باتری 3 سلولی C31N1915 لپ تاپ ایسوس ExpertBook B1400CEAE

بررسی، خرید و قیمت روز باطری لپ تاپ Asus اکسپرت بوک - مدل C31N1915 - سازگار با ExpertBook B1400CEAE
3,270,000
افزودن به سبد

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Asus ExpertBook B1400CEAE

         

شماره قطعه : C31N1915
تعداد سلول : 3 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-ion) 
ولتاژ باتری : 11.55 ولت
توان باتری : 42 وات ساعت
ظرفیت باتری : 3640 میلی آمپر ساعت
سازگار با : Asus ExpertBook B1400CEAE

        

باطری لپ تاپ ایسوس مدل C31N1915 ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-0441A1135G7 ، Asus ExpertBook B1 PX455CEAE ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0768 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0020R ، Asus ExpertBook B1 PX455CEPE ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB2630R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0255R ، Asus ExpertBook B1 PX555CDA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK0750 ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0205R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0272RA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK1405R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0207R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-BV00630 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK1492 ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0293RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ0025R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE ، Asus ExpertBook B1 B1500 B1500CEAE-BQ0015R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0157 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-C73P-CA ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0030R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0116R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ0221R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB1344R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0466T ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-I78512BR ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0044RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0756 ، Asus ExpertBook BR1100CKA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-Q51H ، Asus ExpertBook B1 B1500C ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0440RA ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0666 ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0169T ، Asus ExpertBook BR1100FKA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0220 ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0423RA ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0028RA ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0876R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0116R ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0170RA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB3492 ، Asus ExpertBook BR1100FKA-C464GLT ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0410T ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-1361A1135G7 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0285T ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0491RA ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0109RA ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0288RA ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0574R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-BV0063 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EB0498R ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP2092RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-XS53 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ2033T ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EB0215T ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0071R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ0219R ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0477 ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0758 ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0480R ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK3424TS ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0476R ، Asus ExpertBook B1 B1500 B1500CEA-XS74 ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0495T ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0757R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0410T ، Asus ExpertBook R11 BR1100CKA-GJ0076RA ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0355T ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB3049T ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0184R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB1719T ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0159RA ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0664 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EB0679 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK2394R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0599R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0108 ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0109RA ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0500R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK0259R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-XS04 ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0802 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK1059R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ1029R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0813T ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EK7850R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0310RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0900R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-XS74 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-BV1887 ، Asus ExpertBook B1 B1500 B1500CEAE-BQ0011R ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-0251A1135G7 ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0043RA ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0614W ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0072R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0019R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB1415R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0469 ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0478T ، Asus ExpertBook BR1100FKA-HTE6020T ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-EJ0232 ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0436T ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0456R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0303RA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK4046R ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0610RA ، Asus ExpertBook B1 B1500 B1500CEAE-BQ0962 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EK0641R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK3724 ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0511RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-EJ0140R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK3009T ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0113RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-0181A1165G7 ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0416R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK2313R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0655 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE EK5810T ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0490T ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-EJ0786T ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ2141 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EK5820T ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0726 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-0021A1115G4 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ0786 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE EJ0727T ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0447R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0067R ، Asus ExpertBook B1 B1500 B1500CEAE-EJ1020R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB2580R ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0784 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB0269R ، Asus ExpertBook BR1100FKA-XS04T ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0474 ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0705T ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB1496 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0565R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK2456R ، Asus ExpertBook BR1100FKA-BP0731R ، Asus ExpertBook B1 B1500 M02980 ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0063R ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB1966R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0289RA ، Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EK0386 ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA-EK0862 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-51EHDPP1 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-0021A1135G7 ، Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EB4403X ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0538RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ0224R ، Asus ExpertBook L1 L1400CDA ، Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0763 ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-BQ0850R ، Asus ExpertBook BR1100CKA-GJ0097RA ، Asus ExpertBook B1 B1500CEPE-EJ0536


:: پارت نامبرهای سازگار

0B200-03760000 ، B31N1915 ، C31N1915 ، P032-00VF


 

شماره قطعه C31N1915
تعداد سلول 3 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-ion)
ولتاژ باتری 11.55 ولت
توان باتری 42 وات ساعت
ظرفیت باتری 3640 میلی آمپر ساعت
سازگار با Asus ExpertBook B1400CEAE
پارت نامبرهای سازگار
  • 0B200-03760000
  • B31N1915
  • C31N1915
  • P032-00VF
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید