باتری 6 سلولی FPCBP416 لپ تاپ فوجیتسو LifeBook A357 ، E753 ، A514

بررسی، خرید و قیمت روز باطری نوت بوک Fujitsu لایف بوک - مدل FPCBP416 - سازگار با Lifebook A357 ، E753 ، A514 ، A544 ، A555 ، E554 ، E743 ، E756 ، E780 ، E781 ، S936 ، E544 ، T904 ، E546 ، A6230 ، AH544 ، AH564

نقد و بررسی باتری لپ تاپ Fujitsu Lifebook A357 ، E753 ، A514

         

شماره قطعه : FPCBP405Z ، FPCBP416 ، FPCBP429
تعداد سلول : 6 سلول
نوع باتری : لیتیوم یون (Li-Ion)
ولتاژ باتری : 10.8 ولت
ظرفیت باتری : 4400 میلی آمپر ساعت
توان باتری : 48 وات ساعت ، 24 وات ساعت
رنگ : مشکی
سازگار با : Fujitsu Lifebook A357 ، Fujitsu Lifebook E753 ، Fujitsu Lifebook A514 ، Fujitsu Lifebook A544 ، Fujitsu Lifebook A514 ، Fujitsu Lifebook A555 ، Fujitsu Lifebook E554 ، Fujitsu Lifebook E743 ، Fujitsu Lifebook E756 ، Fujitsu Lifebook E780 ، Fujitsu Lifebook E781 ، Fujitsu Lifebook S936 ، Fujitsu Lifebook E544 ، Fujitsu Lifebook T904 ، Fujitsu Lifebook E546 ، Fujitsu Lifebook A6230 ، Fujitsu Lifebook AH544 ، Fujitsu Lifebook AH564

        

باطری لپ تاپ فوجیتسو لایف بوک مدل FPCBP405Z ، FPCBP416 ، FPCBP429 ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل‌های سازگار

Fujitsu E5460M75AODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP590DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M430ODE ، Fujitsu E5460M85CODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP591DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M730ODE ، Fujitsu E5460M85DODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH01DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M732ODE ، Fujitsu E5460M851ODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH02DE ، Fujitsu LifeBook A544 ، Fujitsu E7340M37B1DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH03DE ، Fujitsu LifeBook A544(M13A1DE) ، Fujitsu E7360M85DBDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH04DE ، Fujitsu LifeBook A544(M15B7DE) ، Fujitsu E7360M87APDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH06DE ، Fujitsu LifeBook A544(M75A1NC) ، Fujitsu E7360M87BPDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH11DE ، Fujitsu LifeBook A544(M75A2GB) ، Fujitsu E7440M77APDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH13DE ، Fujitsu LifeBook A544(M87A5RU) ، Fujitsu E7440M751BDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH15DE ، Fujitsu LifeBook A544(M7321NC) ، Fujitsu E7440MXE51DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH20DE ، Fujitsu LifeBook A544(M7501DE) ، Fujitsu E7440MXP11DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH21DE ، Fujitsu LifeBook A544(M7501FR) ، Fujitsu E7440MXP21DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH22DE ، Fujitsu LifeBook A544(M7501GB) ، Fujitsu E7540M35A1DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH23DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M13A1DE ، Fujitsu E7540M75ABDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH24DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M15B7DE ، Fujitsu E7540M75CNDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH60DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M75A1NC ، Fujitsu E7540M77APDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH61DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M75A2GB ، Fujitsu E7540M77AUDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH62DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M87A5RU ، Fujitsu E7540MXC51DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH63DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M2501DE ، Fujitsu E7540MXC51DE/B1 ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH64DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M2511DE ، Fujitsu E7540MXEC1DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH65DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M7321NC ، Fujitsu E7540MXP11DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH66DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M7501DE ، Fujitsu E7540MXP21DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH67DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M7501FR ، Fujitsu E7540MXU21DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH68DE ، Fujitsu LifeBook A544-A5440M7501GB ، Fujitsu E7560M85BBDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH69DE ، Fujitsu Lifebook A555 ، Fujitsu E7560M85CNDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MPH70DE ، Fujitsu LifeBook A555 GFX-A5550M75BODE ، Fujitsu E7560M87BPDE ، Fujitsu LifeBook A514 ، Fujitsu LifeBook A555 GFX-A5550M75CODE ، Fujitsu E7560M87CPDE ، Fujitsu LifeBook A514(VFY A5140M43BONC) ، Fujitsu LifeBook A555 GFX-A5550MP102DE ، Fujitsu E7560MP5CBDE ، Fujitsu LifeBook A514(VFY A5140M53A5PL) ، Fujitsu LifeBook A555-A555M45AODE ، Fujitsu E7560MP5CNDE ، Fujitsu LifeBook A514(VFY A5140M53S5HU) ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M45A5DE ، Fujitsu E7560MP5DBDE ، Fujitsu LifeBook A514(VFY A5140M430CCZ) ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M45AODE ، Fujitsu LifeBook A357 ، Fujitsu LifeBook A514(VFY A5140M430CGB) ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M45AOFR ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP300DE ، Fujitsu LifeBook A514(VFY A5140M430ODE) ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M73ACDE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP333DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M43BONC ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M83A5DE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP340DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M53A5PL ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M450ODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP380DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M53S5HU ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M454ODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP500DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M63SODE ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M730ODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP502DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M73AODE ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M732ODE ، Fujitsu Lifebook A357-A3570MP555DE ، Fujitsu LifeBook A514-A5140M430CCZ ، Fujitsu LifeBook A555-A5550M750ODE ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M2301DE) ، Fujitsu LifeBook E743 ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560MPH01DE) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M2501BE) ، Fujitsu LifeBook E743(M55A1DE) ، Fujitsu LifeBook E780 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M2501DE) ، Fujitsu LifeBook E743(MXE11DE) ، Fujitsu Lifebook E781 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M2551DE) ، Fujitsu LifeBook E743(MXP41DE) ، Fujitsu Lifebook E782 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540MP15JDE) ، Fujitsu Lifebook E744 ، Fujitsu LifeBook E5460 ، Fujitsu LifeBook E554-E5440M75EODE ، Fujitsu LifeBook E744(E7440M8501DE) ، Fujitsu LifeBook E7340 ، Fujitsu LifeBook E554-E5440M75FODE ، Fujitsu LifeBook E744(M8501DE) ، Fujitsu LifeBook E7360 ، Fujitsu LifeBook E554-E5440M750ODE ، Fujitsu LifeBook E744(MXEA1DE) ، Fujitsu LifeBook E7440 ، Fujitsu LifeBook E556 ، Fujitsu LifeBook E744(MXP11DE) ، Fujitsu LifeBook E7540 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M73AOCZ) ، Fujitsu LifeBook E744(VFY E7440M77APDE) ، Fujitsu LifeBook E7540M ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M75A5HU) ، Fujitsu LifeBook E744(VFY E7440M751BDE) ، Fujitsu LifeBook E5460 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M75AODE) ، Fujitsu LifeBook E744(VFY E7440MXE51DE) ، Fujitsu LifeBook E7340 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M75AONL) ، Fujitsu LifeBook E744(VFY E7440MXP11DE) ، Fujitsu LifeBook E7360 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M75BONC) ، Fujitsu LifeBook E744(VFY E7440MXP21DE) ، Fujitsu LifeBook E7440 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M77AOCZ) ، Fujitsu LifeBook E746 ، Fujitsu LIFEBOOK P772 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M85CODE) ، Fujitsu LifeBook E746(VFY E7460M85DBDE) ، Fujitsu LifeBook PH520 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M85DODE) ، Fujitsu LifeBook E746(VFY E7460M87APDE) ، Fujitsu LifeBook PH530 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M87APDE) ، Fujitsu LifeBook E746(VFY E7460M87BPDE) ، Fujitsu LifeBook S751 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M87BPDE) ، Fujitsu LifeBook E751 ، Fujitsu Lifebook S752 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M730OIT) ، Fujitsu LifeBook E752 ، Fujitsu LifeBook S760 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M752OGB) ، Fujitsu LifeBook E753 ، Fujitsu LifeBook S761 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560M851ODE) ، Fujitsu LifeBook E753(M55A1DE) ، Fujitsu Lifebook S781 ، Fujitsu LifeBook E556(VFY E5560MP5BBDE) ، Fujitsu LifeBook E753(MXDEMDE) ، Fujitsu LifeBook S792 ، Fujitsu Lifebook E557 ، Fujitsu LifeBook E753(MXE11DE) ، Fujitsu LifeBook S904 ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MP380DE) ، Fujitsu LifeBook E753(MXP41DE) ، Fujitsu LifeBook S904(VFY S9040M25A1DE) ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MP500DE) ، Fujitsu LifeBook E754 ، Fujitsu Lifebook S752 ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MP570DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7340M37B1DE) ، Fujitsu LifeBook S904(VFY S9040M7551DE/S1) ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MP580DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540M35A1DE) ، Fujitsu LifeBook S904(VFY S9040MXE11NL) ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MP780DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540M75ABDE) ، Fujitsu LifeBook S904(VFY S9040MXPA1DE) ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MP781DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540M75CNDE) ، Fujitsu LIFEBOOK P772 ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MPH00DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540M77APDE) ، Fujitsu LifeBook PH520 ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MPH01DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540M77AUDE) ، Fujitsu LifeBook PH530 ، Fujitsu Lifebook E557(VFY E5570MPH02DE) ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540M8501DE) ، Fujitsu LifeBook S751 ، Fujitsu LifeBook A555-A5550MPH31DE ، Fujitsu LifeBook AH564(M75A1NC) ، Fujitsu Stylistic Q572/G ، Fujitsu LifeBook A555-P80JDE ، Fujitsu LifeBook AH564(M7512DE) ، Fujitsu Stylistic Q702 Convertible ، Fujitsu LifeBook A555-P80JDE-A5550MP80JDE ، Fujitsu LifeBook S904(VFY S9040M25A1DE/B1) ، Fujitsu LifeBook AH564(M7712GB) ، Fujitsu LifeBook A555/G ، Fujitsu Lifebook BH531LB ، Fujitsu LifeBook S935(VFY S9350M451BDE) ، Fujitsu LifeBook A555/G-A5550M45B5BG ، Fujitsu LifeBook E78 ، Fujitsu LifeBook S935(VFY S9350M751BDE) ، Fujitsu LifeBook A555/G-A5550M45BODE ، Fujitsu Lifebook E544 ، Fujitsu Lifebook S936 ، Fujitsu LifeBook A555/G-A5550M45GCRU ، Fujitsu LifeBook E544(M25A1DE) ، Fujitsu LifeBook S936(VFY S9360M85ABDE) ، Fujitsu LifeBook A555/G-A5550M55BBCZ ، Fujitsu LifeBook E544(M2301DE) ، Fujitsu LifeBook S936(VFY S9360M87APDE) ، Fujitsu LifeBook A555/G-A5550M454ODE ، Fujitsu LifeBook E544(M2501DE) ، Fujitsu LifeBook S936(VFY S9360M87BPDE) ، Fujitsu LifeBook A557 ، Fujitsu LifeBook E544(M2551DE) ، Fujitsu Lifebook S937 ، Fujitsu Lifebook A557(VFY A5570MP000DE) ، Fujitsu LifeBook E544-E5440M13SODE ، Fujitsu Lifebook S937(VFY S9370MP580DE) ، Fujitsu Lifebook A557(VFY A5570MP001DE) ، Fujitsu LifeBook E544-E5440M25A1DE ، Fujitsu Lifebook S937(VFY S9370MP760DE) ، Fujitsu Lifebook A557(VFY A5570MP003DE) ، Fujitsu LifeBook E544-E5440M2301DE ، Fujitsu Lifebook S937-P580DE ، Fujitsu Lifebook A557(VFY A5570MP500DE) ، Fujitsu LifeBook E544-E5440M2501DE ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXC51DE) ، Fujitsu Lifebook A557(VFY A5570MPF52DE) ، Fujitsu LifeBook E544-E5440M2551DE ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXC51DE/B1) ، Fujitsu Lifebook A557(VFY A5570MPH02DE) ، Fujitsu LifeBook E544-E5440MP5ABDE ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXEC1DE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570M27ABGB) ، Fujitsu Lifebook E546 ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXP11DE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP000DE) ، Fujitsu LifeBook E546-E5460M75AODE ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXP21DE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP001DE) ، Fujitsu LifeBook E546-E5460M85CODE ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXU11DE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP002DE) ، Fujitsu LifeBook E546-E5460M85DODE ، Fujitsu LifeBook E754(VFY E7540MXU21DE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP003DE) ، Fujitsu LifeBook E546-E5460M851ODE ، Fujitsu LifeBook E756 ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP500DE) ، Fujitsu Lifebook E547 ، Fujitsu Stylistic Q572/G ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP502DE) ، Fujitsu Lifebook E547(VFY E5470MP380DE) ، Fujitsu Stylistic Q702 Convertible ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MP580DE) ، Fujitsu Lifebook E547(VFY E5470MP500DE) ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560MP5DBDE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MPF52DE) ، Fujitsu Lifebook E547(VFY E5470MP580DE) ، Fujitsu LifeBook E734(VFY E7340MXE51DE) ، Fujitsu Lifebook A557-A5570MPH02DE) ، Fujitsu LifeBook E554 ، Fujitsu LIFEBOOK E736 ، Fujitsu Lifebook A564 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M13SODE) ، Fujitsu LifeBook E736(VFY E7360M85DBDE) ، Fujitsu LIFEBOOK A6230 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M15B1DE) ، Fujitsu LifeBook E736(VFY E7360M87APDE) ، Fujitsu LifeBook AH544 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M15B1GB) ، Fujitsu LifeBook E736(VFY E7360M87BPDE) ، Fujitsu LifeBook AH544(M63A2CZ) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M25A1DE) ، Fujitsu LifeBook E736(VFY E7360MPH01DE) ، Fujitsu LifeBook AH544(M63A5RU) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M47APDE) ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560M85CNDE) ، Fujitsu LifeBook AH544(VFY AH544M15A1DE) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M63SBDE) ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560M85SBCH) ، Fujitsu LifeBook AH544(VFY AH544M25A1DE) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M65SBDE) ، Fujitsu Lifebook E733 ، Fujitsu LifeBook AH544(VFY AH544M27A2DE) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M73AODE) ، Fujitsu LifeBook E733 Celsius H710 ، Fujitsu LifeBook AH544-A5440M63A5RU ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M73BODE) ، Fujitsu LifeBook E733(M55A1DE) ، Fujitsu LifeBook AH544-AH544M63A2CZ ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M75DODE) ، Fujitsu LifeBook E733(MXE11DE) ، Fujitsu LifeBook AH544/G32 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M75EODE) ، Fujitsu LifeBook E733(MXP41DE) ، Fujitsu LifeBook AH564 ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M75FODE) ، Fujitsu Lifebook E734 ، Fujitsu LifeBook AH564(M75A1BE) ، Fujitsu LifeBook E554(VFY E5540M77APDE) ، Fujitsu LifeBook E734(VFY E7340M37B1DE) ، Fujitsu LifeBook SH732 ، Fujitsu Lifebook S937-P760DE ، Fujitsu LifeBook E734(VFY E7340M75ABDE) ، Fujitsu LifeBook SH762 ، Fujitsu Lifebook S938 ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560MP5DBDE) ، Fujitsu LIFEBOOK SH904 ، Fujitsu Lifebook S938(S26391-K460-V100) ، Fujitsu Lifebook S938(VFY S9380MP580DE) ، Fujitsu LifeBook T904 Convertible ، Fujitsu Lifebook S938(VFY S9380MP580) ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560MP5CBDE) ، Fujitsu LifeBook U554SW9 ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560MP5CNDE) ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560M87CPDE) ، Fujitsu Lifeboook E546 ، Fujitsu Lifebook S938(VFY S9380MP780DE) ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560M87BPDE) ، Fujitsu Stylistic Q550 Oak Trail Tablet/MID ، Fujitsu LifeBook E756(VFY E7560M85SPCH) ، Fujitsu Stylistic Q572-W8-001 ، Fujitsu Stylistic Q550LB ، Fujitsu Stylistic Q572-W7D-001 ، Fujitsu Stylistic Q572


:: پارت نامبرهای سازگار

1544-3531 ، FPCBP443BK ، FMVNBP234 ، CP673634-01 ، BPS229 ، 34045888 ، FPCBP443BP ، FMVNBP235 ، CP674738-01 ، BPS231 ، 34046616 ، FPCBP449 ، FPB0297S ، CP689462-01 ، CP629458 ، 34046759 ، FPCBP471BP ، FPB0298S ، CP689463-01 ، CP629458-03 ، 38035305 ، FPCBP472DP ، FPB0300S ، CP700279-XX ، CP629460 ، 38035306 ، FPCBP491BK ، FPB0301S ، CP700280-01 ، CP629842-XX ، 38037479 ، FPCBP496BK ، FPB0312S ، CP700280-02 ، CP629843-XX ، 38039797 ، FPCBP505BK ، FPB0313S ، CP700280-XX ، CP633658-01 ، 38039798 ، FPCBP509BP ، FPB0317S ، CP700281-01 ، CP645580-01 ، 38039799 ، FPCBP526BP ، FPB300S ، CP700281-XX ، CP651527-01 ، 38039800 ، S26391-F1246-E100 ، FPBO300S ، CP700282-01 ، CP651527-XX ، 38041041 ، S26391-F1246-E200 ، FPBO311S ، CP700282-02 ، CP651529-01 ، 38045976 ، S26391-F1246-L200 ، FPCBC041 ، CP700282-XX ، CP651529-XX ، 38045977 ، S26391-F1306-E100 ، FPCBP404 ، CP700283-01 ، CP651576-01 ، 38045978 ، S26391-F1306-L100 ، FPCBP404AP ، CP700283-02 ، CP655594-01 ، 38046029 ، S26391-F1306-L200 ، FPCBP404BK ، CP700283-XX ، CP655960-01 ، 38046627 ، S26391-F1316-E100 ، FPCBP404BP ، CP700285-01 ، CP655961-01 ، FPCBP426AP ، S26391-F1316-E110 ، FPCBP404BQ ، CP700633-01 ، CP656337-01 ، FPCBP429 ، S26391-F1316-E200 ، FPCBP405 ، CP701084-01 ، CP656337-XX ، FPCBP429AP ، S26391-F1316-E210 ، FPCBP405BK ، CP706313-01 ، CP656338-XX ، FPCBP434 ، S26391-F1316-L200 ، FPCBP405Z ، CP706898-01 ، CP656339-01 ، FMVNBP227A ، S26391-F1386-E100 ، FPCBP416 ، CP708751-01 ، CP656339-XX ، FMVNBP228 ، S26391-F1386-L100 ، FPCBP421BK ، CP708752-01 ، CP656340-01 ، FMVNBP229A ، S26391-F1506-E100 ، FPCBP421BL ، CP716939-01 ، CP656340-XX ، FMVNBP231 ، S26391-F1516-E100 ، FPCBP422 ، CP716940-01 ، CP656351-02 ، FMVNBP227 ، S26391-F1556-E200 ، FPCBP422BK ، CP724461-01 ، CP656422-01 ، CP671398-01 ، S26391-F1556-L200 ، FPCBP422BL ، CP753170-01 ، CP671396-01 ، 02A-Z16062300 ، S26391-F2138-L200 ، FPCBP426 ، CP671398-XX ، CP671396-XX ، CP671397-XX ، CP671397-01


شماره قطعه
 • FPCBP405Z
 • FPCBP416
 • FPCBP429
تعداد سلول 6 سلول
نوع باتری لیتیوم یون (Li-Ion)
ولتاژ باتری 10.8 ولت
ظرفیت باتری 4400 میلی آمپر ساعت
توان باتری 48 وات ساعت
وزن 255 گرم
رنگ مشکی
سازگار با
 • Fujitsu Lifebook A357
 • Fujitsu Lifebook E753
 • Fujitsu Lifebook A514
 • Fujitsu Lifebook A544
 • Fujitsu Lifebook A514
 • Fujitsu Lifebook A555
 •  Fujitsu Lifebook E554
 • Fujitsu Lifebook E743
 • Fujitsu Lifebook E756
 • Fujitsu Lifebook E780
 • Fujitsu Lifebook E781
 • Fujitsu Lifebook S936
 • Fujitsu Lifebook E544
 •  Fujitsu Lifebook T904
 • Fujitsu Lifebook E546
 • Fujitsu Lifebook A6230
 • Fujitsu Lifebook AH544
 • Fujitsu Lifebook AH564
پارت نامبرهای سازگار
 • 1544-3531
 • FPCBP443BK
 • FMVNBP234
 • CP673634-01
 • BPS229
 • 34045888
 • FPCBP443BP
 • FMVNBP235
 • CP674738-01
 • BPS231
 • 34046616
 • FPCBP449
 • FPB0297S
 • CP689462-01
 • CP629458
 •  34046759
 • FPCBP471BP
 • FPB0298S
 • CP689463-01
 • CP629458-03
 • 38035305
 • FPCBP472DP
 • FPB0300S
 • CP700279-XX
 • CP629460
 • 38035306
 • FPCBP491BK
 • FPB0301S
 • CP700280-01
 • CP629842-XX
 •  38037479
 • FPCBP496BK
 • FPB0312S
 • CP700280-02
 • CP629843-XX
 • 38039797
 • FPCBP505BK
 • FPB0313S
 • CP700280-XX
 • CP633658-01
 • 38039798
 • FPCBP509BP
 • FPB0317S
 • CP700281-01
 • CP645580-01
 •  38039799
 • FPCBP526BP
 • FPB300S
 • CP700281-XX
 • CP651527-01
 • 38039800
 • S26391-F1246-E100
 • FPBO300S
 • CP700282-01
 • CP651527-XX
 • 38041041
 • S26391-F1246-E200
 • FPBO311S
 • CP700282-02
 • CP651529-01
 •  38045976
 • S26391-F1246-L200
 • FPCBC041
 • CP700282-XX
 • CP651529-XX
 • 38045977
 • S26391-F1306-E100
 • FPCBP404
 • CP700283-01
 • CP651576-01
 • 38045978
 • S26391-F1306-L100
 • FPCBP404AP
 • CP700283-02
 • CP655594-01
 •  38046029
 • S26391-F1306-L200
 • FPCBP404BK
 • CP700283-XX
 • CP655960-01
 • 38046627
 • S26391-F1316-E100
 • FPCBP404BP
 • CP700285-01
 • CP655961-01
 • FPCBP426AP
 • S26391-F1316-E110
 • FPCBP404BQ
 • CP700633-01
 • CP656337-01
 •  FPCBP429
 • S26391-F1316-E200
 • FPCBP405
 • CP701084-01
 • CP656337-XX
 • FPCBP429AP
 • S26391-F1316-E210
 • FPCBP405BK
 • CP706313-01
 • CP656338-XX
 • FPCBP434
 • S26391-F1316-L200
 • FPCBP405Z
 • CP706898-01
 • CP656339-01
 •  FMVNBP227A
 • S26391-F1386-E100
 • FPCBP416
 • CP708751-01
 • CP656339-XX
 • FMVNBP228
 • S26391-F1386-L100
 • FPCBP421BK
 • CP708752-01
 • CP656340-01
 • FMVNBP229A
 • S26391-F1506-E100
 • FPCBP421BL
 • CP716939-01
 • CP656340-XX
 •  FMVNBP231
 • S26391-F1516-E100
 • FPCBP422
 • CP716940-01
 • CP656351-02
 • FMVNBP227
 • S26391-F1556-E200
 • FPCBP422BK
 • CP724461-01
 • CP656422-01
 • CP671398-01
 • S26391-F1556-L200
 • FPCBP422BL
 • CP753170-01
 • CP671396-01
 •  02A-Z16062300
 • S26391-F2138-L200
 • FPCBP426
 • CP671398-XX
 • CP671396-XX
 • CP671397-XX
 • CP671397-01
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید