 13-AF134TU ، HP Spectre 13-AF135TU ، HP Spectre 13-AF136TU ، HP Spectre 13-AF137TU ، HP Spectre 13-AF138TU ، HP Spectre 13-AF139TU ، HP Spectre 13-AF140TU ، HP Spectre 13-AF141TU ، HP Spectre 13-AF142TU ، HP Spectre 13-AF143TU ، HP Spectre 13-AF144TU ، HP Spectre 13-AF146TU ، HP Spectre 13-AF147TU ، HP Spectre 13-AF148TU ، HP Spectre 13-AF149TU ، HP Spectre 13-AF150TU ، HP Spectre 13-AF151TU ، HP Spectre 13-AF152TU ، HP Spectre 13-AF153TU ، HP Spectre 13-AF500 ، HP Spectre 13-AF500TU ، HP Spectre 13-AF501TU ، HP Spectre 13-AF502TU ، HP Spectre 13-AF503TU ، HP Spectre 13-AF504TU ، HP Spectre 13-AF505TU ، HP Spectre 13-AF506TU ، HP Spectre 13-AF507TU ، HP Spectre 13-AF508TU ، HP Spectre 13-AF509TU ، HP Spectre 13-AF510TU ، HP Spectre 13-AF511TU ، HP Spectre 13-AF512TU ، HP Spectre 13-AF513TU ، HP Spectre 13-AF514TU ، HP Spectre 13-AF515TU ، HP Spectre 13-AF516TU ، HP Spectre 13-AF517TU ، HP Spectre 13-AF518TU ، HP Spectre 13-AF519TU ، HP Spectre 13-AF520TU ، HP Spectre 13-AF521TU ، HP Spectre 13-AF522TU ، HP Spectre 13-AF523TU ، HP Spectre 13-AF524TU ، HP Spectre 13-AF525TU ، HP Spectre 13-AF526TU ، HP Spectre 13-AF527TU


 

:: پارت نامبرهای سازگار

924843-421 ، 924960-855 ، BF04XL ، BF04043XL ، HSTNN-LB8C ، TPN-C132


شماره قطعه BF04XL
نوع باتری لیتیوم پلیمر (Li-Polimer)
تعداد سلول 4 سلول
ولتاژ باتری 7.7 ولت
توان باتری 43.7 وات
ظرفیت باتری 5685 میلی آمپر ساعت
سازگار با HP Spectre 13-AF
پارت نامبرهای سازگار
  • 924843-421
  • 924960-855
  • BF04XL
  • BF04043XL
  • HSTNN-LB8C
  • TPN-C132
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید