شارژر لپ تاپ سونی 19.5 ولت 4.7 آمپر 92 وات 4.4 × 6.5

بررسی و خرید آداپتور نوت بوک Sony وایو - مدل 19.5V 4.7A 92W - سازگار با vaio
1,090,000
افزودن به سبد

نقد و بررسی شارژر لپ تاپ Sony 19.5V 4.7A 92W

          
ولتاژ ورودی : 100 - 240 ولت
جریان ورودی : 1.3 آمپر
ولتاژ خروجی : 19.5 ولت
جریان خروجی : 4.7 آمپر
توان : 92 وات
نوع رابط : 4.4 × 6.5 میلی متر

      

آداپتور لپ تاپ سونی 19V 4.7A 92W ، خرید با پایین ترین قیمت و گارانتی کیفیت پارت لپ


:: مدل سازگار

Sony Vaio VGN-A317 ، Sony Vaio VGN-C1 ، Sony Vaio VGN-E ، Sony Vaio VGN-A617 ، Sony Vaio VGN-A517 ، Sony Vaio VGN-A417 ، Sony Vaio PCG-R505 ، Sony Vaio VGN-C2Z ، Sony Vaio VGN-C2S ، Sony Vaio VGN-A417M ، Sony Vaio VGN-A115B ، Sony Vaio PCG-R600 ، Sony Vaio VGN-A417S ، Sony Vaio VGN-A317S ، Sony Vaio VGN-A115Z ، Sony Vaio VGN-A617M ، Sony Vaio VGN-A517B ، Sony Vaio VGN-A115S ، Sony Vaio VGN-A517S ، Sony Vaio VGN-A617S ، Sony Vaio VGN-A517M ، Sony Vaio VGN-C1/W ، Sony Vaio VGN-C1/G ، Sony Vaio VGN-A617B ، Sony Vaio PCG-R505D ، Sony Vaio PCG-NV ، Sony Vaio VGN-C1/P ، Sony Vaio PCG-R600MF ، Sony Vaio PCG-R505G ، Sony Vaio PCG-R505E ، Sony Vaio VGN-A397XP ، Sony Vaio VGN-A317M ، Sony Vaio VGN-A115M ، Sony Vaio VGN-C1S/G ، Sony Vaio VGN-C1Z/B ، Sony Vaio VGN-C1S/W ، Sony Vaio VGN-C2S/H ، Sony Vaio VGN-C2S/G ، Sony Vaio VGN-C1S/P ، Sony Vaio VGN-C2S/L ، Sony Vaio VGN-CR11Z ، Sony Vaio VGN-C2Z/B ، Sony Vaio VGN-C2S/W ، Sony Vaio VGN-C2S/P ، Sony Vaio VGN-CR11S ، Sony Vaio PCG-R505DF ، Sony Vaio PCG-R505BF ، Sony Vaio PCG-GRS ، Sony Vaio PCG-R505Dx ، Sony Vaio PCG-R505DS ، Sony Vaio PCG-R505DL ، Sony Vaio PCG-R505Ex ، Sony Vaio PCG-R505EC ، Sony Vaio PCG-R505EL ، Sony Vaio PCG-R505GC ، Sony Vaio PCG-R505GL ، Sony Vaio PCG-R505ES ، Sony Vaio PCG-R505TL ، Sony Vaio PCG-R505TE ، Sony Vaio PCG-R505JL ، Sony Vaio PCG-R505OM ، Sony Vaio PCG-R505TS ، Sony Vaio PCG-R505MF ، Sony Vaio VGN-AX ، Sony Vaio PCG-R600MX ، Sony Vaio PCG-R505TF ، Sony Vaio VGN-E50B/D ، Sony Vaio VGN-E51B/D ، Sony Vaio VGN-E50B/B ، Sony Vaio VGN-E70B/B ، Sony Vaio VGN-E51B/S ، Sony Vaio VGN-E50B/S ، Sony Vaio PCG-R505DCP ، Sony Vaio PCG-FR55 ، Sony Vaio VGN-E70B/S ، Sony Vaio PCG-R505DMH ، Sony Vaio PCG-R505DLP ، Sony Vaio PCG-R505DFP ، Sony Vaio PCG-R505DSP ، Sony Vaio PCG-R505DLK ، Sony Vaio PCG-R505DFK ، Sony Vaio PCG-R505ECK ، Sony Vaio PCG-R505DSK ، Sony Vaio PCG-R505ECP ، Sony Vaio PCG-R505GCP ، Sony Vaio PCG-R505ELP ، Sony Vaio PCG-R505ELK ، Sony Vaio PCG-R505ESP ، Sony Vaio PCG-R505GLK ، Sony Vaio PCG-R505ESK ، Sony Vaio PCG-R505TEK ، Sony Vaio PCG-R505GLP ، Sony Vaio PCG-R505GCK ، Sony Vaio PCG-R600HMK ، Sony Vaio PCG-R600HFK ، Sony Vaio PCG-R505TSK ، Sony Vaio PCG-R600HFP ، Sony Vaio PCG-R600HEP ، Sony Vaio PCG-R600HEK ، Sony Vaio VGN-A Series ، Sony Vaio PCG-R600MEP ، Sony Vaio PCG-R600HMP ، Sony Vaio VGN-C140G/B ، Sony Vaio VGN-BX ، Sony Vaio VGN-E Series ، Sony Vaio VGN-C190P/H ، Sony Vaio VGN-C250N/B ، Sony Vaio VGN-C150P/B ، Sony Vaio VGN-CR11Z/R ، Sony Vaio VGN-C240E/B ، Sony Vaio VGN-C220E/H ، Sony Vaio PCG-FR102 ، Sony Vaio PCG-FR100 ، Sony Vaio VGN-CR21S ، Sony Vaio PCG-FR215 ، Sony Vaio PCG-FR105 ، Sony Vaio PCG-FR150 ، Sony Vaio PCG-FR780 ، Sony Vaio PCG-FR130 ، Sony Vaio PCG-FR55E ، Sony Vaio PCG-NV105 ، Sony Vaio PCG-NV107 ، Sony Vaio PCG-NV100 ، Sony Vaio PCG-NV106 ، Sony Vaio PCG-NV109 ، Sony Vaio PCG-NV108 ، Sony Vaio PCG-NV309 ، Sony Vaio PCG-NV190 ، Sony Vaio PCG-NV170 ، Sony Vaio PCG-NV205 ، Sony Vaio PCG-NV209 ، Sony Vaio PCG-NV200 ، Sony Vaio PCG-R600HEPD ، Sony Vaio PCG-NVR23 ، Sony Vaio PCG-NV290 ، Sony Vaio PCG-R Series ، Sony Vaio PCG-R600HMPD ، Sony Vaio PCG-R600HMKD ، Sony Vaio VGN-C291NW/H ، Sony Vaio VGN-N Series ، Sony Vaio VGN-C Series ، Sony Vaio PCG-FR130U ، Sony Vaio VGN-FE11H ، Sony Vaio VGN-CR21Z ، Sony Vaio PCG-FR33/B ، Sony Vaio PCG-FR215E ، Sony Vaio PCG-FR215H ، Sony Vaio PCG-GRS150 ، Sony Vaio PCG-GRS100 ، Sony Vaio PCG-FR77/B ، Sony Vaio PCG-NV109M ، Sony Vaio PCG-GRS170 ، Sony Vaio PCG-GRS175 ، Sony Vaio VGN-S4 Series ، Sony Vaio PCG-NV190P ، Sony Vaio PCG-NV170P ، Sony Vaio VGN-AX580 ، Sony Vaio VGN-S3 Series ، Sony Vaio VGN-S5 Series ، Sony Vaio VGN-CR190E ، Sony Vaio VGN-CR120E ، Sony Vaio VGN-AX570 ، Sony Vaio PCG-FR295MP ، Sony Vaio PCG-FR55E/B ، Sony Vaio VGN-E81B/B ، Sony Vaio PCG-GRS250 ، Sony Vaio PCG-GRS150K ، Sony Vaio PCG-FR77E/B ، Sony Vaio PCG-GRS170P ، Sony Vaio PCG-GRS515M ، Sony Vaio PCG-GRS150P ، Sony Vaio VGN-AX580G ، Sony Vaio PCG-NV55E/B ، Sony Vaio PCG-GRS55/B ، Sony Vaio VGN-BX543 ، Sony Vaio VGN-BX541 ، Sony Vaio VGN-AX570G ، Sony Vaio VGN-CR11S/W ، Sony Vaio VGN-CR11S/P ، Sony Vaio VGN-CR11S/L ، Sony Vaio VGN-CR21E/L ، Sony Vaio VGN-CR21S/P ، Sony Vaio VGN-CR21S/L ، Sony Vaio VGN-CR21E/P ، Sony Vaio VGN-CR21Z/R ، Sony Vaio VGN-CR21S/W ، Sony Vaio PCG-GRS515SP ، Sony Vaio VGN-CR21Z/N ، Sony Vaio VGN-CR21E/W ، Sony Vaio PCG-GRX ، Sony Vaio PCG-GRS614MK ، Sony Vaio PCG-GRS614MP ، Sony Vaio VGN-BX195XP ، Sony VAIO VGN-Z800 Series ، Sony Vaio PCG-GRX91G/P ، Sony Vaio VGN-BX51VN ، Sony Vaio VGN-BX41VN ، Sony Vaio VGN-BX41XN ، Sony Vaio VGN-BX546B ، Sony Vaio VGN-BX541B ، Sony Vaio VGN-BX51XP ، Sony Vaio VGN-BX543B ، Sony Vaio VGN-BX670P ، Sony Vaio VGN-BX675P ، Sony Vaio VGN-CR140E/B ، Sony Vaio VGN-BX740P ، Sony Vaio VGN-BX760P ، Sony Vaio VGN-CR19VN/B ، Sony Vaio VGN-CR150E/B ، Sony Vaio VGN-CR140N/B ، Sony Vaio PCG-GRS515SPR ، Sony Vaio VGN-CR29XN/B ، Sony Vaio VGN-CR19XN/B ، Sony Vaio VGN-CR Series ، Sony Vaio PCG-NV Series ، Sony Vaio PCG-NV105/109 ، Sony Vaio VGN-FE Series ، Sony Vaio VGN-FJ Series ، Sony Vaio PCG-FR Series ، Sony Vaio VGN-NR Series ، Sony Vaio VGN-FS Series ، Sony Vaio VGN-FZ Series ، Sony Vaio VGN-BX195EP ، Sony Vaio VGN-BX194VP ، Sony Vaio VGN-SZ Series ، Sony Vaio VGN-BX196XP ، Sony Vaio VGN-BX196VP ، Sony Vaio VGN-BX195VP ، Sony Vaio VGN-BX396XP ، Sony Vaio VGN-BX197XP ، Sony Vaio VGN-BX396VP ، Sony Vaio VGN-BX394VP ، Sony Vaio VGN-BX297XP ، Sony Vaio VGN-BX295VP ، Sony Vaio VGN-BX760NS ، Sony Vaio VGN-BX740PW ، Sony Vaio VGN-BX740NW ، Sony Vaio VGN-BX740PS ، Sony Vaio VGN-BX760PS ، Sony Vaio PCG-GRS515SP/R ، Sony Vaio PCG-GRX72 ، Sony Vaio PCG-GRX55 ، Sony Vaio PCG-GRS700K ، Sony Vaio PCG-GRS615SK ، Sony Vaio PCG-GRS615SP ، Sony Vaio VGN-AX Series ، Sony Vaio PCG-GRX510 ، Sony Vaio PCG-GRX501 ، Sony Vaio PCG-GRX500 ، Sony Vaio PCG-GRX530 ، Sony Vaio PCG-GRX560 ، Sony Vaio PCG-GRX520 ، Sony Vaio PCG-GRX600 ، Sony Vaio PCG-GRX590 ، Sony Vaio PCG-GRX570 ، Sony Vaio PCG-GRX670 ، Sony Vaio PCG-GRX580 ، Sony Vaio PCG-GRX606 ، Sony Vaio PCG-GRX650 ، Sony Vaio PCG-GRX707 ، Sony Vaio PCG-GRX626 ، Sony Vaio VGN-BX Series ، Sony Vaio PCG-GRX727 ، Sony Vaio PCG-GRX690 ، Sony Vaio PCG-GRX510K ، Sony Vaio PCG-GRX416G ، Sony Vaio PCG-GRX316G ، Sony Vaio PCG-GRX520K ، Sony Vaio PCG-GRX510P ، Sony Vaio PCG-GRX515G ، Sony Vaio PCG-GRX530P ، Sony Vaio PCG-GRX550K ، Sony Vaio PCG-GRX530K ، Sony Vaio PCG-GRX550P ، Sony Vaio PCG-GRX560K ، Sony Vaio PCG-GRX520P ، Sony Vaio PCG-GRX570K ، Sony Vaio PCG-GRX580P ، Sony Vaio PCG-GRX560P ، Sony Vaio PCG-GRX590P ، Sony Vaio PCG-GRX590K ، Sony Vaio PCG-GRX570P ، Sony Vaio PCG-GRX590R ، Sony Vaio PCG-GRX580K ، Sony Vaio PCG-GRX615G ، Sony Vaio PCG-GRX670K ، Sony Vaio PCG-GRX690P ، Sony Vaio PCG-GRX615S ، Sony Vaio PCG-GRX650P ، Sony Vaio PCG-GRX670P ، Sony Vaio PCG-GRX626P ، Sony VAIO VGN-SR500 Series ، Sony Vaio PCG-GRX90/P ، Sony Vaio PCG-GRX690K ، Sony Vaio PCG-GRX315MK ، Sony Vaio PCG-GRX102/P ، Sony Vaio PCG-GRX315MP ، Sony Vaio PCG-GRX415MP ، Sony Vaio PCG-GRX316MP ، Sony Vaio PCG-GRX316MK ، Sony Vaio PCG-GRX416SK ، Sony Vaio PCG-GRX316SP ، Sony Vaio PCG-GRX316SK ، Sony Vaio PCG-GRX416SP ، Sony Vaio PCG-GRX415MK ، Sony Vaio PCG-GRX51/BP ، Sony Vaio PCG-GRX52/GB ، Sony Vaio PCG-GRX516MD ، Sony Vaio PCG-GRX516SP ، Sony Vaio PCG-GRX616MP ، Sony Vaio PCG-GRX616MK ، Sony Vaio PCG-GRX590RP ، Sony Vaio PCG-GRX81G/P ، Sony Vaio PCG-GRX616SP ، Sony Vaio PCG-GRX616SK ، Sony Vaio PCG-GRX Series ، Sony Vaio PCG-GRS Series ، Sony Vaio PCG-GRX92G/P ، Sony VAIO VGN-FW500 Series


:: پارت نامبر سازگار

PCGA-AC19V3 ، PCGA-AC19V2 ، ADP-65UH A ، VGP-AC19V12 ، VGP-AC19V10 ، PCGA-AC19V1 ، VGP-AC19V13 ، VGP-AC19V11 ، PA-1900-12SY ، VGP-AC19V26 ، VGP-AC19V25 ، VGP-AC19V21 ، VGP-AC19V31 ، VGP-AC19V23 ، VGP-AC19V32 ، VGP-AC19V35 ، VGP-AC19V41 ، VGP-AC19V51


ابعاد 3 × 4.7 × 12.5 سانتی متر
وزن 280 گرم
ولتاژ ورودی 100 - 240 ولت
جریان ورودی 1.3 آمپر
ولتاژ خروجی 19.5 ولت
جریان خروجی 4.7 آمپر
توان 92 وات
نوع رابط 4.4 × 6.5 میلی متر
سازگار با مدلهای
 • Sony Vaio VGN-A317
 • Sony Vaio VGN-C1
 • Sony Vaio VGN-E
 • Sony Vaio VGN-A617
 • Sony Vaio VGN-A517
 • Sony Vaio VGN-A417
 • Sony Vaio PCG-R505
 • Sony Vaio VGN-C2Z
 • Sony Vaio VGN-C2S
 • Sony Vaio VGN-A417M
 • Sony Vaio VGN-A115B
 • Sony Vaio PCG-R600
 • Sony Vaio VGN-A417S
 • Sony Vaio VGN-A317S
 • Sony Vaio VGN-A115Z
 • Sony Vaio VGN-A617M
 • Sony Vaio VGN-A517B
 • Sony Vaio VGN-A115S
 • Sony Vaio VGN-A517S
 • Sony Vaio VGN-A617S
 • Sony Vaio VGN-A517M
 • Sony Vaio VGN-C1/W
 • Sony Vaio VGN-C1/G
 • Sony Vaio VGN-A617B
 • Sony Vaio PCG-R505D
 • Sony Vaio PCG-NV
 • Sony Vaio VGN-C1/P
 • Sony Vaio PCG-R600MF
 • Sony Vaio PCG-R505G
 • Sony Vaio PCG-R505E
 • Sony Vaio VGN-A397XP
 • Sony Vaio VGN-A317M
 • Sony Vaio VGN-A115M
 • Sony Vaio VGN-C1S/G
 • Sony Vaio VGN-C1Z/B
 • Sony Vaio VGN-C1S/W
 • Sony Vaio VGN-C2S/H
 • Sony Vaio VGN-C2S/G
 • Sony Vaio VGN-C1S/P
 • Sony Vaio VGN-C2S/L
 • Sony Vaio VGN-CR11Z
 • Sony Vaio VGN-C2Z/B
 • Sony Vaio VGN-C2S/W
 • Sony Vaio VGN-C2S/P
 • Sony Vaio VGN-CR11S
 • Sony Vaio PCG-R505DF
 • Sony Vaio PCG-R505BF
 • Sony Vaio PCG-GRS
 • Sony Vaio PCG-R505Dx
 • Sony Vaio PCG-R505DS
 • Sony Vaio PCG-R505DL
 • Sony Vaio PCG-R505Ex
 • Sony Vaio PCG-R505EC
 • Sony Vaio PCG-R505EL
 • Sony Vaio PCG-R505GC
 • Sony Vaio PCG-R505GL
 • Sony Vaio PCG-R505ES
 • Sony Vaio PCG-R505TL
 • Sony Vaio PCG-R505TE
 • Sony Vaio PCG-R505JL
 • Sony Vaio PCG-R505OM
 • Sony Vaio PCG-R505TS
 • Sony Vaio PCG-R505MF
 • Sony Vaio VGN-AX
 • Sony Vaio PCG-R600MX
 • Sony Vaio PCG-R505TF
 • Sony Vaio VGN-E50B/D
 • Sony Vaio VGN-E51B/D
 • Sony Vaio VGN-E50B/B
 • Sony Vaio VGN-E70B/B
 • Sony Vaio VGN-E51B/S
 • Sony Vaio VGN-E50B/S
 • Sony Vaio PCG-R505DCP
 • Sony Vaio PCG-FR55
 • Sony Vaio VGN-E70B/S
 • Sony Vaio PCG-R505DMH
 • Sony Vaio PCG-R505DLP
 • Sony Vaio PCG-R505DFP
 • Sony Vaio PCG-R505DSP
 • Sony Vaio PCG-R505DLK
 • Sony Vaio PCG-R505DFK
 • Sony Vaio PCG-R505ECK
 • Sony Vaio PCG-R505DSK
 • Sony Vaio PCG-R505ECP
 • Sony Vaio PCG-R505GCP
 • Sony Vaio PCG-R505ELP
 • Sony Vaio PCG-R505ELK
 • Sony Vaio PCG-R505ESP
 • Sony Vaio PCG-R505GLK
 • Sony Vaio PCG-R505ESK
 • Sony Vaio PCG-R505TEK
 • Sony Vaio PCG-R505GLP
 • Sony Vaio PCG-R505GCK
 • Sony Vaio PCG-R600HMK
 • Sony Vaio PCG-R600HFK
 • Sony Vaio PCG-R505TSK
 • Sony Vaio PCG-R600HFP
 • Sony Vaio PCG-R600HEP
 • Sony Vaio PCG-R600HEK
 • Sony Vaio VGN-A Series
 • Sony Vaio PCG-R600MEP
 • Sony Vaio PCG-R600HMP
 • Sony Vaio VGN-C140G/B
 • Sony Vaio VGN-BX
 • Sony Vaio VGN-E Series
 • Sony Vaio VGN-C190P/H
 • Sony Vaio VGN-C250N/B
 • Sony Vaio VGN-C150P/B
 • Sony Vaio VGN-CR11Z/R
 • Sony Vaio VGN-C240E/B
 • Sony Vaio VGN-C220E/H
 • Sony Vaio PCG-FR102
 • Sony Vaio PCG-FR100
 • Sony Vaio VGN-CR21S
 • Sony Vaio PCG-FR215
 • Sony Vaio PCG-FR105
 • Sony Vaio PCG-FR150
 • Sony Vaio PCG-FR780
 • Sony Vaio PCG-FR130
 • Sony Vaio PCG-FR55E
 • Sony Vaio PCG-NV105
 • Sony Vaio PCG-NV107
 • Sony Vaio PCG-NV100
 • Sony Vaio PCG-NV106
 • Sony Vaio PCG-NV109
 • Sony Vaio PCG-NV108
 • Sony Vaio PCG-NV309
 • Sony Vaio PCG-NV190
 • Sony Vaio PCG-NV170
 • Sony Vaio PCG-NV205
 • Sony Vaio PCG-NV209
 • Sony Vaio PCG-NV200
 • Sony Vaio PCG-R600HEPD
 • Sony Vaio PCG-NVR23
 • Sony Vaio PCG-NV290
 • Sony Vaio PCG-R Series
 • Sony Vaio PCG-R600HMPD
 • Sony Vaio PCG-R600HMKD
 • Sony Vaio VGN-C291NW/H
 • Sony Vaio VGN-N Series
 • Sony Vaio VGN-C Series
 • Sony Vaio PCG-FR130U
 • Sony Vaio VGN-FE11H
 • Sony Vaio VGN-CR21Z
 • Sony Vaio PCG-FR33/B
 • Sony Vaio PCG-FR215E
 • Sony Vaio PCG-FR215H
 • Sony Vaio PCG-GRS150
 • Sony Vaio PCG-GRS100
 • Sony Vaio PCG-FR77/B
 • Sony Vaio PCG-NV109M
 • Sony Vaio PCG-GRS170
 • Sony Vaio PCG-GRS175
 • Sony Vaio VGN-S4 Series
 • Sony Vaio PCG-NV190P
 • Sony Vaio PCG-NV170P
 • Sony Vaio VGN-AX580
 • Sony Vaio VGN-S3 Series
 • Sony Vaio VGN-S5 Series
 • Sony Vaio VGN-CR190E
 • Sony Vaio VGN-CR120E
 • Sony Vaio VGN-AX570
 • Sony Vaio PCG-FR295MP
 • Sony Vaio PCG-FR55E/B
 • Sony Vaio VGN-E81B/B
 • Sony Vaio PCG-GRS250
 • Sony Vaio PCG-GRS150K
 • Sony Vaio PCG-FR77E/B
 • Sony Vaio PCG-GRS170P
 • Sony Vaio PCG-GRS515M
 • Sony Vaio PCG-GRS150P
 • Sony Vaio VGN-AX580G
 • Sony Vaio PCG-NV55E/B
 • Sony Vaio PCG-GRS55/B
 • Sony Vaio VGN-BX543
 • Sony Vaio VGN-BX541
 • Sony Vaio VGN-AX570G
 • Sony Vaio VGN-CR11S/W
 • Sony Vaio VGN-CR11S/P
 • Sony Vaio VGN-CR11S/L
 • Sony Vaio VGN-CR21E/L
 • Sony Vaio VGN-CR21S/P
 • Sony Vaio VGN-CR21S/L
 • Sony Vaio VGN-CR21E/P
 • Sony Vaio VGN-CR21Z/R
 • Sony Vaio VGN-CR21S/W
 • Sony Vaio PCG-GRS515SP
 • Sony Vaio VGN-CR21Z/N
 • Sony Vaio VGN-CR21E/W
 • Sony Vaio PCG-GRX
 • Sony Vaio PCG-GRS614MK
 • Sony Vaio PCG-GRS614MP
 • Sony Vaio VGN-BX195XP
 • Sony VAIO VGN-Z800 Series
 • Sony Vaio PCG-GRX91G/P
 • Sony Vaio VGN-BX51VN
 • Sony Vaio VGN-BX41VN
 • Sony Vaio VGN-BX41XN
 • Sony Vaio VGN-BX546B
 • Sony Vaio VGN-BX541B
 • Sony Vaio VGN-BX51XP
 • Sony Vaio VGN-BX543B
 • Sony Vaio VGN-BX670P
 • Sony Vaio VGN-BX675P
 • Sony Vaio VGN-CR140E/B
 • Sony Vaio VGN-BX740P
 • Sony Vaio VGN-BX760P
 • Sony Vaio VGN-CR19VN/B
 • Sony Vaio VGN-CR150E/B
 • Sony Vaio VGN-CR140N/B
 • Sony Vaio PCG-GRS515SPR
 • Sony Vaio VGN-CR29XN/B
 • Sony Vaio VGN-CR19XN/B
 • Sony Vaio VGN-CR Series
 • Sony Vaio PCG-NV Series
 • Sony Vaio PCG-NV105/109
 • Sony Vaio VGN-FE Series
 • Sony Vaio VGN-FJ Series
 • Sony Vaio PCG-FR Series
 • Sony Vaio VGN-NR Series
 • Sony Vaio VGN-FS Series
 • Sony Vaio VGN-FZ Series
 • Sony Vaio VGN-BX195EP
 • Sony Vaio VGN-BX194VP
 • Sony Vaio VGN-SZ Series
 • Sony Vaio VGN-BX196XP
 • Sony Vaio VGN-BX196VP
 • Sony Vaio VGN-BX195VP
 • Sony Vaio VGN-BX396XP
 • Sony Vaio VGN-BX197XP
 • Sony Vaio VGN-BX396VP
 • Sony Vaio VGN-BX394VP
 • Sony Vaio VGN-BX297XP
 • Sony Vaio VGN-BX295VP
 • Sony Vaio VGN-BX760NS
 • Sony Vaio VGN-BX740PW
 • Sony Vaio VGN-BX740NW
 • Sony Vaio VGN-BX740PS
 • Sony Vaio VGN-BX760PS
 • Sony Vaio PCG-GRS515SP/R
 • Sony Vaio PCG-GRX72
 • Sony Vaio PCG-GRX55
 • Sony Vaio PCG-GRS700K
 • Sony Vaio PCG-GRS615SK
 • Sony Vaio PCG-GRS615SP
 • Sony Vaio VGN-AX Series
 • Sony Vaio PCG-GRX510
 • Sony Vaio PCG-GRX501
 • Sony Vaio PCG-GRX500
 • Sony Vaio PCG-GRX530
 • Sony Vaio PCG-GRX560
 • Sony Vaio PCG-GRX520
 • Sony Vaio PCG-GRX600
 • Sony Vaio PCG-GRX590
 • Sony Vaio PCG-GRX570
 • Sony Vaio PCG-GRX670
 • Sony Vaio PCG-GRX580
 • Sony Vaio PCG-GRX606
 • Sony Vaio PCG-GRX650
 • Sony Vaio PCG-GRX707
 • Sony Vaio PCG-GRX626
 • Sony Vaio VGN-BX Series
 • Sony Vaio PCG-GRX727
 • Sony Vaio PCG-GRX690
 • Sony Vaio PCG-GRX510K
 • Sony Vaio PCG-GRX416G
 • Sony Vaio PCG-GRX316G
 • Sony Vaio PCG-GRX520K
 • Sony Vaio PCG-GRX510P
 • Sony Vaio PCG-GRX515G
 • Sony Vaio PCG-GRX530P
 • Sony Vaio PCG-GRX550K
 • Sony Vaio PCG-GRX530K
 • Sony Vaio PCG-GRX550P
 • Sony Vaio PCG-GRX560K
 • Sony Vaio PCG-GRX520P
 • Sony Vaio PCG-GRX570K
 • Sony Vaio PCG-GRX580P
 • Sony Vaio PCG-GRX560P
 • Sony Vaio PCG-GRX590P
 • Sony Vaio PCG-GRX590K
 • Sony Vaio PCG-GRX570P
 • Sony Vaio PCG-GRX590R
 • Sony Vaio PCG-GRX580K
 • Sony Vaio PCG-GRX615G
 • Sony Vaio PCG-GRX670K
 • Sony Vaio PCG-GRX690P
 • Sony Vaio PCG-GRX615S
 • Sony Vaio PCG-GRX650P
 • Sony Vaio PCG-GRX670P
 • Sony Vaio PCG-GRX626P
 • Sony VAIO VGN-SR500 Series
 • Sony Vaio PCG-GRX90/P
 • Sony Vaio PCG-GRX690K
 • Sony Vaio PCG-GRX315MK
 • Sony Vaio PCG-GRX102/P
 • Sony Vaio PCG-GRX315MP
 • Sony Vaio PCG-GRX415MP
 • Sony Vaio PCG-GRX316MP
 • Sony Vaio PCG-GRX316MK
 • Sony Vaio PCG-GRX416SK
 • Sony Vaio PCG-GRX316SP
 • Sony Vaio PCG-GRX316SK
 • Sony Vaio PCG-GRX416SP
 • Sony Vaio PCG-GRX415MK
 • Sony Vaio PCG-GRX51/BP
 • Sony Vaio PCG-GRX52/GB
 • Sony Vaio PCG-GRX516MD
 • Sony Vaio PCG-GRX516SP
 • Sony Vaio PCG-GRX616MP
 • Sony Vaio PCG-GRX616MK
 • Sony Vaio PCG-GRX590RP
 • Sony Vaio PCG-GRX81G/P
 • Sony Vaio PCG-GRX616SP
 • Sony Vaio PCG-GRX616SK
 • Sony Vaio PCG-GRX Series
 • Sony Vaio PCG-GRS Series
 • Sony Vaio PCG-GRX92G/P
 • Sony VAIO VGN-FW500 Series
محصولات مرتبط
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید